Czwartek, 13 maja 2021

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców - próg zamówień podwyższony

2018-03-27 08:00:00 (ost. akt: 2018-03-26 16:35:06)
Najważniejsza zmiana w przepisach to zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców (i przymus stosowania ustawy o zamówieniach publicznych) — z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro

Najważniejsza zmiana w przepisach to zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców (i przymus stosowania ustawy o zamówieniach publicznych) — z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro

Autor zdjęcia: Dariusz Kucman

Podziel się:

Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która w życie weszła 21 lutego br., wprowadza zmiany dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy różnych operacjach. Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oznacza to ułatwienia dla rolników.

Chodzi o gospodarzy będących beneficjentami unijnego wsparcia, np. w zakresie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (najnowszy nabór wniosków dla ubiegających się o dotacje na zakup maszyn rolniczych akurat trwa — do 20 marca).

Najważniejsza zmiana w przepisach to zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje wspomniany konkurencyjny tryb wyboru wykonawców (i przymus stosowania ustawy o zamówieniach publicznych) — z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro. Oznacza to, że rolnik, realizując inwestycję (np. zakup traktora), której koszt nie przekracza tych 30 tys. euro (ok. 125 tys. zł według aktualnego kursu), nie będzie musiał ogłaszać przetargu i zbierać ofert (za pośrednictwem portalu przetargowego ARiMR).

Agencja podaje też inne ważne zmiany, takie m.in. jak:
— umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert — ceny lub kosztu,

— umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),

— określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania — nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych — 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo — gdy nie udostępniono zapytania ofertowego — przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,

— doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty — w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,

— uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania — w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.

Te zasady mogą mieć zastosowanie w sprawach nie tylko tych beneficjentów, którzy zawarli i będą zawierać umowy o przyznaniu pomocy po wejściu w życie nowych przepisów, ale także tych, co uczynili to wcześniej (jednak nie wcześniej niż 18 stycznia 2017 r.).
dk

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 3 (330) marzec 2018

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB