Czwartek, 13 maja 2021

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

2017-09-13 14:25:10 (ost. akt: 2017-09-13 14:23:40)
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym lub w roku poprzednim ponieśli straty w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym lub w roku poprzednim ponieśli straty w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji

Autor zdjęcia: Paweł Kicowski

Podziel się:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z dużym nasileniem strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uruchomiło wiele form pomocy poszkodowanym rolnikom. Straty w rolnictwie Warmii i Mazur spowodowane wystąpienia zjawisk klęskowych wyniosły łącznie ponad 6,5 mln zł. Najbardziej rolnikom dały się we znaki przymrozki wiosenne które spowodowały straty w około 100 gospodarstwach na powierzchni około 2 tys. ha — głównie w uprawach drzew i krzewów owocowych.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać w ARiMR w terminie 4-18 września 2017 r. wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, w ramach PROW 2014-2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym lub w roku poprzednim ponieśli straty w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pomoc może być przyznana, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów, lub zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Maksymalna kwota wsparcia, wynosi do 300 tys. zł lecz nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, wówczas kwotę tej pomocy pomniejsza się o połowę.

https://m.wm.pl/2016/03/orig/0000095593-mp-otbr-6928v2-297918.jpg

Producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu mogą ubiegać się o:
— Kredyty preferencyjne obrotowy i inwestycyjne.
— Udzielenie przez Prezesa KRUS pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.
— Zastosowanie przez Dyrektora Generalnego KOWR, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy.
— Udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

Natomiast rolnicy, w których gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych powstały szkody w wysokości co najmniej 70 proc. danej uprawy mogą składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy w terminie 13-27 września 2017 r.

Stawki pomocy wynoszą:
— 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych
— 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek
Powyższa pomoc będzie udzielana:
— w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji;
— poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych znajdujących się w gospodarstwie.

mgr inż. Rafał Sobolewski, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 9 (324) wrzesień 2017

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB