Czwartek, 4 marca 2021

Młodzi rolnicy zasłużyli na wysokie noty. Olimpiada wiedzy rolniczej

2017-07-05 16:43:47 (ost. akt: 2017-07-05 16:56:39)
W etapie wojewódzkim Olimpiada Wiedzy Rolniczej, ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie udział wzięło 45

W etapie wojewódzkim Olimpiada Wiedzy Rolniczej, ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie udział wzięło 45

Autor zdjęcia: WMODR

Podziel się:

W Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 22 czerwca odbyła się kolejna już edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W finale wojewódzkim wzięli udział zwycięzcy eliminacji powiatowych, które były realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w od 13 marca do 9 czerwca.

Uczestnikami Olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielne gospodarstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

Idea popularyzacji wiedzy rolniczej


Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W swoich założeniach olimpiada ma realizować cele określone w regulaminie konkursu: — upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników; — wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku; — rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji; — wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej; — propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Dwa etapy olimpiady


I etap eliminacji powiatowych odbył się od 13 marca do 9 czerwca br. i był realizowany przez 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 57 osób z najwyższą liczbą punktów. Ostatecznie do finału olimpiady przystąpiło 45 osób. II etap, czyli finał wojewódzki odbyła się 22 czerwca w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR. Współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

https://m.wm.pl/2016/03/orig/0000095593-mp-otbr-6928v2-297918.jpg

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja oceniająca, w której skład weszli przedstawiciele różnych podmiotów współorganizujących olimpiadę: Marianna Grażyna Kuczyńska, przewodnicząca komisji, główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w WMODR, Oddział Olecko; Dariusz Kucio, specjalista ds. prewencji wypadkowej Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Olsztynie; Andrzej Mitros, starszy inspektor pracy, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie; Arkadiusz Tabaka, główny specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, Koordynator SIR w WMODR; Rafał Sobolewski, kierownik Działu Ekonomiki w WMODR; Józef Żyliński, główny specjalista ds. mechanizacji i budownictwa w Dziale Technologii Produkcji w WMODR.

Zadanie teoretyczne i praktyczne


W etapie wojewódzkim udział wzięło 45 osób. Finał składał się z dwóch części pisemnej, w formie testu obejmującego 40 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru i ustnej, składającej się z 4 zadań: zadanie ekonomiczne z zakresu ekonomiki rolnictwa, obsługi codziennej ciągnika — zadanie praktyczne, rozpoznanie roślin uprawnych (zielonych) oraz nasion, rozpoznanie przedmiotów stosowanych w rolnictwie.

Tematyka zagadnień obejmowała zakres: z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy oraz obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt oraz wykonywania prac polowych oraz rozpoznawania roślin zielonych i nasion.

Piszący zmierzyli się z pytaniami ściśle technologicznymi. Wyniki umożliwiły wyłonienie kandydatów do części ustnej. Ostatecznie, na podstawie wyników etapu pisemnego komisja oceniająca wybrała 7 uczestników, którzy mogli zaprezentować swoją wiedzę i zdobyte umiejętności w części ustnej, która polegała na wylosowaniu zestawu 4 zadań.

Pierwszym było zadanie ekonomiczne, polegające na ustaleniu wartości początkowej środka trwałego oraz amortyzacji metodą liniową na przykładzie gospodarstwa rolnego. Każdy z uczestników miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi w formie pisemnej — rachunkowej. Drugim zadaniem było omówienie i pokazanie czynności związanych z obsługą codzienna ciągnika rolniczego — zadanie praktyczne. Kolejne zadanie składało się z dwóch elementów: pierwszym było rozpoznanie zbóż, roślin oleistych czy motylkowych oraz drugi element: rozpoznanie nasion zbóż, roślin oleistych, motylkowych drobno i grubonasiennych. Ostatnim zadaniem części ustnej było rozpoznanie przedmiotów używanych w rolnictwie dawniej i do dziś.

Zwycięzcy tegorocznej olimpiady


Za udzielenie poprawnej odpowiedzi komisja oceniająca przyznawała punkty. Poziom odpowiedzi uczestników był bardzo wyrównany. Finaliści wykazali się doskonałą znajomością terminologii rolniczej, a także innych zagadnień związanych z rolnictwem. Najwięcej trudności sprawiło rozpoznawanie przedmiotów rolniczych. Wśród 7 przedmiotów do odgadnięcia znalazł się hufnal, hacel czy skrobak do miodu. Żaden z uczestników i osób obecnych na sali nie odgadł przedmiotu nr 1, czyli pułapki feromonowej do odłowu chrząszczy np. rolnicy zbożówki czy rolnicy czopówki.

I tak, po kilkugodzinnych zmaganiach, zwycięzcą Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w finale wojewódzkim na Warmii i Mazurach został Mateusz Witek.

I miejsce - Mateusz Witek, który na swoim koncie zgromadził łącznie aż 46 punktów (34 pkt za test),

II miejsce Klaudia Machnij z łączną liczbą punktów 46 (31 pkt za test ),

III miejsce Natalia Rumian, 45 punktów (31 pkt za test),

IV miejsce Miłosz Rogulski, 43 punktów,
V miejsce Grzegorz Kalinowski, 41 punktów,
VI miejsce Kamil Golubski, 38 punktów (+ 3 pkt — dogrywka),
VII miejsce Damian Murawiec, 38 punktów (+ 2 pkt — dogrywka).

Finaliści wykazali się doskonałą znajomością terminologii rolniczej, a także innych zagadnień związanych z rolnictwem
Fot. WMODR w Olsztynie
Finaliści wykazali się doskonałą znajomością terminologii rolniczej, a także innych zagadnień związanych z rolnictwem

Laureatom serdecznie gratulujemy, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach olimpiad i konkursów organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Sponsorami nagród w tegorocznym finale wojewódzkim olimpiady byli: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lasy Państwowe, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A., firma Team-Rol, Sowul & Sowul, EkoDarpol, oraz pozostali przedsiębiorcy.

Instytucjom, organizacjom, firmom prywatnym, a także jednostkom samorządu terytorialnego serdecznie dziękujemy za wniesioną pomoc i zaangażowanie w proces przygotowania olimpiady oraz cenne nagrody.

Magdalena Pusz, starszy specjalista Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 7 (322) lipiec 2017 r.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB