środa, 17 kwietnia 2024

Pszczelarze i organizacje pszczelarskie znów mogą ubiegać się o wsparcie z ARiMR

2023-12-12 15:42:31 (ost. akt: 2023-12-12 15:44:58)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 do ARiMR.

Dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwala na rozwój pszczelarstwa oraz ochronę bezcennych owadów zapylających, które odgrywają kluczową rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej i produkcji żywności. W roku pszczelarskim 2023 ARiMR przeprowadziła nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach trzech interwencji. W województwie warmińsko-mazurskim wypłacono 2 miliony złotych dla 103 wnioskodawców. Na tym nie poprzestajemy, ponieważ od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. Agencja przeprowadza nabór wniosków na kolejny rok pszczelarski 2024. Tym razem nabór będzie dotyczył siedmiu interwencji. Trzy z nich są znane beneficjentom, zaś cztery będą przeprowadzone po raz pierwszy. W ramach interwencji I.6.1 wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej pomoc będzie przyznawana podmiotowi, który wykaże się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w organizowaniu szkoleń dla pszczelarzy, w formie refundacji do 100% kosztów netto, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. Koszty szkoleń powinny uwzględniać realia rynkowe i obejmować w szczególności: najem sal do celów szkolenia, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia dla wykładowców, wyżywienie uczestników.

https://m.wm.pl/2023/12/orig/image001-1081402.jpg

Natomiast w ramach interwencji I.6.2 inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych pomoc zostanie przyznana pszczelarzowi, również za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, który ma nadany numer EP, umieszcza na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) oraz posiada co najmniej 10 pni pszczelich. Refundacja będzie wynosić do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.
Interwencja I.6.3 wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi zakłada, że pomoc będzie przyznana pszczelarzom za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, którzy mają nadany numer EP. Pszczelarz w danym roku pszczelarskim będzie mógł ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej. Refundacja obejmuje do 90% kosztów netto zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, oraz nabycia produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu 2018/848 – również w przypadku pasiek, względem których ich właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu leków warrozobójczych (faktury/rachunki) będą musiały być wystawione na organizację pszczelarską.

W ramach interwencji I.6.4 ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej pomoc zostanie przyznana pszczelarzowi, który ma nadany numer EP oraz umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. J

eśli pszczelarz posiada co najmniej 25 pni pszczelich, pomoc będzie mogła być przyznana na zakup przyczep do przewozu uli, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, elektryzatorów, czy też lokalizatorów GPS uli. W przypadku posiadania co najmniej 150 pni pszczelich będzie można uzyskać pomoc na zakup ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie będzie mogła przekroczyć 150 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego 25-149 pni pszczelich, oraz 200 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego co najmniej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40 000 zł.


W przypadku interwencji I.6.5 pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół będzie przyznawana pszczelarzom za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. którzy mają nadany numer EP. Refundacja do 70% kosztów netto zakupu:
- matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
- odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
- odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W ramach interwencji I.6.6 wsparcie naukowo-badawcze pomoc zostanie przyznana jednostkom naukowobadawczym zajmującym się tematyką pszczelarską i które w okresie ostatnich 5 lat opublikowały (lub ich pracownicy naukowi opublikowali) w czasopismach naukowych publikację z zakresu pszczelarstwa lub rynku miodu. Do głównych obszarów tematycznych wspieranych projektów będą zaliczane zdrowie pszczół, jakość produktów pszczelich oraz innowacje w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych pomoc będzie przyznawana pszczelarzom indywidualnym, którzy mają nadany numer EP, umieszczają na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają co najmniej 10 pni pszczelich. Refundacja obejmie do 90% kosztów netto zakupu analiz fizyko-chemicznych miodu, oraz analizy pyłkowej miodu. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie będzie mogła przekroczyć 10 000 zł.


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB