Piątek, 21 czerwca 2024

Wysoki plon biomasy: rekomendowane odmiany kukurydzy na kiszonkę

2023-12-06 10:27:52 (ost. akt: 2023-12-06 10:42:49) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Rolnicze ABC

Podziel się:

W Polsce dominują dwa główne kierunku użytkowania kukurydzy: na ziarno lub na kiszonkę. Przeznaczenie uprawy kukurydzy jako surowiec do produkcji kiszonki jest związane z prowadzeniem chowu bydła w gospodarstwie. Zarówno w przypadku bydła mlecznego, jak i opasów, kiszonka z kukurydzy jest podstawowym składnikiem diety. Dlatego też zabezpieczenie odpowiedniej ilości wysokojakościowej kiszonki z kukurydzy jest niezwykle ważne dla utrzymania wysokiej ekonomiki chowu bydła.

Czym powinna wyróżniać się odmiana kukurydzy na kiszonkę?


Dobór odmian kukurydzy na kiszonkę, prowadzony jest pod kątem możliwości wytworzenia przez rośliny uprawne maksymalnie dużej ilości biomasy z hektara. Dlatego też bardzo cenne są odmiany wysokie, o bogatym ulistnieniu i dobrze zaziarnionej kolbie. Należy podkreślić, że to kolba "niesie energię niezbędną w żywieniu bydła", ponieważ jej wartość energetyczna jest o ponad 60% wyższa od pozostałych części roślin kukurydzy.

W przypadku odmian kiszonkowych ważnym parametrem jest także stay green, czyli przedłużona zieloność roślin w trakcie dojrzewania. Odmiany o bardzo dobrym stay green mają dość szeroki optymalny termin zbioru, który pozwala na koszenie roślin kukurydzy o zielonych łodygach i liściach. Dzięki temu surowiec do produkcji kiszonki jest bardziej elastyczny i może być dokładniej zagęszczony w trakcie jej przygotowania. Umożliwia to szybkie wytworzenie warunków beztlenowych, niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu zakiszania. Ponadto przedłużony okres trwania fotosyntezy pozwala na zgromadzenie większej ilości asymilatów — węglowodanów.

Wyżyny plonowania na dobrych stanowiskach


Kukurydzy ES Skytower spełnia wszystkie wymogi stawiane przed odmianą, która użytkowana jest z przeznaczeniem na surowiec do produkcji kiszonki. Jej obserwacja w warunkach polowych pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że rośliny wyróżniają się wzrostem, który może przekraczać nawet 4,5m. Przy jednocześnie dobrze wykształconej i wysoko osadzonej kolbie. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym parametrem stay green, który pozwala na wydłużenie okresu gromadzenia asymilatów.

https://m.wm.pl/2023/12/orig/rolniczeabc-pl-sm-bard-ma-potencjal-do-wysokiego-wzrostu-roslin-oraz-dobrego-stay-green-1078497.jpg

Wszystkie wymienione cechy użytkowe, w połączeniu z dobrą tolerancją na suszę pozwalają odmianie ES Skytower na bardzo wysoką produkcję biomasy z hektara. Wysokie i stabilne plonowanie zostało potwierdzone w badaniach rejestracyjnych prowadzonych COBORU w latach 2020-2021. W ich trakcie plon biomasy z hektara był średnio o ponad 11 t/ha wyższy od wzorca (62,9 t/ha) i wynosił 74 t/ha. Natomiast plon suchej masy w latach badań stanowił średnio 111% wzorca.
ES Skytower zaliczana jest do odmian średnio wczesnych, co pozwala na jej uprawę praktycznie na trenie całej Polski. Nasiona kukurydzy ES Skytower z racji bardzo wysokiego genetycznego poziomu plonowania rekomendowane są na dobre stanowiska glebowe, w których odmiana może w pełni wykorzystać swój potencjał.

Jakie odmiany kiszonkowe na słabe stanowiska?


Z racji tego, że ponad 60% gruntów ornych w Polsce można zakwalifikować do tzw. słabych stanowisk, powyższe pytanie zadaje sobie wielu Rolników prowadzących chów bydła.

Firma Osadkowski w szerokiej ofercie nasion kukurydzy ma również odmiany zalecane na słabsze gleby oraz doskonale dostosowane do rodzimych warunków klimatycznych. Więcej o kukurydzy na słabe gleby można przeczytać tutaj: https://osadkowski.pl/pl/agrotechnika/jaka-kukurydza-na-slabe-gleby/


W przypadku stanowisk o niskiej żyzności i produktywności bardzo ważnym kryterium wyboru odmiany są wymagania glebowe. Do uprawy w słabych stanowiskach rekomendowane są odmiany kukurydzy o mniejszych, a maksymalnie średnich wymaganiach glebowych.

Liczne testy polowe kukurydzy pod kątem użytkowania na kiszonkę wskazują na wyróżniającą się na tle innych odmian przydatność SM Bard do uprawy na słabych glebach. Odmiana ta charakteryzuje się bardzo wysoką tolerancją na niedobór wody w glebie, który często występuje na glebach lekkich i o małej zdolności do jej retencji.

Odmiana SM Bard ma potencjał do wysokiego wzrostu roślin oraz dobrego stay green, co umożliwia wytworzenie zadowalającej ilości biomasy z hektara pomimo wystąpienia suszy w tracie sezonu wegetacyjnego. Na uwagę zasługuje wysoka zdrowotność tej odmiany, zwłaszcza pod kątem odporności na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Zdrowe rośliny i kolba to mniej toksycznych dla krów mykotoksyn w surowcu do produkcji kiszonki.

Odmiany kiszonkowe od najlepszych hodowców w firmie Osadkowski


Wieloletnia współpraca z doświadczonymi i sprawdzonymi firmami hodowlanymi pozwala na utrzymanie w ofercie odmian o wyróżniających się cechach użytkowych. Odmiany oferowane przez Zespół Doradców uprawiane są na tysiącach hektarów. Najlepszą rekomendacją potwierdzającą profesjonalny i trafny dobór odmian do potrzeb gospodarstwa, jest zaufanie naszych Klientów, wyrażone rosnącym areałem uprawy odmian z oferty firmy Osadkowski.
 

Polub nas na Facebooku: