Niedziela, 26 maja 2024

Rozwijanie przedsiębiorczości dzięki pomocy z ARiMR

2022-08-30 17:41:23 (ost. akt: 2022-08-30 17:43:06)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

Nowe rodzaje działalności dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Przedłużony został termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła do 21 października 2022 r nabór wniosków na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To już czwarty nabór wniosków w ramach tego programu. Jak do tej pory Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR wypłacił pomoc z tego działania dla 151 beneficjentów na łączną kwotę niemal 66,5 mln złotych.

Największym zainteresowaniem cieszyły się kombajny, ciągniki rolnicze oraz maszyny do pielęgnacji roślin i uprawy gleby.

Tegoroczny nabór obfituje w wiele nowości. Oprócz wsparcia dla usługodawców z sektora rolniczego w zakresie typowych zabiegów agrotechnicznych, pomoc będzie można uzyskać również na inne formy działalności pozarolniczej, tj.:
- działalność usługową związaną z leśnictwem,
- działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
- działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
- działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać się podmiot, który:
- jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką cywilną, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego;
- wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przy czym w zakresie usług związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych, myciem i dezynfekcją oraz wykorzystania technologii cyfrowych działalność może być dopiero planowana do rozpoczęcia.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.


Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej i leśnej, w tym przeznaczonych do:
- uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;
- przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia, zalesień i odnowień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew, pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
- regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych, układania drenażu, kopania stawów oraz zbiorników, utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;
- mycia i dezynfekcji budynków służących gospodarce rolnej (produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych), urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych, urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;

Pomoc można również przeznaczyć na zakup:
- ciągników rolniczych i leśniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;
- aparatury pomiarowej i kontrolnej,
- sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
- wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Należy pamiętać, że wsparcie to ma charakter pomocy de minimis, to znaczy że łączna kwota pomocy publicznej wraz z wnioskowaną, nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie kolejnych trzech lat budżetowych. Okres ten ocenia się w sposób ciągły, to znaczy dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis ustala się łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w okresie obliczeniowym.

źródło: ARiMR

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB