Poniedziałek, 2 października 2023

Kolejna pomoc z ARiMR dla hodowców trzody chlewnej i dla spółek wodnych

2022-07-26 21:05:18 (ost. akt: 2022-07-26 21:07:05)

Autor zdjęcia: .

Podziel się:

Już nie tylko zakup sprzętu – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzbogaciła katalog możliwości wykorzystania udzielanej pomocy. Warto poznać nowe zasady, które pozwolą wykonać m.in. roboty budowlane na urządzeniach melioracyjnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniach od 7 lipca do 2 września 2022 roku rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń będą mogli uzyskać pomoc na zabezpieczenie gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF), natomiast spółki wodne na działania zabezpieczające swoich członków przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję trzody chlewnej warunki przyznania pomocy nie uległy zmianie w stosunku do poprzednich naborów. Pomoc zostanie przyznana rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF poprzez:
- ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń,
- utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, funkcjonalnie związanej z chlewnią,
- wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
- wykonanie inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
- przebudowę, rozbudowę lub remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń,
- budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń,
- zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie.

Pomoc zostanie przyznana w formie refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych i będzie wynosić maksymalnie 100 tysięcy zł.

W przypadku pomocy dla spółek wodnych pojawiło się kilka nowości. Oprócz operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, spółki będą mogły ubiegać się również o pomoc umożliwiającą wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych.

Mogą one polegać na:
- przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowanie skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień, lub
- budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub
- oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego lub funkcji retencyjnej.

Pomoc zostanie przyznana w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio:
- długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane, lub
- liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub
- liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub
- liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub
- liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane.

Kwota pomocy wynosi maksymalnie 1 milion zł.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

źródło: ARiMR
red.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB