Sobota, 20 sierpnia 2022

Bitwa Regionów 2022 – kolejny konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich urozmaici lato

2022-06-22 15:05:42 (ost. akt: 2022-06-22 15:07:40)

Autor zdjęcia: materiały organizatora

Podziel się:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera KGW od 2018 roku. Obecny nabór wniosków będzie trwał do 30 września, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Od 29 listopada 2018 roku podstawą prawną ich działania jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Koło ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kierownicy biur powiatowych ARiMR zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń poprzez powołanych do tego zadania pełnomocników.

https://m.wm.pl/2022/06/orig/dsc-6520-867138.jpg

Ustawodawca wyszedł z założenia, że samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna to niezbędne warunki do skutecznej realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW. Dają Kołom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcia finansowego dotacjami ze środków publicznych.
KGW mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Obecnie zarejestrowanych zostało 11 187 organizacji tego typu, z czego w naszym województwie mamy ich 401 – najwięcej w powiatach: olsztyńskim, ostródzkim i kętrzyńskim.

Od 2021 roku obowiązują wyższe stawki pomocy niż w latach poprzednich: 5 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków, 6 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków i 7 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
– prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
– prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
– wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
– inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
– upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
– reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
– rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. złożono ponad 4,8 tys. wniosków o dotacje w wysokości prawie 16,3 mln zł, a w zeszłym roku było to już więcej niż 10 tys. wniosków na kwotę ponad 55,7 mln zł. Na Warmii i Mazurach Koła zyskały ponad 1,8 mln zł. W tym roku do końca maja złożono u nas 275 wniosków na kwotę przekraczającą 1,4 mln zł. Wnioski mogą być jeszcze składane do 30 września.

Zakres działalności organizacji KGW jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. Działalność ta we wsiach i gminach prowadzona jest w ramach współpracy z innymi organizacjami, ochotniczymi strażami pożarnymi, społecznością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.

W 2021 r. biura powiatowe ARiMR przyjmowały wnioski o udzielenie nowej pomocy finansowej dla KGW, przeznaczonej na realizację wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w dostępie szczepień przeciwko COVID-19. Wydanych zostało w naszym województwie 109 decyzji przyznających pomoc i zaszczepiło się dzięki temu 1 361 osób.

Konkurs „Bitwa Regionów” jest częścią wydarzeń promujących polską żywność oraz znak PRODUKT POLSKI, a jego celami są:
1) promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych;
2) promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych;
3) promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Konkurs rozłożony jest na trzy etapy. Etap I zostanie przeprowadzony na poziomie powiatowym, Etap II na poziomie wojewódzkim, a Etap III na poziomie ogólnopolskim:

Etap I Konkursu – Zespoły biorące udział w pierwszym etapie, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe podczas wydarzenia powiatowego odbywającego się w kontretnym województwie (ranking wojewódzki), zostaną zakwalifikowane do Etapu II, tj. Półfinału Konkursu. Do drugiego etapu może być wyłonionych maksymalnie 10 Zespołów z każdego województwa, które zdobyły największą liczbę punktów w rankingu.

Etap II Konkursu – Półfinał – będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez Koła wyłonione w ramach pierwszego etapu, potrawy konkursowej podczas wydarzeń wojewódzkich. Do finału Konkursu (Etap III) zostaną zakwalifikowane potrawy konkursowe najwyżej ocenione w drugim etapie.
Etap III Konkursu – Finał – także będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu potrawy konkursowej przez najwyżej ocenione Koła (dokładna data i miejsce wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie).

Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne oraz nagrody dodatkowe przyznawane na każdym etapie Konkursu. Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie: www.bitwaregionow.pl

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB