Czwartek, 19 maja 2022

ARiMR - płatności w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”.

2021-05-06 14:36:37 (ost. akt: 2021-05-06 14:43:18)

Autor zdjęcia: fot.ARiMR

Podziel się:

Zasady ubiegania się w 2021 roku o przyznanie płatności w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW 2014-2020

Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.
W roku 2021 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 maja. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 18 maja 2021 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, w terminie do 11 czerwca 2021 r., oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.
W 2021 roku wniosek o przyznanie płatności ekologicznej mogą złożyć rolnicy, którzy kontynuują podjęte przed 2021 r. 5-letnie zobowiązanie ekologiczne oraz rolnicy, którzy chcą ubiegać się o przyznanie pierwszej płatności. Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących realizacji tego działania, rolnicy, którzy w 2021 lub w 2022 roku rozpoczną realizację zobowiązania ekologicznego będą je realizować przez 3 lata.
Działanie to jest realizowane w ramach zobowiązań obejmujących:
▪Pakiety 1–3, 5, 7–9 lub 11 lub warianty 4.1.2 lub 10.1.2 (obejmuje grunty orne oraz uprawy jagodowe), albo
▪Warianty 4.1.1 lub 4.2 lub 10.1.1 lub10.2 (obejmuje uprawy sadownicze, bez jagodowych), albo
▪Pakiety 6 lub 12 (obejmuje trwałe użytki zielone).
We wniosku należy podać uprawę lub gatunek rośliny uprawnej uprawianych na każdej działce rolnej deklarowanej do płatności ekologicznej. Możliwe jest również zadeklarowanie „Uprawy wielogatunkowej” uprawianej na danej działce, jeżeli zajmuje ona łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha, określając przy tym poszczególne rośliny. W przypadku:
- pakietów 1–3, 5, 7–9 i 11 uprawę wielogatunkową stanowią co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawiane w ramach danego pakietu,
- wariantów 4.1.1, 4.2, 10.1.1 oraz 10.2 uprawę wielogatunkową stanowią co najmniej dwie różne uprawy lub różne gatunki roślin uprawiane w ramach tych wariantów,
- wariantu 4.1.2 oraz 10.1.2 uprawę wielogatunkową stanowią co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawiane w ramach danego wariantu.
Uprawy wielogatunkowej nie można zadeklarować w przypadku uprawy na danej działce rolnej: roślin dotowanych w ramach pakietów 1, 5, 7 i 11 przeznaczonych na nawóz zielony, lub roślin uprawianych na materiał siewny, lub konopi włóknistych, lub ostropestu plamistego, lub rośliny dwuletniej, lub mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi.
Wysokość płatności ekologicznej ustala się jako iloczyn stawek płatności za hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości.
W wyniku zmian przepisów wprowadzonych w 2021 roku, uległy zwiększeniu stawki płatności średnio o 26 %. Nowe stawki obowiązują zarówno nowych beneficjentów tego działania jak i rolników, którzy kontynuują zobowiązania podjęte we wcześniejszych latach.
Lp.
Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 475 zł/ha
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 2 249 zł/ha
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 673 zł/ha
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 2 591 zł/ha
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2 239 zł/ha
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1 025 zł/ha
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1 100 zł/ha
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631 zł/ha
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1 190 zł/ha
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 446 zł/ha
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 673 zł/ha
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 756 zł/ha
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 960 zł/ha
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 025 zł/ha
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764 zł/ha
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631 zł/ha

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie płatności ekologicznej do uprawy pomidorów, od 2021 roku są zobowiązani do prowadzenia tej uprawy przy wykorzystaniu materiału nasadzeniowego zgodnego z przepisami Ustawy o nasiennictwie, a obsada roślin takiej uprawy musi wynieść nie mniej niż 20 000 szt./ha. Więcej informacji na temat zasad realizacji tego działania można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl .


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB