Sobota, 8 maja 2021

Zmiany w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2021r.

2021-04-07 15:37:29 (ost. akt: 2021-04-07 15:41:04)

Autor zdjęcia: fot. ARiMR

Podziel się:

W tym roku jedną z ważniejszych zmian jest możliwość składania wniosków jedynie w formie elektronicznej.

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim. W tych samych latach wysyłane były wnioski spersonalizowane wraz z materiałem graficznym, co było wykorzystywane przez rolników, składających wnioski w wersji papierowej.
W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności. Ponadto od roku 2021 do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej, co oznacza, że nie ma też możliwości przesyłania spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Wnioski można złożyć jedynie przez Internet, korzystając z aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie www.arimr.gov.pl. Za datę złożenia wniosku za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji w aplikacji eWniosekPlus, uważa się datę wysłania wniosku.
Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br. W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia 17 maja 2021 r. Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany do wniosku po dniu 31 maja 2021 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia – ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 11 czerwca 2021r.
Od bieżącego roku uległ zmianie również zakres danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przez rolników posiadających poniżej 10 ha gruntów ornych. Został rozszerzony o informacje na temat poszczególnych upraw w ramach deklarowanych działek rolnych, analogicznie jak przez rolników posiadających powyżej 10 ha gruntów ornych. Zebrane w ten sposób informacje będą służyć realizacji działań PROW.
W tegorocznym naborze będzie obowiązywać dodatkowy warunek do otrzymania płatności związanej do powierzchni uprawy pomidorów. Chodzi tu o wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i zapewnienia minimalnej obsady 20 tys. szt./ha.
Nie przewidziano też różnicowania wysokości stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno w zależności od powierzchni. Dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka.
Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce. Wynika to z faktu, że w przypadku tej odmiany zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość, tj. 0,2%.
Kolejna ze zmian przewiduje możliwość korzystania przez ARiMR i rolników ze zdjęć geotagowanych. Są to zdjęcia zawierające informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca w którym go wykonano. Takim zdjęciem będą mogły się posługiwać strony postępowania o przyznanie płatności obszarowych. Rolnik będzie mógł wykorzystać zdjęcia jako dowód w sytuacjach, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia m.in. w kwestiach związanych z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika, czy wypełnienia przez niego zobowiązań. Zdjęcia będzie można wykonać i przesłać z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2021 zdjęcia geotagowane będą stanowiły dokument urzędowy.
By ułatwić korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, w 2021 r. wprowadzono również kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.
Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób ułatwia proces wypełniania oraz składania wniosków. Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców. Rolnicy, którzy nie mogą skorzystać z pomocy doradców, a nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą z wypełnieniem e-wniosku, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych w Agencji stanowisk, z których będzie można wysłać wniosek oraz wsparcia w kwestiach technicznych ze strony pracowników ARiMR.
Szczegółowych informacji odnośnie płatności bezpośrednich i płatności w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej ARiMR – www.arimr.gov.pl – zakładka „Płatności bezpośrednie”.Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB