Czwartek, 18 lipca 2024

"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach PROW 2014-2020

2020-07-30 15:33:54 (ost. akt: 2020-07-31 09:36:54)

Autor zdjęcia: fot.pixabay

Podziel się:

Postępujące zmiany klimatyczne powodują coraz bardziej skrajne zjawiska pogodowe. Trąby powietrzne, długotrwałe okresy suszy przeplatane gwałtownymi opadami deszczu połączonego z gradobiciem, jak również znaczne spadki temperatur w okresach, w których normalnie one nie występują. Wszystko ma ogromny wpływ na prowadzenie produkcji rolniczej, gdyż jest to gałąź gospodarki, która jak żadna inna uzależniona jest od pogody. Nie wszystkim z tych groźnych zjawisk można zapobiec, dlatego też niezbędne jest wsparcie finansowe, które pozwoli zminimalizować poniesione straty.

Straty są ponoszone przez rolników nie tylko w wyniku niekorzystnej sytuacji pogodowej. Są to również choroby dziesiątkujące stada zwierząt, m. in. afrykański pomór świń (ASF), który w ostatnich latach rozprzestrzenia się po Polsce pomimo wielu działań mających go powstrzymać. Również w tym przypadku zaplanowano pomoc dla gospodarstw dotkniętych epidemią. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń. Udzielaniem pomocy zajmują się oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?
O przyznanie takiej pomocy mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto, o taką pomoc będą mogli wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Przyznanie dofinansowania jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, w danym roku kalendarzowym, ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach, w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast, w przypadku wstąpienia ASF, o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. Ponadto, w siedzibie stada, w której przebywały świnie objęte wyżej wymienioną decyzją, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń, których dotyczyła ta decyzja.
Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa – w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF, wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, innych niż związane z produkcją świń
Wysokość wsparcia
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.
Na podstawie oszacowanej przez komisję wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, bądź wartości szacowania zwierząt, na podstawie protokołu szacowania zwierząt określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Ponadto, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.
Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu wykonawczym.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa od 7 maja i zakończy się 31 sierpnia 2020 r. Wykaz dokumentów aplikacyjnych oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji.
https://m.wm.pl/2020/07/orig/screenshot-102-639539.jpg

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. layerlayer #2960166 | 89.64.*.* 16 sie 2020 00:22

    osi-iso 4 dummies photoshop request 4 comment - robienie sieciowcow z grafikow - goal 4 dummies (praca oferowana - nie mozna komentowac butch wprost uciekl z ringu) final pass request 4 comment (praca szukana - rivaldo wrecz czeka na komentarz)

    ! - + odpowiedz na ten komentarz