Niedziela, 26 maja 2024

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników

2018-05-30 14:47:25 (ost. akt: 2018-05-30 15:00:53)
100 tys. zł premii można wykorzystać na zakup maszyn rolniczych

100 tys. zł premii można wykorzystać na zakup maszyn rolniczych

Autor zdjęcia: redakcja

Podziel się:

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników - wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników" można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.
Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

Operacje typu "Premie dla młodych rolników" finansowane są z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc.

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:
• w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
• przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
• przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
• najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
1. o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
2. którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

źródło: ARiMR

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. OBSERWATOR #2516370 | 88.156.*.* 10 cze 2018 09:35

    NARESZCIE MADRZY LUDZIE ZNALEZLI SIE NA ODPOWIEDNICH STANOWISKACH , BY ZACHECIC I POMOC MŁODYM LUDZIOM , ROLNIKOM ,

    ! - + odpowiedz na ten komentarz