Czwartek, 18 lipca 2024

OZE - zmiana prawa pomoże przedsiębiorcom?

2018-03-26 14:56:29 (ost. akt: 2018-03-26 15:31:41)
Zmiany w ustawie o oze dotyczą m.in. pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych

Zmiany w ustawie o oze dotyczą m.in. pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Podziel się:

Możliwość monitorowania i oceny rozwoju generacji rozproszonej, usprawnienia systemu aukcyjnego w energetyce, nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadza przyjęty 6 marca przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw.

Gros zmian dotyczy samej ustawy o OZE. Jak podkreśla Ministerstwo Energii, „proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Zapewniają też harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”, a także usuwają wątpliwości interpretacyjne, prawne i redakcyjne w różnych obszarach obecnej ustawy”. Jakie konkretnie zmiany wprowadzono?

Wsparcie dla małych wytwórców


W dokumencie zapisano nowe definicje biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji OZE, instalacji OZE, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (wysokoenergetyczne paliwo stałe).

Dano możliwość monitorowania oraz oceny rozwoju generacji rozproszonej i usprawniono system aukcyjny w energetyce (został on dostosowany do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, takich jak małe elektrownie wodne i instalacje biogazowe).

Wprowadzono nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (mowa tu o instalacjach o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz). Mają one zapewnić im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej.

W noweli czytamy także o nowych rozwiązaniach dla sektora energetyki wiatrowej. „Jedna z regulacji zakłada, że dotychczasowe pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych zachowają moc, o ile w ciągu 5 lat — licząc od lipca 2016 r., czyli wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych — wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie” — wyjaśnia Ministerstwo Energii. Inny zapis, mówiący o zagwarantowaniu dzierżawcy udostępnionej działki w stanie pierwotnym po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej, ma chronić mieszkańców i właścicieli terenów, na których są ulokowane takie elektrownie przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania.

Kumulacja pomocy publicznej


Ustawa wprowadza ponadto nową regułę kumulacji pomocy publicznej, czyli wymóg pomniejszenia pomocy operacyjnej o wszelką uprzednio otrzymają pomoc inwestycyjną. Dzięki temu rozwiązaniu wsparcie na jedno przedsięwzięcie — udzielane z różnych źródeł — będzie miało charakter proporcjonalny, ograniczony do minimum niezbędnego do przeprowadzenia owego przedsięwzięcia. „Celem systemów wsparcia operacyjnego OZE jest stworzenie impulsów do rozwoju technologii wytwarzania, które bez tej pomocy nie rozwinęłyby się.

Dzięki wsparciu operacyjnemu realizowany projekt będzie rentowny, czyli zapewni satysfakcjonującą stopę zwrotu” — wyjaśnia resort energii. Nowela zakłada ponadto likwidację zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE i doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmiany regulacji mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku ustaw. Więcej na temat przyjętego 6 marca przez Radę Ministrów projektu można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Energii: http://me.gov.pl/

Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 3 (330) marzec 2018

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB