Wtorek, 19 października 2021

15 stycznia rusza nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

2018-01-13 13:25:35 (ost. akt: 2018-01-13 13:30:32)
W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Autor zdjęcia: Monika Kopaczel - Radziulewicz

Podziel się:

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Proponowane na ten rok stawki dopłat są wyższe niż stawki przyjęte w roku ubiegłym i wyniosą:

• 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych; (69,40 zł - stawka 2016r.)

• 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych; ( 111,00 zł - stawka 2016r.)

• 462,25 zł - w przypadku ziemniaków. (347,00 zł - stawka 2016r.)

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami


Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
— Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

— Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

— Ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego


Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

— odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg;
— odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
— pszenicy twardej - 150 kg;
— odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
— odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
— odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
— odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;
— odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
— pszenżyta - 150 kg;
— owsa zwyczajnego - 150 kg;
— owsa nagiego - 120 kg;
— owsa szorstkiego - 80 kg;
— łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg;
— grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg;
— bobiku - 270 kg;
— wyki siewnej - 80 kg;
— soi - 120 kg;
— ziemniaka - 2000 kg;
— mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 - 140 kg.

Warunki uzyskania dopłaty


O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

* Złoży w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

* Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;

* Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:

— materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
1/ przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach o nasiennictwie,
2/ w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie,

— materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
1/ od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie,
2/ od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie,
3/ od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.mkr
Źródło: ARiMRPolub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB