Niedziela, 26 maja 2024

Względna stabilizacja cenowa w skupie na rynkach rolnych

2017-11-20 19:00:52 (ost. akt: 2017-11-20 13:15:29)
Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Autor zdjęcia: Robert Stopa

Podziel się:

W przedstawionym w czwartek 26.10 br. raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) podniesiono o 0,5 mln t prognozę eksportu zbóż z Ukrainy w sezonie 2017/18 do 43,1 mln t. Wynikało to ze znacznego podwyższenia prognozy dla pszenicy.

Znaczenie Ukrainy na globalnym rynku zbóż systematycznie wzrasta. W ciągu ostatnich pięciu sezonów jej eksport ziarna ogółem zwiększył się prawie dwukrotnie. Ukraina ma szczególnie duże znaczenie w eksporcie kukurydzy.

Według MRZ w bieżącym sezonie wyeksportuje rekordowe 21,6 mln t tego ziarna, czyli o 5 proc. (1 mln t) więcej niż w poprzednim sezonie. Oznacza to, że blisko 80 proc. produkcji zostanie sprzedane poza granicami Ukrainy. Ta ilość zapewnia czwarte miejsce na świecie w eksporcie — po Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie — z udziałem 14,5 proc. Do najważniejszych odbiorców należą m.in. kraje UE. W ubiegłym sezonie ukraińska kukurydza trafiła głównie do Hiszpanii (2,4 mln t) oraz Holandii (2,2 mln t). Polska zakupiła jedynie 103 tys. t, co było m.in. wynikiem wysokich zbiorów kukurydzy w naszym kraju w zeszłym roku i związanym z tym niskim zapotrzebowaniem na importowane ziarno.

Nieznaczny wzrost cen zbóż konsumpcyjnych


Trzy ostatnie miesiące 2017 roku na rynku obrotu zbożami konsumpcyjnymi charakteryzowały się wzrostem cen ziarna. Tendencja ta nie ma cech stagnacji, a jedynie żyto konsumpcyjne i kukurydza paszowa tanieją.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na przełomie października i listopada kształtowały się na poziomie 668,36 zł/t, co oznacza wzrost wartości o 1,01 proc. w skali miesiąca. W odniesieniu do roku poprzedniego cena skupu była wyższa o 4,93 proc. W tym samym okresie cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 560,59 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem września 2017 roku, cena tego zboża obniżyła się o 0,98 proc., jednakże w porównaniu do poziomu cen z końca października roku 2016 odnotowano wzrost o 5,62 proc.

Silny spadek cen kukurydzy


Wśród zbóż paszowych zwyżki odnotowano w cenach skupu jęczmienia i pszenżyta (w notowaniach cen skupu owsa liczba dostępnych danych była zbyt mała pod względem statystycznym). Znaczne spadki odnotowano jedynie w skupie kukurydzy. Notowania obniżyły się z poziomu 717,16 do 618,27 zł/t, to spadek o 13,79 proc. Jest to zarazem cena wyższa o 9,86 proc. od notowanej rok wcześniej. W przypadku pszenżyta paszowego cena 594,76 zł/t oznacza umocnienie wartości o 1,20 proc. w skali miesiąca i o 8,24 proc. w porównaniu do adekwatnego okresu 2016 roku. W notowaniach jęczmienia paszowego ceny skupu również podlegały wzrostom wartości.


Średnia cena skupu jęczmienia zmieniła się z poziomu 610,67 do 628,47 zł/t (wzrost o 2,92 proc.). W porównaniu do notowań z przełomu października i listopada 2016 roku jest to cena niższa o 9,31 proc.

Ciągła tendencja wzrostowa w cenach rzepaku


Według GUS tegoroczna produkcja rzepaku w Polsce wyniosła 2,7 mln t i była o 22 proc. wyższa od ubiegłorocznej. W ujęciu regionalnym sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana. W przypadku trzech województw odnotowano spadek zbiorów, przy czym dwa z nich to regiony wyspecjalizowane w produkcji rzepaku — opolskie (spadek o prawie 6 proc.) oraz dolnośląskie (obniżka o prawie 8 proc.). Tegoroczne zbiory rzepaku nie przyczyniły się do znaczących zmian w obrocie nasionami rzepaku w październiku 2017 roku. Odnotowano dalszą, niewielką wzrostową tendencję cenową. Na koniec października cena skupu tego surowca osiągnęła wartość 1 585 zł/t, co oznacza, wzrost rzędu 0,19 proc. W porównaniu z ceną sprzed roku obecna cena ma wartość niższą o 8,43 proc.

Wieprzowina i drób w skupie znów staniały


Po trwających w październiku wahaniach, ceny żywca na przełomie października i listopada na mięso wołowe nieznacznie wzrosły (bydło) lub uległy stabilizacji (indyki). Na rynku żywca wieprzowego i brojlerów kurzych październik ponownie charakteryzował się spadkiem notowań cen skupu tego żywca. W tym okresie krajowe ceny na mięso wieprzowe spadły z poziomu 5,10 do 4,67 zł/kg wagi żywej. Odnotowano spadek na poziomie 0,43 pro. w skali miesiąca. W porównaniu do cen sprzed roku cena z końca października 2016 roku była niższa o 4,73 proc. (4,90 zł/kg wagi żywej).

Także w obrocie mięsa drobiowego odnotowano spadek cen skupu żywca kurzego. W omawianym okresie ceny żywca brojlerów spadły o 1,54 proc. z poziomu 3,45 do 3,40 zł/kg wagi żywej. Jest to cena wartościowo wyższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,87 proc. Cena skupu mięsa indyczego na koniec października utrzymała się na poziomie 5 zł/kg wagi żywej, co oznacza stabilizację w skali miesiąca. W porównaniu do cen z poprzedniego roku omawiana cena jest o 3,05 proc. wyższa.

Również ceny żywca wołowego uległy niewielkiej poprawie. Cena wołowiny w skupie wzrosła do poziomu 6,62 zł/ kg wagi żywej, co w porównaniu z końcem września oznacza wzrost o 2,04 proc. (6,49 zł/kg wagi żywej). W skali roku cena za żywiec wołowy także wzrosła o 8,53 proc.

Umocnienie cen w obrocie jajami spożywczych


W październiku 2017 roku już drugi miesiąc w skupie jaj spożywczych sytuacja cenowa uległa poprawie we wszystkich klasach wielkości. Największy wzrost odnotowano w najmniejszej klasie rozmiarowej. Średnia cena w notowaniach wynosiła 52,78 zł/100 sztuk, co oznacza wzrost o kolejne 40,08 proc. w porównaniu do września.


Porównanie do ubiegłego roku uzyskiwane ceny, zarówno średnie jak i poszczególnych klas wielkości są zdecydowanie wyższe. Średnia cena przed rokiem wynosiła 37,68 zł/100 sztuk, a więc w tym roku jest o 51,98 proc. wyższa.

Niekorzystny zwrot na rynku artykułów mleczarskich


Na krajowym rynku artykułów mleczarskich w październiku, po prawie półrocznym okresie prosperity, nastąpiło odwrócenie notowań i tendencji cenowych. Wartość cen na wszystkie notowane artykuły uległa znacznemu osłabieniu. Jest to zgodne z tendencjami panującymi na rynkach światowych. Masło w blokach na koniec października w sprzedaży kosztowało 21,97 zł/kg, co w porównaniu do ceny 24,94 zł/kg z końca września oznacza spadek o 11,89 proc.

Ceny masła konfekcjonowanego w tym samym okresie obniżyły się z 27,34 do 24,24 zł/kg (spadek o 11,33 proc.). W odniesieniu do roku poprzedniego wartości cenowe na obydwa artykuły są jednak wyższe — masła w blokach o 28,93 proc., a masła konfekcjonowanego o 29,79 proc..

Za kg pełnego mleka w proszku na początku listopada oferowano 13,27 zł, a więc o 0,50 proc. więcej niż w październiku. Jest to zarazem cena o 23,29 proc. wyższa od uzyskiwanej za ten produkt w analogicznym okresie sprzed roku. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono na początku listopada 6,67 zł/kg a więc o 7,95 proc. mniej niż przed miesiącem. W porównaniu do przełomu października i listopada 2016 roku jest to również cena niższa o 15,44 proc.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 11 (326) listopad 2017

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB