Niedziela, 26 maja 2024

Przewaga wzrostów cenowych na rynkach produktów rolnych

2017-10-15 17:35:59 (ost. akt: 2017-10-15 17:48:03)
Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Autor zdjęcia: Robert Stopa

Podziel się:

Mimo, że globalne zbiory pszenicy w bieżącym sezonie prawdopodobnie będą niższe niż w ubiegłym, podaż ziarna na rynku może być większa.

W czwartek 28. września ukazał się najnowszy raport Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) prezentujący prognozy światowego bilansu zbóż. W odniesieniu do pszenicy IGC przewiduje, że jej zbiory w sezonie 2017/18 wyniosą 747,6 mln t, czyli o niespełna 6,5 mln t (0,8 proc.) mniej niż w poprzednim sezonie. Biorąc jednak pod uwagę rekordowe zapasy z jakimi zakończył się sezon 2016/17, całkowita podaż ziarna ma sięgnąć 989,3 mln t, czyli ma być o 11,6 mln t większa w relacji rocznej. Warto odnotować, że szacunki produkcji zostały skorygowane w górę o ponad 5 mln t wobec przewidywań z końca sierpnia br.

Eksperci IGC podwyższyli również prognozy zużycia pszenicy, w tym głównie na paszę — o 3,1 mln t do 741,5 mln t. Niemniej, nadal wykorzystanie ziarna ma być mniejsze od produkcji o ponad 6 mln t. Wiele wskazuje zatem na to, że będziemy mieli piąty sezon nadwyżkowy na rynku pszenicy. Jeszcze w lipcu br. IGC wskazywała na deficyt sięgający 3 mln t, zaś w swojej pierwszej prognozie z marca br. — deficyt wynoszący 5 mln t.

Zwyżki cen skupu zbóż


Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec 7,5 mln ha w 2016 r. Ogółem zbiory zbóż (łącznie z kukurydzą, gryką i prosem) oszacowano na poziomie 32 mln ton, czyli o 7 proc. wyższym niż w poprzednim roku i o 11 proc. wyższym od średniej z lat 2011-2015. Rekordowe zbiory zbóż są wynikiem dobrych plonów. Średni plon zbóż oceniono na 4,18 t/ha, tj. o 4 proc. powyżej ubiegłorocznego.

Zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zebrano 27,9 mln ton, o 10 proc. więcej niż w 2016 r. Mniejsze (o 1 proc.) były jedynie zbiory pszenżyta. Zbiory pozostałych zbóż podstawowych były większe niż rok wcześniej. Pszenicy zebrano 11,6 mln ton, o 7 proc. więcej niż w 2016 r., a żyta 2,7 mln ton, o 24 proc. więcej. Prawidłowości zawarte w cytowanym raporcie znajdują odzwierciedlenie w notowaniach cenowych skupu zbóż, które we wrześniu regularnie podlegały zwyżce.

Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec września wzrosły do poziomu 656,50 zł/t, co oznacza miesięczny wzrost o 1,29 proc. Także w odniesieniu do roku poprzedniego cena skupu jest wyższa o 1,67 proc.


Podobnie ceny żyta konsumpcyjnego po spadkach zanotowanych w sierpniu i na początku września, znacząco wzrosły. Na koniec września cena tego zboża osiągnęły poziom 566,12 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem sierpnia cena tego zboża wzrosła o 3,07 proc., także w porównaniu do cen odnotowywanych pod koniec września 2016 roku są to nadal ceny o 7,32 proc. wyższe.

W zbożach paszowych silny spadek cen kukurydzy


Także wśród zbóż paszowych są zwyżki cen skupu. Znaczne spadki odnotowano jedynie w skupie kukurydzy. Notowania skupu ziarna tego zboża obniżyły się z poziomu 737,34 zł/t. do 717,16 zł/t (spadek o 2,74 proc.), jest to jednak cena wciąż wyższa o 25,19 proc. od notowanej rok wcześniej.

W przypadku pszenżyta paszowego, owsa oraz jęczmienia paszowego ceny skupu podlegały wzrostom wartości. Rekordowy wzrost średniej ceny skupu odnotowano w skupie wspomnianego owsa. Wzrosły one z poziomu 464,82 do 513,58 zł/t (wzrost o 10,49 proc.), jest to jednocześnie cena wyższa o 8,36 proc. od notowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przypadku jęczmienia paszowego miesięczny wzrost cen w skupie wyniósł 7,31 proc. Oznacza to podniesienie wartości ceny tego zboża z poziomu 569,09 do 610,67 zł/t. W porównaniu do notowań z przełomu września i października 2016 roku jest to cena wyższa o 17,47 proc.

Najmniejszy wzrost cen skupu w prowadzonych notowaniach zaobserwowano w pszenżycie paszowym. W ciągu miesiąca cena tego zboża wzrosła o 3,04 proc. co oznacza zmianę średniej ceny skupu z 570,34 na 587,71 zł/t. W porównaniu do ceny notowanej przed rokiem jest to cena wyższa o 5,58 proc.

Stabilizacja w cenach skupu nasion rzepaku


Według wstępnych wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego oraz szacunków rzeczoznawców GUS ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 9 proc. i wyniosła około 0,9 mln ha.

Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,7 mln t, tj. o około 22 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Stan plantacji rzepaku po zimie był dobry (zaorano jedynie ok. 0,1 proc. powierzchni zasianej rzepaku ozimego), a późniejsza wegetacja, pomimo kwietniowych chłodów, przebiegała na ogół bez zakłóceń i w korzystnych na ogół warunkach pogodowych.

Żniwa rzepaku rozpoczęto lokalnie w drugiej połowie lipca, a zakończono na ogół w połowie sierpnia. Niesprzyjające warunki pogodowe w okresie zbiorów z częstymi i obfitymi opadami deszczu utrudniały wjazd kombajnów na pola i miały negatywny wpływ na jakość nasion. Nie przyczyniło się to jednak do znaczących zmian w obrocie nasionami rzepaku we wrześniu 2017 roku. Po serii wahań cenowych, koniec września charakteryzował się powrotem do cen skupu, jakie obowiązywały w końcu sierpnia 2017 roku.

Cena uzyskiwana w punktach skupu za nasiona tego surowca osiągnęła wartość 1 582 zł/t, co oznacza brak realnego wzrostu wartości skupu. Porównanie z ceną sprzed roku, gdy cena z końca września 2016 roku wynosiła 1 651 zł/t, wykazywało obniżkę wartości o 4,18 proc.

Wieprzowina i żywiec indyczy w dół


Po trwającym w sierpniu okresie stabilizacji na rynku żywca wieprzowego cztery tygodnie września przyniosły gwałtowny spadek notowań cen skupu żywca wieprzowego. Taki stan rzeczy miał miejsce w większości krajów Europy. W okresie tym krajowe ceny na mięso wieprzowe spadły z poziomu 5,54 do 5,10 zł/kg wagi żywej. Odnotowano więc poważny spadek wartości skupu na poziomie 7,99 proc. w skali miesiąca. Także w porównaniu do ceny 5,54 zł/kg wagi żywej sprzed roku, cena z końca września 2017 roku jest niższa o 6,43 proc.

W skupie poziom cen żywca wołowego uległ niewielkiej poprawie. W ciągu września cena wołowiny w skupie wzrosła do poziomu 6,49 zł/ kg wagi żywej, co w porównaniu z końcem sierpnia oznacza wzrost o 0,75 proc. (6,44 zł/kg wagi żywej). W skali roku cena za żywiec wołowy również wzrosła i to aż o 7,15 proc.
Wrzesień w obrocie mięsem drobiowym charakteryzował się dalszym spadkiem cen skupu żywca indyczego oraz niewielkim wzrostem cen skupu żywca kurzego (brojlerów kurzych). W omawianym okresie ceny żywca brojlerów wzrosły o 0,86 proc. z poziomu 3,43 do 3,45 zł/kg wagi żywej. Jest to cena wartościowo wyższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,76 proc.

Jak już wspomniano, cena skupu mięsa indyczego na koniec września uległa dalszej obniżce do poziomu 5 zł/kg wagi żywe (spadek w skali miesiąca wynosił więc 1,36 proc.). W porównaniu do cen notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku omawiana cena jest jednak o 3,43 proc. wyższa.

Dobra passa producentów jaj spożywczych trwa


We wrześniu po raz kolejny odnotowano wzrosty cen skupu jaj spożywczych we wszystkich klasach wielkościowych i wagowych. Największe wzrosty dotyczyły klas mniejszych („S” i „M”). Przy cenach wynoszących za jaja klasy „S” — 27,80 zł/100 sztuk oraz za jaja klasy „M” — 36,20 zł/100 sztuk — jest to wzrost odpowiednio o 18,80 proc. i 16,03 proc.


Średnia cena w notowaniach z końca września 2017 roku wynosiła 37,68 zł/100 sztuk, co oznacza wzrost aż o 11,63 proc. w skali miesiąca. Niestety, w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie ceny są jednak niższe o 1,7 proc.

Niewielkie pogorszenie w artykułach mleczarskich


Na krajowym rynku artykułów mleczarskich we wrześniu nastąpiło odwrócenie korzystnych tendencji zwyżkowych i wartości cen na masło oferowane w blokach. Jest to zgodne z tendencjami panującymi na rynkach światowych. Masło w blokach na koniec września w sprzedaży kosztowało 24,94 zł/kg, co w porównaniu do ceny 25,04 zł/kg z końca sierpnia oznacza spadek o 0,41 proc.

Ceny masła konfekcjonowanego w tym samym okresie wzrosły z 26,11 do 27,34 zł/kg — to wzrost o 4,71 proc. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku wartości cenowe są w obu przypadkach wyższe — masła w blokach o 52,82 proc., a masła konfekcjonowanego o 55,49 proc.

Za kg pełnego mleka w proszku na koniec września oferowano 13,21 zł, a więc o 3,94 proc. więcej niż w sierpniu. Jest to również cena o 34,97 proc. wyższa od uzyskiwanej za ten produkt w analogicznym okresie roku 2016.

Na koniec września za odtłuszczone mleko w proszku płacono 7,24 zł/kg a więc o 2,27 proc. mniej niż w sierpniu, oznaczało to kontynuację niekorzystnego trendu z tego miesiąca. W porównaniu do końca września 2016 roku jest to również cena niższa o 6,39 proc.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 10 (325) październik 2017


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB