Niedziela, 26 maja 2024

Przewaga spadków cenowych na rynkach płodów rolnych

2017-07-10 08:43:13 (ost. akt: 2017-07-10 08:50:50)
Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Autor zdjęcia: Robert Stopa

Podziel się:

W czerwcu br. Departament Rolnictwa USA nieznacznie, bo o 0,1 proc. podwyższył prognozę globalnych zbiorów zbóż. Światowe zbiory zbóż w sezonie 2016/2017 są szacowane na rekordowym poziomie — 2 114 mln ton (bez ryżu). To blisko o 6 proc. więcej niż w sezonie 2015/2016. Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie wzrosły o 2 proc., do 754 mln ton, a kukurydzy — o 10 proc., czyli do 1 067 mln ton.

Przewiduje się, że przy światowym zużyciu prognozowanym na 2 089 mln ton, o ponad 6 proc. wyższym niż w poprzednim roku gospodarczym, globalne zapasy zboża na koniec bieżącego sezonu mogą być o 5 proc. większe niż na początku przewidywano i mogą wynieść 517 mln ton.

Stabilizacja cen zbóż w kraju


Zbiory zbóż w Unii Europejskiej ocenione zostały na 297 mln ton, o 5 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku. Znacząco obniżyły się zbiory pszenicy — o 9 proc. do 145,5 mln ton i nieznacznie zbiory zbóż paszowych — o 0,5 proc. do 152 mln ton. Mniejsze niż w poprzednim sezonie zasoby zbóż (spadek o 5 proc. do 328 mln ton), przy nieco większym zapotrzebowaniu (wzrost o 0,4 proc. do 288 mln ton) przyczyniły się do ograniczenia unijnego eksportu zbóż. Mniejsze niż rok wcześniej mogą być również zapasy na koniec sezonu.

Według notowań Zintegrowanego Systememu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec czerwca kształtowała się na poziomie 729,33 zł/t, co oznacza wzrost w ciągu miesiąca wynoszący 1,19 proc. W odniesieniu do adekwatnego okresu roku poprzedniego cena skupu jest wyższa o 11,29 proc. Cena żyta konsumpcyjnego jako jedyna w czerwcu lekko spadła i na koniec miesiąca osiągnęła wartość 65,53 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem maja jest to cena niższa o 0,10 proc., a w porównaniu do końca czerwca 2016 roku jest to wzrost o 24,50 proc.

Podobne trendy cenowe jak w zbożach konsumpcyjnych można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Średnie ceny skupu kukurydzy zwiększyły się z poziomu 708,28 do 713,92 zł/t (wzrost o 0,80 proc.). Jest to zarazem cena o 0,33 proc. wyższa od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego także wystąpił niewielki wzrost średniej ceny w skupie z 667,15 do 672,90 zł/t, co oznacza wzrost o 0,86 proc. w ciągu miesiąca. W porównaniu do przełomu czerwca i lipca 2016 roku jest o 11,88 proc. niższa od obecnie notowanej w skupie tego zboża.

Fot. WMODR w Olsztynie

Zbożem, którego notowania uległy największemu wzrostowi jest owies paszowy. Cena skupu w ostatnim tygodniu według ZSRIR MRiRW wyniosła 588,69 zł/t i jest o 2,06 proc. wyższa od ceny z maja. Także w porównaniu do roku ubiegłego jest to cena o 5,58 proc. wyższa.

Na światowych rynkach obrotu zbożami na giełdach odnotowano w przeciwieństwie do naszego rynku znaczne spadki cenowe.

Pogorszenie notowań w skupie oleistych


W ostatnim raporcie, firma Strategie Grains zmniejszyła wcześniejszą prognozę tegorocznych zbiorów rzepaku w UE-28 o 0,2 mln ton do 21,1 mln ton, przede wszystkim w reakcji na notowaną w II połowie czerwca falę upalnej i bezdeszczowej pogody we Francji. Niemniej jednak, taka wielkość produkcji rzepaku ciągle jest o 4 proc. (o około 0,8 mln ton) większa od wielkości zbiorów osiągniętych w 2016 roku.

Pomimo tych szacunków na krajowym rynku obrotu rzepakiem na przestrzeni miesiąca ceny skupu znacznie uległy spadkowi. Z wartość 1 756 zł/t notowanych na przełomie maja i czerwca osiągnęły wartość 1 702 zł/t. Jest to cena niższa o 3,08 proc., w porównaniu z ceną sprzed roku jest to cena porównywalna z lekką tendencją wzrostową. To wzrost o 1,31 proc.

Dalsza poprawa notowań żywca wieprzowego


W krajowym skupie w czwartym tygodniu czerwca odnotowano dalszy wzrost cen trzody chlewnej oraz kurcząt brojlerów i indyków. Nieznacznie obniżyły się natomiast ceny skupu żywca wołowego.

Czerwiec przyniósł dalszą poprawę w skupie żywca wieprzowego. Na koniec czerwca cena wieprzowiny osiągnęła poziom 5,74 zł/kg wagi żywej, co przy cenie z końca maja, wynoszącej 5,66 zł/kg wagi żywej oznacza przyrost o kolejne 1,38 proc. w skali miesiąca. Osiągnięta cena jest również o 12,52 proc. wyższa niż w tym samym okresie roku 2016 (5,10 zł/kg wagi żywej).

Natomiast ceny skupu żywca wołowego w czerwcu nieznacznie spadły. Uzyskiwane ceny za żywiec wołowy na koniec czerwca osiągnęły wartość 6,27 zł/kg wagi żywej. To jedynie o 0,02 zł/kg wagi żywej mniej w porównianiu do wartość z końca maja. Również przed rokiem cena skupu żywca wołowego była podobna jak obecnie uzyskiwana.

W czerwcu wartość średnich cen skupu żywca drobiowego (brojlery kurze i żywiec indyczy) podlegała ciągłemu, lekkiemu wzmocnieniu wartości. Ceny brojlerów wzrosły z poziomu 3,22 do 3,35 zł/kg wagi żywej, co oznacza wzrost o 4,08 proc. W porównaniu do roku poprzedniego cena ta jest niższa o 2,17 proc.

W notowaniach mięsa indyczego od pewnego czasu panuje stały wzrost wartości. Notowane w skupie na koniec czerwca ceny osiągnęły poziom wynoszący 5,42 zł/kg wagi żywe, co w porównaniu z 5,26 zł/kg wagi żywej zanotowanej na koniec maja oznacza dalszy wzrost o kolejne 3,01 proc. Również w porównaniu do cen z końca czerwca 2016 roku jest to cena wyższa o 5,60 proc.

Niekorzystne prognozy dla producentów jaj


W dalaszym ciągu utrzymuje się spadkowa tendencja w notowaniach cen skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec czerwca wyniosła 30,58 zł/100 sztuk, co oznacza spadek o 5,92 proc. przez miesiąc oraz symboliczny wzrost o 1,54 proc. w porównaniu rok do roku. Największe spadki cenowe zanotowano w klasie wielkości „M” — 10 proc. z 29 zł/100 szt. do 26,10 zł/100 szt. oraz w klasie wielkości „XL”, w której spadek wartości skupu w czerwcu wyniósł nieco mniej — 8,18 proc. z 44 zł/100 szt. na 40,40 zł/100 szt.

Fot. WMODR w Olsztynie

Zmiany na lepsze w artykułach mleczarskich


Poprawa koniunktury na światowym rynku mleka przyczynia się do wzrostu cen zbytu krajowych produktów mleczarskich. Rekordowo wysoki poziom osiągają ceny masła. Panująca sytuacja w skupie pociąga za sobą wzrosty cen.

Na koniec czerwca, notowania artykułów i przetworów mleczarskich w zakładach przetwórczych objętych wspomnianym systemem zbierania informacji rynkowych, ceny obrotu masłem konfekcjonowanym wzrosły z wartości 19,67 zł/kg na koniec maja do 20,79 zł/kg na koniec czerwca. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie wzrosły z 19,72 do 20,55 zł/kg. Jest to odpowiednio o 5,66 proc. i 4,19 proc. więcej niż w maju. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku ceny na masło wzrosły niebotycznie: cena masła konfekcjonowanego o 62,61 proc., natomiast na masło w blokach aż o 80,07 proc.

Ceny oferowane na rynku za mleko w proszku również uległy wzrostowi. Za kg mleka pełnego w proszku na koniec czerwca oferowano 11,99 zł, a więc o 1,40 proc. więcej niż w maju, natomiast za mleko odtłuszczone w proszku płacono 7,92 zł/kg, a więc o 4,06 proc. więcej niż na koniec poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca czerwca 2016 roku wartość mleka pełnego wzrosła o 37,01 proc., a odtłuszczonego o 12,66 proc.

mgr inż. Robert Stopa, WMODR z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 7 (322) lipiec 2017 r.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB