Niedziela, 26 maja 2024

Stabilna sytuacja cenowa na rynkach płodów rolnych

2017-06-23 20:40:20 (ost. akt: 2017-06-23 21:04:51)
Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Podziel się:

Wczesne prognozy analityków z francuskiej firmy Tallage wskazują na prawdopodobieństwo spadku zbiorów pszenicy w Polsce w bieżącym roku. Jednocześnie mniejszy eksport netto oraz zużycie wewnątrz kraju spowodują, że zapasy na koniec sezonu 2017/18 będą większe niż na koniec obecnego sezonu 2016/17. Nadal będzie to jednak historycznie niski poziom.

W raporcie Stratégie grains opublikowanym 18 maja 2017 Tallage kreśli prognozy bilansu popytu i podaży pszenicy w sezonie bieżącym i przyszłym.

Stabilizacja cen zbóż w obrocie krajowym


W kończącym się już sezonie 2016/17 produkcja pszenicy została oszacowana na 10 609 tys. t. To mniej niż w grudniu podawał GUS (11 100 tys. t). Razem z zapasami początkowymi na poziomie 319 tys. t i prognozowanym importem w wysokości 658 tys. t, daje to podaż ziarna sięgającą blisko 11 580 tys. t. Z tej wielkości około 3 500 tys. t, czyli o ponad 4 proc. więcej w relacji rocznej, przeznaczone zostanie na eksport. Stanowi to blisko jedną trzecią produkcji, czyli bardzo dużo. Ta relacja większa była tylko w sezonie 2014/15. Z kolei w latach 2004-2013 wskaźnik ten wyniósł średnio 10 proc.

Według notowań Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec maja kształtowała się na poziomie 724,68 zł/t, co oznacza wzrost w ciągu miesiąca wynoszący 4,06 proc. W odniesieniu do adekwatnego okresu roku poprzedniego cena skupu jest również wyższa o 14,30 proc. Cena żyta konsumpcyjnego w ciągu ostatniego miesiąca również mocno wzrosła i na koniec maja osiągnęła wartość 637,68 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem kwietnia jest wyższa o 8,48 proc., a w porównaniu do końca maja roku 2016 jest to wzrost o 22,46 proc.

Średnie ceny zbóż paszowych wzrosły


Podobne trendy cenowe jak w zbożach konsumpcyjnych można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Średnie ceny skupu kukurydzy zwiększyły się z poziomu 685,29 do 699,99 zł/t (wzrost o 2,14 proc.). Jest to zarazem cena o 2,74 proc. wyższa od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego także wystąpił znaczny wzrost średniej ceny w skupie z 608,65 do 664,42 zł/t, co oznacza wzrost o 9,16 proc. W skali miesiąca, w porównaniu rok do roku cena z przełomu maja i czerwca 2017 roku jest o 11,49 proc. wyższa od obecnie notowanej w skupie tego zboża.

Fot. WMODR

Kolejnym zbożem, którego notowania cenowe w ciągu maja uległy wzrostowi jest pszenżyto. Notowana w ostatnim tygodniu cena skupu według ZSRIR MRiRW wyniosła 695,55 zł/t i jest o 5,29 proc. wyższa od ceny z kwietnia. Także w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to cena o 17,94 proc. wyższa. Na światowych rynkach obrotu zbożami odnotowano w przeciwieństwie do naszego rynku znaczne spadki notowań cenowych na giełdach.

Pogorszenie notowań w skupie oleistych


Sezon 2016/17 jest czwartym z kolei charakteryzującym się spadkiem produkcji rzepaku na świecie. Niskie były także zbiory w Polsce. W efekcie ceny rzepaku kształtują się na relatywnie wysokim poziomie. Nadchodzący sezon może przenieść zmiany na rynku.

Pod koniec maja firma Tallage w raporcie Strategie Grains przedstawiła swoje prognozy dotyczące sytuacji popytowo-podażowej w sezonie 2017/18 w UE, zaś Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) dla rynku globalnego (w tym też unijnego). W opublikowanym 2 maja raporcie IGC przewiduje się, że w nadchodzącym sezonie globalna produkcja rzepaku zwiększy się o ponad 2 proc. względem sezonu 2016/17 i sięgnie 70,7 mln t. Wzrost przewidywany jest w UE, Kanadzie oraz na Ukrainie.

Według prowadzonych notowań wartość cen skupu na krajowym rynku obrotu rzepakiem w maju uległa znacznemu spadkowi. Z wartości 1 839 zł/t. notowanych na przełomie kwietnia i maja notowania osiągnęły na koniec maja 2017 roku wartość 1 767 zł/t. Jest to cena niższa o 3,92 proc. Porównanie z ceną sprzed roku jest to cena porównywalna z lekką tendencją zniżkową (spadek o 0,39 proc.).

Dalsza poprawa notowań żywca wieprzowego


Maj przyniósł dalszą poprawę w tendencjach cenowych odnotowywanych w skupie żywca wieprzowego. Notowana na koniec maja cena wieprzowiny kształtowała się na poziomie 5,66 zł/kg wagi żywej, co przy cenie z końca kwietnia wynoszącej 5,53 zł/kg wagi żywej oznacza przyrost o kolejne 2,36 proc. Osiągnięta cena jest również o 21,44 proc. wyższa niż w w tym samym okresie roku 2016 (4,66 zł/kg wagi żywej).

Ceny skupu żywca wołowego natomiast w ciągu maja uległy niewielkiemu spadkowi. Uzyskiwane w skupie ceny za żywiec wołowy osiągnęły wartość 6,28 zł/kg wagi żywej. Są one o 0,03 zł/kg wagi żywej niższe niż w kwietniu. Również przed rokiem cena skupu żywca wołowego była podobna, jak obecnie uzyskiwana (6,25 zł/kg wagi żywej).

Wartość średnich cen skupu żywca drobiowego (brojlery kurze) w maju podlegały ciągłemu, lekkiemu spadkowi. W omawianym okresie ceny brojlerów obniżyły się z poziomu 3,26 do 3,20 zł/kg wagi żywej, co oznacza spadek o 1,83 proc. W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest niższa o 7,99 proc.

W notowaniach cenowych mięsa indyczego w dalszym ciągu odnotowywany jest panujący od pewnego czasu stały wzrost wartości. Notowane w skupie na koniec maja ceny wzrosły do poziomu wynoszącego 5,30 zł/kg wagi żywe, co w porównaniu z 5,15 zł/kg wagi żywej zanotowanej na koniec kwietnia oznacza wzrost o kolejne 3,07 proc. Również w porównaniu do cen notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku cena z końca maja bieżącego roku jest wyższa o 1,52 proc.

Niekorzystna sytuacja w skupie jaj spożywczych


W ciągu maja kolejny raz mieliśmy do czynienia ze spadkową tendencją w notowaniach cen skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec miesiąca wyniosła 31 zł/100 sztuk, co oznacza spadek o 15,07 proc. w skali miesiąca oraz spadek o 2,13 proc. w porównaniu rok do roku. Największe spadki cenowe zanotowano w klasach o niższych kategoriach wagowych („S”, „M” i „L” gdzie wynosiły one od 20 proc. do 25,93 proc. w ciągu maja. Jedynie w klasie jaj zaklasyfikowanych do największych (klasa „XL”) utrzymała się tendencja wzrostowa. Ceny osiągane w skupie tej klasy wzrosły o 2,38 proc. — z 42 zł/100 szt. na 43,00 zł/100 szt.

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku
Fot. WMODR
Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

Na lepsze w obrocie artykułami mleczarskimi


Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w I kw. 2017 r. wartość eksportu produktów mleczarskich wyniosła 460,3 mln EUR i jest aż o 36 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. Wartość ta jest tylko o 3,7 proc. niższa od rekordowej w I kw. 2014 r., a wyrażona w polskiej walucie nawet ją przewyższyła. Warto też zwrócić uwagę, że w porównaniu z ostatnim kw. 2016 r. roczna dynamika wzrostu wartości (wzrost o 12 proc.) eksportu produktów mleczarskich z Polski przyspieszyła.

Wartość eksportu do krajów trzecich rozwinęła się w tempie 40 proc., podczas gdy do krajów trzecich wzrost ten wyniósł 27 proc. W I kw. br. wartość eksportu wszystkich podstawowych kategorii produktów mleczarskich jest większa niż w analogicznym okresie ub. r.

Notowania cenowe artykułów i przetworów mleczarskich zawarte w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW na koniec maja ceny obrotu masłem konfekcjonowanym wzrosły z wartości 18,56 zł/kg na koniec kwietnia do 19,42 zł/kg. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie wzrosła z 17,30 do 18,62 zł/kg. Jest to odpowiednio o 4,65 proc. i 7,61 proc. więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena na masło konfekcjonowane wzrosła o 68,55 proc., natomiast na masło w blokach o 80,81 proc.

Ceny oferowane na rynku za mleko w proszku również uległy wzrostowi. Za kg mleka pełnego w proszku na koniec maja oferowano 11,63 zł, a więc o 1,39 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, natomiast za mleko odtluszczone w proszku na koniec maja płacono 7,53 zł/kg, a więc o 2,85 proc. więcej niż na koniec kwietnia. W porównaniu do końca maja 2016 roku wartość mleka pełnego wzrosła o 44,04 proc., a odtłuszczonego zwiększyła się o 7,28 proc.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 6 (321) czerwiec 2017 r


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB