Wtorek, 25 stycznia 2022

Ustawa o emeryturach i rentach po nowemu

2017-05-23 16:18:36 (ost. akt: 2017-05-23 16:28:01)
KRUS może odstąpić od uchylenia lub zmiany decyzji m.in. ze względu na wiek i stan zdrowia świadczeniobiorcy

KRUS może odstąpić od uchylenia lub zmiany decyzji m.in. ze względu na wiek i stan zdrowia świadczeniobiorcy

Autor zdjęcia: pixabay.com

Podziel się:

Niedawno weszła w życie ustawa, w myśl której Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie mogła uchylić lub zmienić wydaną wcześniej decyzję i ustalić na nowo prawo do emerytury i renty oraz wysokość świadczenia.

Ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715) weszła w życie 18 kwietnia br. Jak wyjaśnia KRUS, dokument uwzględnia wskazówki zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz. U. poz. 251), w którym stwierdzono niezgodność art. 114 ust. 1 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją (przepis ten pozwalał organowi rentowemu zmniejszyć wysokość emerytury lub renty, a nawet pozbawić tego świadczenia, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji okazywało się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości).

Ponowne ustalenie emerytury i renty


Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami, KRUS — na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu — będzie mógł uchylić lub zmienić decyzję i ponownie ustalić prawo do emerytury lub renty oraz wysokość tego świadczenia, jeżeli: po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość; decyzja została wydana w wyniku przestępstwa; dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie; decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność; lub przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

Nie będą możliwe po: 10, 5, czy 3 latach?


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje jednocześnie, że uchylenie lub zmiana decyzji i ponowne ustalenie prawa do emerytury bądź renty lub jej wysokości nie będzie możliwe, jeżeli od dnia wydania decyzji upłynął okres:

10 lat — w przypadkach, gdy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa lub na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie lub gdy dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

5 lat — w przypadkach, gdy po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość lub gdy decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;

3 lat — w przypadku, gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

Zostanie niezwłocznie powiadomiony


Jak podaje KRUS, jeżeli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości, decyzje takie mogą być uchylone lub zmienione w każdym czasie. Kasa będzie mogła ponadto odstąpić od uchylenia lub zmiany decyzji błędnie przez nią wydanej, jeżeli uchylenie lub zmiana takiej decyzji wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności. O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji osoba zainteresowana zostanie niezwłocznie powiadomiona przez organ rentowy.

Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 5 (320) maj 2017 r

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. pijany rycho #2251177 | 79.186.*.* 23 maj 2017 20:45

    w KRUSie pracują wredne baby kto zgadnie w jakim mieście?

    ! - + odpowiedz na ten komentarz