Sobota, 27 lutego 2021

Powszechny spis rolny 2020 r. Co warto wiedzieć

2020-10-27 09:50:27 (ost. akt: 2020-10-28 00:05:27)

Podziel się:

We wszystkich gminach województwa warmińsko-mazurskiego oraz
w całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny 2020, który rozpoczął się
1 września 2020 r. a zakończy 30 listopada 2020 r. Udział w spisie jest ustawowo obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą

Ważne
Spisem rolnym objęci są użytkownicy, a nie właściciele gospodarstw rolnych (chyba, że są jednocześnie użytkownikami). Jeżeli właściciel, np. wydzierżawił swoje grunty osobie, która je użytkuje, to ta osoba (użytkownik) podlega spisowi, a nie właściciel.

Oprócz gospodarstw rolnych o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych, spisowi podlegają gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne zaliczane do działalności rolniczej zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gospodarstwa rolne, których produkcja rolnicza ogranicza się tylko
i wyłącznie do utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej również podlegają spisowi. Są to, np. gospodarstwa korzystające z dopłat bezpośrednich, które posiadają tylko i wyłącznie łąki i nie wykorzystują ich produkcyjnie, ale przynajmniej raz w roku je koszą.

Samospis internetowy
Jak wejść, aby zacząć
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, najbezpieczniejszą oraz wygodną formą spisu jest samospis internetowy, tj. interaktywna aplikacja dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Przed zalogowaniem należy wskazać kto jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego: osoba fizyczna czy firma lub organizacja.
W przypadku osób fizycznych należy wprowadzić numer PESEL oraz numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny producenta w ARIMR. Można się również zalogować
z wykorzystaniem krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profil zaufany, bankowość elektroniczna)

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Samodzielne spisanie się przez Internet pozwala w dowolnym czasie
i z dowolnego miejsca przekazać informacje na temat prowadzonego gospodarstwa rolnego, jak również daje szansę na wygraną w loterii spisowej.

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w loterii jest dokonanie, najpóźniej do dnia 22 listopada 2020 r., samospisu w interaktywnej aplikacji internetowej umieszczonej na stronie https://spisrolny.gov.pl
Po wypełnieniu ankiety uczestnik otrzymuje specjalny kod potwierdzający dokonanie samospisu i w terminie od godz. 00:00:01 dnia 01.10.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 22.11.2020 roku dokonuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w loterii, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.loteria.spisrolny.gov.pl
Podczas losowań, które odbędą się 3 listopada br. i 23 listopada br. można wygrać laptopy, tablety oraz przenośne dyski twarde o dużej pojemności. Szczegóły na stronie loterii.
Transmisje losowań będą dostępne o godzinie 11:00 na kanałach:
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny
https://www.youtube.com/channel/UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg
Laureaci otrzymają informacje o prawie do nagrody od organizatora loterii poprzez wiadomość SMS i/lub telefonicznie. Jeden uczestnik może wygrać w loterii wyłącznie jedną nagrodę. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską, bądź wręczone laureatom przez przedstawicieli organizatora na wskazany przez laureatów adres najpóźniej do dnia 22.12.2020 roku.
W przypadku wygranej każdy laureat będzie poproszony o wypełnienie i podpisanie oświadczenia o byciu użytkownikiem gospodarstwa rolnego objętym Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Ponadto laureaci, którzy zaznaczyli zgodę na publikację wizerunku mogą zostać poproszeni o wysłanie zdjęć z nagrodami i podpisanie zgody na publikację wizerunku.

Co z osobami, które nie mają dostępu do Internetu?
„Spisz się przez telefon”

Osoby, które nie mają możliwości spisania się samodzielnie przez Internet, mogą spisać się przez telefon.
W tym celu należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 wew. „1” i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”. Wcześniej należy przygotować numer gospodarstwa rolnego, który został nadany każdemu gospodarstwu rolnemu przez statystykę publiczną
i umieszczony w lewym górnym rogu listu Prezesa GUS wysłanego do respondentów.

Wywiad telefoniczny
Rolnicy, którzy nie dokonają samospisu, ani nie spiszą się przez telefon mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego. Rozpoczynając rozmowę z użytkownikiem gospodarstwa rolnego rachmistrz telefoniczny musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię
i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje). Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego wyrazi życzenie sprawdzenia tożsamości osoby do niego dzwoniącej, wówczas rachmistrz telefoniczny musi podać numer identyfikacyjny łącznie ze sposobem weryfikacji jego tożsamości.

Wywiady bezpośrednie
Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego
od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich
z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.
O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.
Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go
o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

W każdej gminie – stanowisko do samospisu
W każdym urzędzie gminy znajdują się Gminne Biura Spisowe, które zapewniają stanowiska komputerowe celem dokonania samospisu.

Co robić, jeżeli gospodarstwo nie posiada numeru z operatu do badań rolniczych ?
W przypadku gdy w gospodarstwie rolnym nastąpiła zmiana użytkownika (np. gospodarstwo zostało przekazane członkowi rodziny), który mieszka pod tym samym adresem, wówczas nowy użytkownik dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
i po wyborze numeru wewnętrznego „1” oraz opcji „2”- Informacje
o PSR 2020, może uzyskać umowny numer gospodarstwa rolnego, który będzie musiał podać przy samospisie (łącznie ze swoim numerem PESEL) celem uwierzytelnienia, na Infolinii „Spisz się przez telefon” oraz przed rozpoczęciem wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem.

Bieżące informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl

Opracowała: Agnieszka Wobolewicz
Urząd Statystyczny w OlsztyniePolub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB