Czwartek, 13 maja 2021

Grupy i organizacje producentów Razem łatwiej i z większą mocą

2018-09-19 10:37:15 (ost. akt: 2018-09-19 14:22:43)
dr Marcin Kazimierczuk, wicedyrektor olsztyńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr Marcin Kazimierczuk, wicedyrektor olsztyńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Autor zdjęcia: red.

Podziel się:

Warto się łączyć, tworzyć grupy i organizacje producentów rolnych, aby skorzystać ze wsparcia jakie daje działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na wsparcie przeznaczono 402 987 547 euro!

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, uznanych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r.

Kogo nie dotyczy
Ze wspomnianego wsparcia wyłączone są grupy producentów utworzone w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa.

Kto może skorzystać
Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki: składa się wyłącznie z osób fizycznych; została uznana przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych; posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR; działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana; zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia; składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy) i której już przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.

— Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności — wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk, wicedyrektor olsztyńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. — Wsparcie natomiast wynosi: w pierwszym roku — 10% przychodów netto, w drugim roku — 8%, w trzecim roku — 6%, w czwartym — 5% i w piątym roku — 4% przychodów netto. Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego — dodaje dr Kazimierczuk.

Kwota zależy od przychodów
Wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez beneficjenta ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Ponadto, grupy producentów rolnych, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna.
Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Procedura przyznania pomocy
1. Grupa jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców.
2. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych do dyrektora regionalnego ARiMR. Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy.
3. Od daty uznania, grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.
Po uzyskaniu uznania, grupa może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w terminie trwania naboru wniosków.

Przyznanie i wypłata pomocy
— Decyzja o przyznaniu pomocy zostanie podjęta w terminie 150 dni od dnia podania informacji o kolejności przysługiwania pomocy przez Prezesa ARiMR. — wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk. — Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności. Wniosek o płatność należy złożyć do dyrektora właściwego oddziału regionalnego ARiMR, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę producentów. Natomiast decyzja o wypłacie pomocy będzie wydawana w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność, zaś wypłata za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia jej przyznania — dodaje.

Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.
Piąta (ostatnia) płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, a w przypadku nieosiągnięcia tych celów, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności. Kr

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 11 (338) kwiecień 2018


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB