Wtorek, 20 kwietnia 2021

Warunki ubiegania się niepełnosprawnych rolników o refundację składek KRUS

2017-10-09 16:00:57 (ost. akt: 2017-10-10 13:57:43)
Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika  może uzyskać z PFRON refundację składek KRUS

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika może uzyskać z PFRON refundację składek KRUS

Autor zdjęcia: pixabay.com

Podziel się:

Osobą niepełnosprawną zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie.

Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest niepełnosprawna. Jest to dokument imienny —wydawany dla jednej, konkretnej osoby.

Rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności

— orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności
— orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
— orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia

Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest wyłącznie orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenia innych organów, wydane po 31 grudnia 1997 r. nie stanowią podstawy do uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…).

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998r., traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności tylko jeżeli są nadal ważne.

Warunki ubiegania się o refundację


Jesteś niepełnosprawnym rolnikiem lub rolnikiem zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika i chcesz uzyskać z PFRON refundację składek KRUS?

Musisz spełnić cztery warunki:

1. podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (własne i/lub domownika), o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;

3. opłacać w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni) składki na ubezpieczenia społeczne. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

4. nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł.

Ważne: z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Status domownika

Przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
— ukończyła 16 lat,
— pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
— stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.


Podstawy prawne:


— Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.)

— Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., Poz. 277 ze zm.)

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1758)

Źródło: PFRON

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB