Czwartek, 13 maja 2021

PROW 2014 - 2020 o co można wnioskować w tym roku?

2017-02-14 19:58:23 (ost. akt: 2017-02-14 20:19:43)
Już w marcu rolnicy będą mogli wnioskować o dopłaty na kolejne działania w ramach PROW 2014-2020

Już w marcu rolnicy będą mogli wnioskować o dopłaty na kolejne działania w ramach PROW 2014-2020

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Podziel się:

Już w marcu ruszają kolejne nabory wniosków o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dobra wiadomość dla farmerów: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada wprowadzenie we wnioskach zmian, dzięki którym wypełnienie formularzy (również tych elektronicznych) ma być prostsze.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, w marcu rolnicy będą mogli składać wnioski na operacje typów:

— „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (działanie „Rozwój gospodarstw”, poddziałanie „„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”)
— „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (działanie: „Wzmacnianie przedsiębiorczości”, poddziałanie: „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”).

Nabory wniosków na nie jednak nie obejmą operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Na marzec oraz trzeci kwartał 2017 r. zaplanowano natomiast nabory wniosków na operacje typu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (działanie: „Wzmacnianie przedsiębiorczości”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"), przy czym nabór w drugim z tych terminów będzie uzależniony od zgody Komisji Europejskiej na zmianę PROW w tym zakresie.

W pierwszym kwartale tego roku powinny także ruszyć nabory na dwa poddziałania w ramach działania „Rozwój terytorialny”: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” — typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”; a także „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” — typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Ich dokładne terminy są jednak uzależnione od ogłaszających je samorządów wojewódzkich.

Kolejne nabory — wiosną


W kwietniu ma być ogłoszony nabór wniosków na operacje typu „Premie dla młodych rolników” (działanie „Rozwój gospodarstw”, poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”), w maju zaś — na poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Transfer wiedzy i innowacji”.

Na czerwiec zaplanowano nabory na: „Restrukturyzację małych gospodarstw” (działanie „Rozwój gospodarstw”, poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” — nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń), „Modernizację gospodarstw rolnych” (działanie „Rozwój gospodarstw”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” — nabór dotyczy obszarów a, b, c), „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (działanie: „Wzmacnianie przedsiębiorczości”, poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” — nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń) oraz na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (działanie „Wzmacnianie przedsiębiorczości”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”). W tym miesiącu wnioski powinny złożyć także osoby zainteresowane działaniami „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Współpraca” (termin naboru na to ostatnie jest uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej) w ramach „Transferu wiedzy i innowacji”.

Na czerwiec i czwarty kwartał br. są planowane nabory wniosków na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach „Rozwoju gospodarstw” (ten w drugim terminie będzie uzależniony od liczby utworzonych i uznanych grup producentów rolnych na podstawie planu biznesowego, które uzyskają status uznania od zakończenia naboru wniosków w czerwcu) oraz na operacje typu „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” (działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”).

Co w drugiej połowie roku?


W trzecim kwartale 2017 r. powinny ruszyć nabory na trzy typy operacji w ramach działania „Rozwój gospodarstw”: na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” (poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”), na „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” (poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”) oraz na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” (poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”).

Na ten okres zaplanowano także nabory na operacje typów „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” i „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” (działanie „Transfer wiedzy i innowacji”, poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”) oraz — w terminach uzależnionych od ogłaszających nabory samorządów wojewódzkich — na dwa typy operacji w ramach działania „Rozwój terytorialny”: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” (poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”) i „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” (poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury”).

Nie ma jeszcze sprecyzowanych terminów naborów wniosków na dwa poddziałania w ramach działania „Rozwój terytorialny”: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” — typ operacji „Scalanie gruntów”. Pierwsze z nich są uzależnione od ogłaszających je lokalnych grup działania, drugie — od samorządów wojewódzkich.
Wszystkie podane wyżej planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

Wnioski mają być prostsze


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zmiany we wnioskach o dotacje, dzięki którym rolnikom ma być łatwiej je wypełniać. Przykładowo: nie będzie już trzeba wpisywać numerów identyfikacyjnych owiec i kóz; nie będzie trzeba podpisywać załączników graficznych; w spersonalizowanych wnioskach o płatności za 2017 r. zostaną spersonalizowane działki rolne z uprawami grup JPO, JPO_Z, JPO_L, TUZ, TUZ_C i Chmiel, dzięki czemu wnioskodawca będący właścicielem działki o powierzchni do 10 ha gruntów ornych będzie mógł złożyć wniosek bez konieczności wprowadzania zmian.

Łatwiejsze też ma być złożenie wniosku przez internet. Po pierwsze, nie trzeba już będzie jeździć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby otrzymać login i kod dostępu. Poza tym aplikacja do wypełniania e-wniosków ma być intuicyjna i już po wpisaniu danych będzie można sprawdzić ich poprawność oraz otrzymać poinformacje o ewentualnych błędach. To ważne udogodnienie, gdyż dzięki niemu wnioskodawca uniknie sankcji i pomniejszenia płatności.

Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 2 (317) 8 lutego 2017 r.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB