Piątek, 23 kwietnia 2021

Sprzedaż bezpośrednia

2016-12-18 08:56:40 (ost. akt: 2016-12-18 09:11:07)
Dopuszczona będzie sprzedaż m.in. kiełbas, pasztetów i szynek

Dopuszczona będzie sprzedaż m.in. kiełbas, pasztetów i szynek

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą rolnikom handel detaliczny w ramach sprzedaży bezpośredniej. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Producenci rolni czekali na te zmiany już od dawna.

Okres przedświąteczny to dla wielu producentów rolnych czas zwiększonych obrotów. Wielu z nas nie wyobraża sobie bowiem wigilijnego czy bożonarodzeniowego stołu bez tradycyjnych wiejskich przysmaków. Powody do narzekania mogą mieć co prawda farmerzy prowadzący sprzedaż bezpośrednią, gdyż w tym roku będą ich jeszcze obowiązywać dość restrykcyjne przepisy regulujące tę formę handlu detalicznego, jednak prezydent Andrzej Duda przygotował już dla nich prezent pod choinkę. Dzięki podpisanej przez niego niedawno ustawie, od 1 stycznia rolnikom będzie znacznie łatwiej sprzedawać produkty wytwarzane we własnych gospodarstwach.

Co i dla kogo?


Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Sejm RP uchwalił 16 listopada (Senat nie wniósł żadnych poprawek). W myśl wchodzącego w życie 1 stycznia 2017 r. dokumentu, prowadzona przez rolnika sprzedaż bezpośrednia nie będzie już się musiała ograniczać wyłącznie do produktów nieprzetworzonych lub przetworzonych w niewielkim stopniu.

Spośród produktów odzwierzęcych będzie można wytwarzać m.in. masło, ser, kiełbasy, pasztety czy szynki, jeśli zaś chodzi o roślinne, do sprzedaży bezpośredniej będzie można przeznaczać także wyprodukowane we własnym gospodarstwie mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki. Dopuszczona będzie ponadto sprzedaż produktów złożonych (np. pierogów z mięsem), przetworów (dżemów), marynat, pieczywa, niemięsnych wyrobów garmażeryjnych i wyrobów cukierniczych. Nie obejmie ona zaś przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

W myśl podpisanej przez prezydenta ustawy, sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ani też na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Produkty — w ilości detalicznej — powinny trafiać do odbiorcy końcowego (może nim być np. sąsiad lub turysta). Jak precyzuje wspomniany dokument, przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż nie mogą się odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło czy też innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Do 20 tysięcy — bez podatku


Rolniczy handel detaliczny w formie sprzedaży bezpośredniej może się odbywać tylko w miejscach, w których oferowane produkty zostały wytworzone lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu. Należy umieścić w nich w sposób czytelny dla konsumenta napis „rolniczy handel detaliczny” oraz takie dane, jak: imię i nazwisko (bądź nazwa) i siedziba podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, a także weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny (o ile takowy został nadany).

Producenci są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Od 1 stycznia mają ich obowiązywać preferencyjne przepisy podatkowe. Sprzedaż żywności w wysokości do 20 tysięcy zł rocznie ma być nieopodatkowana. Po przekroczeniu tego limitu rolnika będzie obowiązywał 2-procentowy podatek ryczałtowy.

Nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mieszanych (roślinno-mięsnych) będzie sprawować Inspekcja Weterynaryjna, zaś nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia niezwierzęcego — w dalszym ciągu Państwowa Inspekcja Sanitarna. Nadzór nad jakością handlową żywności obecnej w rolniczym handlu detalicznym został powierzony Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Potrzebne jeszcze rozporządzenia


Wraz z ustawą — czyli 1 stycznia 2017 r. — mają wejść w życie rozporządzenia ministra rolnictwa i ministra zdrowia, które sprecyzują limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. Jest to konieczne, aby dostosować wchodzące w życie przepisy do wymogów określonych w regulacjach Unii Europejskiej.

Krzysztof Napierski
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 12 (315) 14 grudnia 2016 r

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB