środa, 12 maja 2021

Dalsza poprawa sytuacji cenowej produktów rolnych

2016-10-17 14:46:27 (ost. akt: 2016-10-17 14:56:29)
Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2014, 2015 i 2016 roku

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2014, 2015 i 2016 roku

Podziel się:

W środę 28. września GUS opublikował „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych”. Oceniono w nim tegoroczne zbiory zbóż, łącznie z kukurydzą, na poziomie 29,9 mln t, czyli o 7 proc. (1,9 mln t) więcej niż w 2015 r.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,8 mln t, co stanowi wartość o 1,1 mln t (o 5 proc.) większą w porównaniu ze zbiorami w ubiegłorocznej kampanii żniwnej.

Mniej ozimych, więcej jarych


Na wzrost względem ubiegłego roku składa się większa o około 7,7 proc. powierzchnia zasiewów oraz większe o około 4 proc. przeciętne plony. Aby obraz sytuacji w tegorocznej produkcji zbóż był jasny należy jednak zaznaczyć, że w porównaniu do ubiegłego roku średnie plony zbóż ozimych obniżyły się przeciętnie o około 2 proc. do 3,97 t/ha.

Natomiast średnie plonowanie zbóż jarych szacowane jest na poziomie 3,23 t/ha, czyli o prawie 9 proc. wyższym niż przed rokiem. Prawidłowości zawarte w cytowanym raporcie znajdują odzwierciedlenie w notowaniach cenowych skupu zbóż, które na przestrzeni września regularnie podlegały zwyżce. Jakość ziarna uzyskanego z tegorocznych zbiorów jest jednak znacznie gorsza od zbiorów w roku ubiegłym. Na taki stan miały wpływ nawracające w okresie żniw opady deszczu, które powodowały wydłużenie okresu żniwnego, porastanie ziarna oraz zwiększenie jego wilgotności. Niekorzystne warunki zbioru spowodowały, że ziarno z tegorocznych zbiorów miało na ogół gorsze parametry biochemiczne.

Zwyżki cen skupu zbóż


Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec września wzrosły do poziomu 645,71 zł/t, co oznacza miesięczny wzrost o 4,38 proc., jednak w odniesieniu do roku poprzedniego cena skupu jest niższa o 5,54 proc. Podobnie ceny żyta konsumpcyjnego na koniec września znacząco wzrosły. Cena tego zboża osiągnęła poziom 527,50 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem sierpnia cena wzrosła o 6,65 proc. Także w porównaniu do cen odnotowywanych pod koniec września 2015 roku są to nadal ceny o 1,24 proc. wyższe.

Silny spadek cen kukurydzy


Także wśród zbóż paszowych odnotowano zwyżki cen skupu. Spadki są jedynie w skupie kukurydzy oraz jęczmienia paszowego. Notowania skupu ziarna kukurydzy obniżyły się z 642,16 do 572,86 zł/t (spadek o 10,79 proc.). Jest to również cena niższa o 9,79 proc. od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego miesięczny spadek w skupie wyniósł 0,23 proc. Oznacza to obniżenie wartości ceny z poziomu 521,03 do 519,86 zł/t. W porównaniu do notowań z przełomu września i października 2015 roku jest to cena niższa aż o 11,18 proc.

W przypadku pszenżyta paszowego oraz owsa ceny skupu wzrosły. Najwyższy wzrost średniej ceny odnotowano w skupie pszenżyta z poziomu 520,83 do 556,63 zł/t (wzrost o 6,87 proc.). Jest to jednak cena niższa o 1,99 proc. od notowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Najmniejszy wzrost cen skupu w prowadzonych notowaniach zaobserwowano w przypadku owsa. W ciągu miesiąca cena tego zboża wzrosła jedynie o 0,26 proc. co oznacza zmianę średniej ceny skupu z 472,77 na 473,98 zł/t. W porównaniu do ceny notowanej przed rokiem jest to cena niższa o 9,30 proc.

Wzrostowa tendencja w cenach rzepaku


Duże straty, które miały miejsce w okresie zimy na plantacjach rzepaku wynikające ze styczniowych mrozów spowodowały konieczność zaorania wielu plantacji. Łącznie na terenie całego kraju zakwalifikowano około 16 proc. powierzchni zasiewów jesiennych z 2015 roku, a stan plantacji rzepaku ozimego, który pozostawiono pod tegoroczne zbiory został oceniony bardzo nisko. Z powyższych powodów tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce okazały się być dużo niższe niż prognozowano. Według szacunków GUS z września br. są o 22 proc. mniejsze od ubiegłorocznych i wynoszą ok. 2,2 mln t.
Nie przyczyniło się to do znaczących zmian w obrocie nasionami rzepaku we wrześniu tego roku. Odnotowano dalszą tendencję wzrostową. Na koniec września cena skupu osiągnęła wartość 1 651 zł/t, co oznacza, wzrost rzędu 0,86 proc., a porównanie z ceną sprzed roku to więcej aż o 4,49 proc.

Wołowina i brojlery kurze w dół


Po trwającym w lipcu i sierpniu wzroście na rynku żywca wołowego koniec września przyniósł spadek notowań. W okresie tym krajowe ceny na mięso wołowe spadły z poziomu 6,16 do 6,05 zł/kg wagi żywej, to spadek o 1,75 proc. W porównaniu do cen sprzed roku cena z końca września 2016 roku jest jednak wyższa o 1,73 proc. (5,95 zł/kg wagi żywej).

Notowane w skupie ceny żywca wieprzowego uległy niewielkiej poprawie. W ciągu miesiąca cena wieprzowiny w skupie wzrosła do 5,45 zł/ kg masy poubojowej ciepłej, co w porównaniu z końcem sierpnia oznacza wzrost o 2,53 proc. (5,31 zł/kg masy poubojowej ciepłej). W skali roku cena za żywiec wołowy wzrosła aż o 22,27 proc.

Wrzesień w obrocie mięsem drobiowym charakteryzował się dalszym spadkiem cen skupu żywca kurzego oraz niewielkim wzrostem cen skupu żywca indyczego. Ceny żywca brojlerów spadły o 6,63 proc. z poziomu 3,50 do 3,27 zł/kg wagi żywej. Jest to cena niższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,85 proc.
Cena skupu mięsa indyczego na koniec września lekko wzrosła do 4,83 zł/kg wagi żywe. (wzrost o 0,49 proc.). W porównaniu do cen notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku omawiana cena jest jednak o 16,93 proc. niższa.

Umocnienie cen w obrocie jaj spożywczych


We wrześniu, po niewielkich wzrostach w skupie jaj w sierpniu, sytuacja uległa gwałtownej poprawie we wszystkich klasach wielkości. Jedynie w kategoriach wielkości „XL” odnotowano nieznaczny wzrost cen. Największy wzrost ponownie odnotowano w najmniejszej klasie rozmiarowej. Średnia cena wynosi 38,33 zł/100 sztuk, co oznacza wzrost jedynie o 35,82 proc. w skali miesiąca. Także w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie ceny są wyższe o 7,13 proc.

Poprawa sytuacji artykułów mleczarskich


Na krajowym rynku artykułów mleczarskich we wrześniu nastąpiło umocnienie tendencji zwyżkowych i wartość cen na wszystkie artykuły uległa kolejnej poprawie. Jest to zgodne z tendencjami panującymi na rynkach światowych. Masło w blokach na koniec września kosztowało 16,32 zł/kg, co w porównaniu do ceny 14,40 zł/kg z końca sierpnia oznacza wzrosto o 13,34 proc. Ceny masła konfekcjonowanego wzrosły z 15,68 do 17,58 zł/kg (wzrost o 12,10 proc.). W odniesieniu do roku poprzedniego wartości cenowe są również wyższe — masła w blokach o 33,81 proc., a masła konfekcjonowanego o 32,78 proc.
Za kg pełnego mleka w proszku na koniec września oferowano 9,79 zł, a więc o 6,16 proc. więcej niż w sierpniu. Jest to cena o 3,84 proc. wyższa od uzyskiwanej za ten produkt w analogicznym okresie roku 2015. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono na koniec września 7,74 zł/kg, a więc o 4,98 proc. więcej niż w sierpniu. W porównaniu do końca września 2015 roku to również cena wyższa — o 6,89 proc.

mgr inż. Robert Stopa, WMODR w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 10 (313) 12 października 2016 r.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB