Wtorek, 20 kwietnia 2021

Dopłaty bezpośrednie w 2016 roku

2016-03-10 08:29:43 (ost. akt: 2016-03-10 08:33:30)
W 2016 roku, na tym samym wniosku wnioskodawca może dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020

W 2016 roku, na tym samym wniosku wnioskodawca może dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz kolejny rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Zainteresowani producenci rolni mogą składać wnioski przez internet, pocztą oraz w biurze powiatowym Agencji.

Do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o wsparcie bezpośrednie w ubiegłym roku zostały wysłane spersonalizowane, wstępnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym Agencji bądź pobrać taki wniosek ze strony www.arimr.gov.pl.
W 2016 roku, oprócz płatności, o które można było się ubiegać w roku ubiegłym, na tym samym wniosku wnioskodawca może dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020.

Podobnie jak w roku ubiegłym bardzo istotnym elementem płatności jest płatność z tytułu zazieleniania — takie wsparcie otrzymają rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach stosują dywersyfikację upraw, utrzymują trwałe użytki zielone (TUZ) oraz zachowują obszary proekologiczne (EFA).

https://m.wm.pl/2016/03/orig/0000095593-mp-otbr-6928v2-297918.jpg

Stosowanie wymogów w zakresie zazielenienia nie jest obowiązkowe dla rolników, którzy:
— prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych,
— włączeni zostali do systemu dla małych gospodarstw,
— prowadzą w całym gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym.

Istotną nowością obowiązującą od 2016 roku jest to, że płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje wyłącznie takiemu rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny.

Od tego roku nie ma możliwości uznania rolnika za uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw (na wniosek rolnika i z urzędu). W roku 2016 płatność dla małych gospodarstw obejmuje wyłącznie rolników, których włączono do tego systemu w 2015 roku. W roku 2016 rolnik może jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw wypełniając odpowiednią część wniosku lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy złożyć uzupełnione i podpisane załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie ubiega się rolnik w danym roku.

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 16 maja. Jeśli wniosek złożony zostanie po 16 maja — ale nie później niż do dnia 10 czerwca, za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1 proc. Należy także pamiętać, że do każdej zadeklarowanej we wniosku działki należy dołączyć materiał graficzny. Zmiany do wniosku można składać do 31 maja. Poprawki złożone po tym dniu, ale nie później niż do 10 czerwca będą skutkowały zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1 proc.

Podobnie jak w poprzednich latach pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego służą rolnikom pomocą w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

mgr inż. Rafał Sobolewski, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 3 (306) 9 marca 2016 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB