Czwartek, 24 czerwca 2021

Aby rolnicy wykorzystywali środki unijne, musimy coś zrobić

2016-03-09 12:00:00 (ost. akt: 2016-03-10 08:32:21) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Archiwum WMIR

Podziel się:

Rozmowa z Janem Heichelem, prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

–– Jakimi pilnymi sprawami obecnie zajmuje się Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza?
–– Jedną z ważniejszych jest temat dzierżawy gruntów. Zgodnie z wytycznymi prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych grunty muszą zostać wydzierżawione do 30 kwietnia bieżącego roku. Zostało więc niewiele czasu, dlatego obecne nasze działania są skoncentrowane na tym, aby jak najszybciej rozdysponować te grunty, aby rolnicy otrzymali tę ziemię w dzierżawie długoterminowej. Będą więc ogłaszane przetargi ofertowe. Kandydaci muszą spełnić siedem kryteriów. Wygra ten rolnik, który uzyska największą liczbę punktów. Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że wysokość czynszu dzierżawnego stanowi tylko 10 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

Drugą bardzo ważną sprawą jest pomoc finansowa dla sektorów mlecznego i trzody chlewnej. W dniu 18 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej mija 18 marca 2016 r. czasu jest więc niewiele. Po raz pierwszy pomoc jest skierowana także do producentów żywca wieprzowego, dlatego z tego miejsca bardzo namawiam rolników do skorzystania z tej możliwości i składania wniosków.

I w końcu sprawy dotyczące łowiectwa i szkód łowieckich. Obecnie opracowywane są nowe plany na lata 2016 i 2017, w związku z tym prowadzimy rozmowy w nadleśnictwach, by maksymalnie zredukować zwierzynę łowną. Zależy nam, by myśliwi zwiększyli plany odstrzału zwierzyny łownej - głównie dzika, sarny i jelenia, bo dane liczbowe wskazują, iż w ciągu ostatnich 12 lat pogłowie tej zwierzyny wzrosło 2,5-krotnie. Rosnąca populacja zagraża uprawom leśnym i rolnym, dlatego ważne jest, aby osiągnąć równowagę i wrócić do stanu z roku 2002. W ten sposób ograniczymy nie tylko szkody łowieckie, ale także, w przypadku dzików, spowolnimy lub nawet zatrzymamy przesuwanie się na zachód afrykańskiego pomoru świń. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa podjęło decyzję o odstrzałach dzika na ścianie wschodniej. W naszym regionie odstrzały są prowadzone w kilku gminach powiatów ełckiego i oleckiego. Bezpieczny stan, jaki trzeba osiągnąć, to 0,5 sztuki dzika na 100 ha.

–– Rolnicy z powiatu nowomiejskiego mają podobno problemy związane z budową obwodnicy...
–– Budowa obwodnicy to z jednej strony konieczność, efekt rozwoju cywilizacyjnego jednak z drugiej strony, w niektórych miejscach nowa droga przecina gospodarstwa na dwie części. Rolnicy domagają się odszkodowań za zabrane grunty, pomocy w organizacji ruchu między rozdzielonymi polami. Rozmawialiśmy z rolnikami na ten temat i ich uwagi będą uwzględnione przez Generalną Dyrekcję Dróg w Olsztynie i wprowadzone do planów budowy obwodnicy.

–– Ostatnio w mediach dużo się mówi o projekcie zmian w ustawie dotyczącej sprzedaży gruntów. Emocje budzą zmiany dotyczące sprzedaży ziemi obcokrajowcom.
–– Chodzi o projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zmianie niektórych innych ustaw. 1 maja 2016 r. kończy się okres ochronny na zakup ziemi przez cudzoziemców, dlatego istnieje konieczność uregulowania tych spraw. W Unii Europejskiej każdy obywatel działający na rynku wspólnotowym ma prawo do równego traktowania. W związku z tym trzeba wypracować mechanizmy, które będą równo traktowały także nabywców ziemi - zarówno obcokrajowców, jak i polskich rolników. A to, niestety, wiąże się z pewnymi zmianami ograniczającymi prawa polskich rolników. I to musimy zrozumieć wszyscy. Dlatego naszym zadaniem jest wytłumaczenie rolnikom, że jeśli chcemy dbać o własne interesy, to musimy poddać się tym ograniczeniom.
Inną kwestią zawartą w ustawie jest prawo dziedziczenia. W obecnym kształcie ustawa mówi, że dzieci i krewni będą mogli ziemię dziedziczyć, natomiast przy sprzedaży będą obowiązywały takie reguły, jakie dotyczą pozostałych gospodarstw.

–– W dniach 13-14 lutego 2016 r. zorganizowaliście pierwszą Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Jak Pan ocenia tę pierwszą próbę?
–– Tegoroczną wystawę odwiedziło ok. 40 tysięcy rolników i innych osób zainteresowanych. To ogromny sukces. Impulsem do zorganizowania imprezy były wystawy maszyn rolniczych realizowane od kilku lat w Ostródzie. Jednak zawodziła frekwencja. Wpadliśmy więc na pomysł, aby połączyć siły. Udało nam się pozyskać przychylność związków branżowych, zaczynając od hodowców bydła, a na hodowcach owiec kończąc. I tak w tym roku zorganizowaliśmy I Wystawę Zwierząt Hodowlanych w terminie równoległej imprezy maszyn rolniczych. Nasza wystawa odbyła się dzięki wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i oczywiście zaangażowaniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. O imprezie bardzo dobrze wypowiadają się rolnicy, dlatego myślimy o zorganizowaniu tego wydarzenia w latach kolejnych. Na wystawie prezentowana była trzoda chlewna, bydło mleczne, konie, owce i bydło mięsne. Zdobycie pucharu jest dla hodowcy swoistym certyfikatem jakości, dzięki któremu może otrzymać wyższą cenę przy sprzedaży np. materiału hodowlanego.

–– Proszę wyjaśnić, co się kryje za tajemniczo brzmiącym hasłem „Agro na obcasach”.
–– Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich coraz chętniej uczestniczą w wyborach do rad powiatowych i obecnie na 200 delegatów 31 mandatów mają właśnie kobiety. Nasze panie ciężko pracują, reprezentują WMIR w różnego rodzaju konkursach, np. Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy. W roku 2016 podjęliśmy współpracę z BGŻ BNB Paribas podczas realizacji przedsięwzięcia „Agro na obcasach”. Zbliżające się Święto Kobiet 8 marca jest świetną okazją, aby paniom podziękować za ich trud. W tym roku zaproponowaliśmy wyjazd na spektakl Antoniego Czechowa „Wiśniowy sad” do Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Paniom pomysł bardzo się spodobał.

–– Jaka jest obecnie sytuacja na rynkach rolnych?
–– Problemem są opóźnione płatności obszarowe. Duże gospodarstwa otrzymają te płatności w marcu, w kwietniu, a nawet później. Został uruchomiony kredyt, który można uzyskać w bankach pod płatności obszarowe. Generalnie sytuacja na rynkach rolnych jest trudna. Niestety, spada opłacalność produkcji rolnej dotyczy to głównie producentów mleka i trzody chlewnej. Zgłaszaliśmy Ministerstwu Rolnictwa, żeby poprzez Komisję Europejską odblokować te rynki i np. w przypadku mleka podwyższyć ceny skupu interwencyjnego. Sporo krajów już podjęło decyzję o ograniczeniu produkcji mleka. U nas jeszcze w tej chwili rolnicy takiej decyzji nie podejmują. Jednak występują coraz głębsze zatory płatnicze u rolników, czego przykładem są spóźnione wpłaty składki do KRUS. Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw. Rolnik, aby skorzystać ze środków unijnych, musi najpierw wpłacić 50 proc. wkładu. Skąd ma wziąć te pieniądze? Jeśli więc chcemy, aby rolnicy wykorzystywali środki unijne, musimy coś zrobić, aby zwiększyła się dochodowość w rolnictwie. Niestety, eksperci nie mają dla nas dobrych wieści, gdyż z prognoz długoterminowych wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat trudno spodziewać się znaczącej poprawy. I to także powinni wziąć pod uwagę rolnicy decydujący się na inwestycje.

Potrzebujesz informacji i pomocy z zakresu rolnictwa? Zapraszamy!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
ul. Lubelska 43 A
10-410 Olsztyn

tel/fax 89 534 05 67
www.wmirol.org.pl
wmirol@wmirol.org.pl
facebook.com/WMIROL

Biura terenowe W-MIR:

Bartoszyce
ul. Hubalczyków 2/16
11-200 Bartoszyce
tel/fax 89 762-02-55

Elbląg
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg
tel/fax 55 236-77-02

Giżycko
ul. Przemysłowa 2
11-500 Giżycko
tel/fax 87 428-14-94

Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3
13-300 N.M.Lubawskie
tel/fax 56 474-49-11

Olecko
ul. Kolejowa 31
19-400 Olecko
tel/fax 87 520-10-60

Szczytno
ul. Lipperta 10
12-100 Szczytno
tel/fax 89 624-01-49

Polub nas na Facebooku: