Sobota, 27 lutego 2021

Poprawa sytuacji cenowej na rynkach rolnych

2015-11-19 12:00:00 (ost. akt: 2015-11-20 08:19:34)

Podziel się:

Odnotowane w kraju i na świecie niższe zbiory zbóż w sezonie wpłynęły na ograniczenie podaży ziarna, a tym samym na wyraźny wzrost cen w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

Na koniec października notowania Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazywały dalszy wzrost cen wszystkich zbóż.

Lepsze ceny zbóż konsumpcyjnych


Cena pszenicy konsumpcyjnej w pierwszym tygodniu listopada 2015 r. oscylowała na poziomie 682,86 zł/t. Oznacza to wzrost (2,64 proc.) w porównaniu do cen z początku października tego roku. Cena ta jest także wyższa od ceny notowanej w 2014 roku o 4,91 proc. Ceny żyta konsumpcyjnego również na przestrzeni października wzrosły o 3,76 proc. i na początku listopada osiągnęły poziom 533,72 zł/t. Wartość ta jest wyższa o 9,31 proc. niż przed rokiem.

W zbożach paszowych też lepiej


Okres panującej w kraju suszy i skutki jakie przyniosła, głównie w zbożach jarych, wpłynęły również na wzrost cen zbóż paszowych. Niższe zbiory ziarna kukurydzy przyniosły znaczny wzrost cen tego zboża. Ostatnia notowana w skupie cena wahała się na poziomie 664,80 zł/t i była o 2,33 proc. wyższa od ceny odnotowanej na koniec września. W odniesieniu do analogicznego okresu 2014 roku aktualna cena kukurydzy paszowej jest wyższa aż o 20,27 proc.

Pozostałe zboża paszowe, dla których prowadzi się notowania również zdrożały. W przypadku jęczmienia odnotowano zwyżkę ceny o 1,67 proc., co przekłada się na wzrost z poziomu 590,05 do 599,90 zł/t. Jest to wartość o 2,49 proc. wyższa niż przed rokiem. Owies podrożał w ciągu ostatniego miesiąca średnio o 2,59 proc. (z 497,02 zł/t do 509,92 zł/t). Wartość ta jest także o 20,19 proc. wyższa od ceny uzyskiwanej za to zboże na początku listopada 2014 roku. Również ceny skupu pszenżyta według ostatnich notowań lekko wzrosły z poziomu 572,76 do 582,54 zł/t (wzrost o 1,71 proc.). Cena ta, podobnie jak przy pozostałych gatunkach zbóż, jest wyższa w porównaniu do roku ubiegłego — różnica ta wynosi 5,40 proc.

Prognozy ekspertów zajmujących się rynkiem zbóż przewidują dalszy wzrost cen zbóż na przestrzeniu następnych dwóch kwartałów. Ich zdaniem będą to jednak wzrosty bardzo nieznaczne.Ceny rzepaku nieprzerwanie w górę


W III kwartale br., tj. w okresie, gdy ma miejsce kumulacja skupu rzepaku w skali całego sezonu i zwykle ok. 50 proc. zbiorów trafia do punktów skupowych, rzepak był droższy niż w analogicznym okresie 2014 roku. Początkowo sprzyjały temu korekty w dół prognoz zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej i w Kanadzie. W ostatnich tygodniach, wg Sparksa, coraz większy wpływ na podwyżki cen miało wstrzymywanie się unijnych producentów ze sprzedażą większych ilości surowca, w oczekiwaniu na wzrost cen w warunkach niższej podaży rzepaku.

Według danych MRiRW w październiku odnotowano dalszy wzrost cen skupu tego surowca. W efekcie wzrostów cena rzepaku w pierwszym tygodniu listopada osiągnęła wartość 1 630 zł/t, co oznacza wzrost rzędu 3,10 proc. Natomiast porównanie z ceną sprzed roku wykazuje, że obecna cena jest wyższa o 18,37 proc.

Dalsze spadki notowań wieprzowiny i brojlerów


Zmniejszający się popyt na wieprzowinę oraz produkcja tego mięsa wpływają na kształtowanie się cen żywca wieprzowego w skupie. W październiku ceny na mięso wieprzowe ponownie spadły z poziomu 4,44 do 4,16 zł/kg masy poubojowej ciepłej. To o 6,28 proc. mniej w skali miesiąca. W porównaniu do cen sprzed roku cena z przełomu października i listopada jest również niższa o 7,73 proc. (4,51 zł/kg masy poubojowej ciepłej).

W październiku nastąpił dalszy wzrost cen w skupie żywca wołowego. Odnotowana w ZSRIR MRiRW cena w skupie osiągnęła na początku listopada poziom 6,12 zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z początkiem października oznacza zwiększenie wartości o około 2,21 proc. (5,98 zł/kg wagi żywej). W skali roku cena za żywiec wołowy wzrosła — o 10,95 proc.

Żywiec indyczy stabilny, gorzej z drobiowym


Miniony miesiąc nie przyniósł również istotnych zmian tendencjach kształtowania się cen skupu żywca drobiowego. W obrocie brojlerami kurzymi nie zmienił się trend i ceny skupu ulegały dalszej, głębokiej obniżce. Natomiast w obrocie żywcem indyczym utrzymywała się stabilizacja cenowa z końca września i początku października. W omawianym okresie ceny żywca brojlerów spadły o 1,88 proc. z poziomu 3,49 do 3,43 zł/kg wagi żywej. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego notowana cena jest niższa o 1,06 proc. (3,47 zł/kg wagi żywej).

Natomiast ostatnia, notowana cena skupu mięsa indyczego wynosła 5,80 zł/kg wagi żywe, co odpowiada cenie zanotowanej miesiąc wcześniej (5,81 zł/kg wagi żywe). W porównaniu do cen z poprzedniego roku omawiana cena jest jednak o 1,89 proc. niższa.

W skupie spadki cen jaj średniej wielkości


W październiku sytuacja w obrocie jajami spożywczymi uległa pogorszeniu, aby w pierwszym tygodniu listopada lekko odrobić straty. Średnia cena w notowaniach wynosi 35,77 zł/100 sztuk, co odpowiada średniej cenie na początku października. Jednak w porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie ceny są wciąż wyższe o 5,14 proc. Spadek cen dotyczy jedynie jaj w średniej kategori wiekości („L”). Odnotowany spadek wynosi — 6,06 proc. Dla pozostałych klas wagowych wzrosty wahały się w granicach od 1,52 (dla kalsy najwiekszej — „XL”) do 3,12 proc. w przypadku jaj najmniejszych.Ceny produktów mleczarskich nadal zwyżkują


W zakładach objętych ZSRIR MRiRW w październiku po raz kolejny odnotowano dalsze wzrosty średnich cen obowiązujących w obrocie.

Masło konfekcjonowanego na koniec paxdziernika w sprzedaży kosztowało 13,71 zł/kg, co w porównaniu do ceny 13,47 zł/kg notowanej we wrześniu oznacza wzrost o 1,80 proc. Ceny masła w blokach jako jedyne z notowanych w tym samym okresie obniżyły się z 12,58 do 12,47 zł/kg (spadek o 0,89 proc.). W odniesieniu jednak do analogiczego okresu sprzed roku wartości cenowe obu artykułów są niższe — masła konfekcjonowanego o 4,53 proc., a masła w blokach o 3,79 proc.
Również ceny oferowane na rynku za mleko w proszku (zarówno pełne jak i odtłuszczone) podlegały w październiku dalszemu wzrostowi. Za kg mleka pełnego na początku listopada oferowano 9,46 zł, a więc o 1,74 proc. więcej niż na poczatku października. Jest to jednak cena o 15,33 proc. niższa od uzyskiwanej za ten produkt w analogicznym okresie sprzed roku.

Także za mleko odtłuszczone żądano więcej niż w październiku. Cena sprzedaży w wysokości 7,42 zł/kg w porównaniu do ceny z początku października 2015 roku wynoszącej 7,32 zł/kg jest o 1,39 proc. wyższa. Jednak w porównaniu do początku listopada 2014 roku jest to cały czas cena niższa o 12 proc.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie


Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 11 (302) 18 listopada 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB