Czwartek, 13 maja 2021

Eksperci Zespołu Doradczego nieodpłatnie pomagają rolnikom

2015-07-12 12:00:00 (ost. akt: 2015-07-10 15:17:35)
— Do końca lipca można zgłaszać się do Zespołu Doradczego przy WMODR w Olsztynie, gdzie beneficjenci mogą uzyskać niepłatną pomoc przy realizacji problematycznych lub skomplikowanych spraw — mówi Markiem Bojarskim, dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka

— Do końca lipca można zgłaszać się do Zespołu Doradczego przy WMODR w Olsztynie, gdzie beneficjenci mogą uzyskać niepłatną pomoc przy realizacji problematycznych lub skomplikowanych spraw — mówi Markiem Bojarskim, dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka

Autor zdjęcia: Mirosław Fesnak

Podziel się:

Pomimo coraz bardziej zaawansowanych prac nad wdrożeniem nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zapowiedzi płynących z Ministerstwa Rolnictwa, że w niedługim czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków na wybrane działania z nowego PROW, jest jeszcze duża grupa rolników, którzy kończą realizację biznesplanów lub rozliczają operacje realizowane w ramach działań poprzedniego PROW 2007-2013.

Wielu z tych rolników stoi przed koniecznością uzupełnienia lub poprawy wniosków o płatność, a niektórzy mają problemy z rozliczeniem operacji z powodu np. zmian, jakich dokonywali w biznesplanach. Wszyscy Ci beneficjenci mogą jeszcze do końca lipca zgłaszać się do Zespołu Doradczego, który funkcjonuje przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, gdzie mogą uzyskać niepłatną pomoc przy realizacji problematycznych lub skomplikowanych spraw. O dotychczasowej pracy Zespołu rozmawiamy z Markiem Bojarskim, dyrektorem WMODR w Olsztynie.

— Czy inicjatywa powołania Zespołu Doradczego była słuszna? Jak Pan to ocenia?
— Zespół Doradczy przy WMODR w Olsztynie, podobnie jak zespoły działające przy innych ODR-ach, został powołany z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceniając dotychczasowe trzynaście miesięcy jego działalności — a przed nami jeszcze jeden miesiąc — należy powiedzieć, że powołanie tego Zespołu było bardzo dobrym pomysłem. Po pierwsze, ta decyzja spowodowała, że rolnicy, czy inni beneficjenci działań PROW 2007-2013, poczuli, że nie zostali pozostawieni sami z problemami, które mieli z rozliczaniem dotacji. Po drugie, dzięki pracy Zespołu została upowszechniona działalność doradcza i ci, którzy do tej pory z niej nie korzystali, być może w przyszłości częściej będą sięgać po pomoc specjalistów, co znacznie ułatwi zarówno im, jak również agencji płatniczej, prawidłową realizację zadań i właściwe wydatkowanie środków.

— A czy cele postawione przed Zespołem zostały zrealizowane?
— Głównym celem pracy Zespołu była i jeszcze jest — ponieważ Zespół funkcjonuje do końca lipca — bezpłatna pomoc rolnikom i beneficjentom działań PROW 2007-2013 w przygotowywaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy lub o wypłatę wsparcia, czy w sprawach związanych z prawidłowym rozliczeniem tego wsparcia. Z liczby porad, które Zespół udzielił, a do końca czerwca było ich prawie 350, wynika, że jak najbardziej cel postawiony przed Zespołem został zrealizowany. Beneficjenci, którzy skorzystali z naszych bezpłatnych usług, zapewnili sobie większy spokój w oczekiwaniu na decyzję ARiMR o wypłacie środków.

— Z jakimi sprawami rolnicy przychodzili do Zespołu, czy dotyczyły one problemów z rozliczaniem dotacji, czy jakichś innych?

— Eksperci wchodzący w skład Zespołu udzielali porad w związku z realizacją operacji w następujących działaniach: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Grupy producentów rolnych, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Najwięcej spraw realizowanych przez Zespół dotyczyło działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, co po części wynika z tego, że jeszcze w czerwcu 2014 r. był nabór wniosków w ramach tego działania, więc można powiedzieć, że jest to dość „świeża” kwestia. Poza tym działaniem, sporo spraw dotyczyło jeszcze Modernizacji gospodarstw rolnych i Programu rolnośrodowiskowego.
Sprawy, z którymi przychodzili beneficjenci dotyczyły głównie rozliczania dotacji. Trafiali do nas beneficjenci, którzy niewłaściwe sporządzili wnioski o przyznanie pomocy lub wypłatę wsparcia, w związku z czym otrzymywali wezwania z ARiMR do usunięcia braków, z którymi nie mogli sobie poradzić. Przed powołaniem tego Zespołu ci beneficjenci, którzy nie wiedzieli jak przygotować wyjaśnienia i uzupełnić braki we wniosku, musieli korzystać z usług płatnych, natomiast my zaoferowaliśmy im możliwość bezpłatnej pomocy. Dzięki naszej pracy mieli oni większe szanse na otrzymanie pełnej płatności.

— Czy eksperci wchodzący w skład Zespołu spełnili pokładane w nich oczekiwania?
— Jak najbardziej. W skład Zespołu wchodzą pracownicy WMODR mający największe doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków do działań PROW. Tworząc Zespół wzięto pod uwagę fakt, że problemy wnioskodawców i beneficjentów mogą mieć różną naturę i będą wymagały wiedzy z różnych dziedzin, dlatego członkami Zespołu są doradcy specjalizujący się w różnych dziedzinach. Dodatkowo, aby jak najbardziej ułatwić rolnikom skorzystanie z pomocy Zespołu, większość członków stanowią doradcy pracujący w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego, w związku z czym dostępność usług Zespołu dla potencjalnych beneficjentów jest bardzo dobra — wystarczy odwiedzić najbliższe biuro PZDR.

— Czy planuje się dalszą działalność Zespołu, ponieważ mówił Pan, że Zespół kończy pracę w lipcu?

— Na razie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z ARiMR, nasz Zespół działa do końca lipca. Praca Zespołu jest na bieżąco oceniana zarówno przez ARiMR, jak i Ministerstwo Rolnictwa i jeśli w ocenie tych instytucji nasza działalność przełoży się na lepsze wykorzystanie środków z PROW 2007-2013, być może ten lub podobny zespół będzie funkcjonował w przyszłości.

Rozmawiał: Arkadiusz Tabaka, WMODR

Nieodpłatna pomoc doradcza dla rolników i innym beneficjentów obejmuje działania z zakresu PROW 2007-2013:
— Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),
— Modernizacja gospodarstw rolnych (121),
— Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),
— Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),
— Program rolnośrodowiskowy (214),
— Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),
— Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),
— Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),
— Grupy producentów rolnych (142),
— Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),
— Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312).
Nieodpłatna pomoc doradcza obejmuje również wspólną organizację rynków owoców i warzyw w mechanizmach wsparcia:
— Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
— Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 7 (298) 8 lipca 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB