Wtorek, 5 marca 2024

Płyną środki na konta warmińsko-mazurskich rolników. Pula wsparcia została rozszerzona

2022-11-16 08:05:19 (ost. akt: 2022-11-16 08:06:08)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

Od 17 października br. trwa wypłacanie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz na poczet płatności obszarowych PROW. W woj. warmińsko-mazurskim w postaci zaliczek na konta ponad 34 tys. rolników na początku listopada trafiło ponad 566,49 mln zł płatności bezpośrednich, a ponad 120,28 mln zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW zasiliło konta prawie 29,5 tys. wnioskodawców. Od 1 grudnia Agencja rozpoczyna realizację płatności końcowych.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. mogli ubiegać się (do 31 maja) również o dofinasowanie do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez nabytych między 1 września 2021 a 15 maja 2022. W skali kraju do otrzymania wsparcia zakwalifikowano ponad 418 tys. rolników, a przyznana im kwota pomocy wynosi 2,62 mld zł. W woj. warmińsko-mazurskim wnioski o to dofinasowanie złożyło ponad 12 tys. producentów rolnych, a przyznana im kwota pomocy wynosi ponad 121,72 mln zł. Agencja dokłada wszelkich starań, by środki trafiły do rolników jak najszybciej.

ARiMR wzorem roku ubiegłego realizowała również wsparcie dla pszczelarzy w postaci dofinasowania do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogli ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosiła 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. W skali kraju pomoc w kwocie ponad 23,37 mln zł trafiła do ponad 27,7 tys. pszczelarzy i obejmowała prawie 1,17 mln rodzin pszczelich. W naszym województwie ze wsparcia skorzystało 1757 pszczelarzy na kwotę ponad 2,22 mln zł.

Do puli pomocy krajowej należy m.in. pomoc dla producentów trzody chlewnej. Stosowane instrumenty wsparcia mają zapewnić zarówno realizację działań prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Do 28 lutego br. producenci trzody chlewnej z terenów objętych ASF, którzy osiągnęli niższe dochody z powodu afrykańskiego pomoru świń, mogli składać wnioski o wsparcie umożliwiające wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale albo w okresie 12 miesięcy.

Była to kontynuacja pomocy udzielanej w 2021, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. W skali kraju pomoc otrzymało 5 188 producentów trzody na kwotę ponad 124,84 mln zł, w tym kwota 23,39 mln zł zasiliła konta 955 rolników z woj. warmińsko-mazurskiego.

W terminie od 20 czerwca do 22 lipca br. hodowcy trzody chlewnej mogli ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Program umożliwiał zwrot poniesionych przez hodowców świń kosztów na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji, zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. W ramach tego naboru można było się również ubiegać po raz pierwszy o refundację kosztów związanych z przebudową lub remontem pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

W przeprowadzonym naborze zarejestrowano 2,3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 9,03 mln zł. W woj. warmińsko-mazurskim wnioski o refundację poniesionych wydatków na bioasekurację złożyło 174 producentów na łączną kwotę 510,34 tys. zł.

Realizowana przez Agencję wspomniana pomoc krajowa obejmuje również producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego producenta świń) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym. W porównaniu do ubiegłego roku stawka dopłaty wzrosła o 0,64 zł i wynosi 1 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu.

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego. W bieżącym roku wnioski złożyło do tej pory 516 rolników na kwotę ponad 4,32 mln zł.

Agencja w okresie od dnia 15 lutego do dnia 29 kwietnia tego roku przyjmowała również wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Dofinansowaniem zostali objęci producenci świń spełniający kryteria mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie i w okresie od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 urodziło się w nim minimum 10 prosiąt.

W ramach tego wsparcia pomoc skierowano do prawie 32,90 tys. rolników w łącznej kwocie ponad 450,08 mln zł. Przedmiotowa pomoc objęła ponad 4,51 mln prosiąt. Na terenie Warmii i Mazur z tego wsparcia skorzystało 843 producentów świń, a wypłacona kwota pomoc wyniosła 26,41 mln zł.

To tylko część z szerokiego wachlarza form wsparcia udzielanego za pośrednictwem ARiMR. Więcej na www.gov.pl/arimr.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB