środa, 7 grudnia 2022

Płatności bezpośrednie wkrótce na kontach

2022-11-04 16:11:54 (ost. akt: 2022-11-04 21:25:36)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

17 października 2022 ruszyła wypłata zaliczek przekazywanych przez Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

27 czerwca 2022 r. był ostatni dniem, w którym można było ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok. Wnioski można było składać tylko przez Internet od 15 marca br. W tym czasie dokumenty o przyznanie płatności bezpośrednich w województwie warmińsko-mazurskim złożyło ponad 42 tys. rolników. W ramach płatności obszarowych PROW łącznie wpłynęło prawie 39,8 tys. wniosków (ONW – 27 784, Program rolno-środowiskowo-klimatyczny – 7501, Rolnictwo ekologiczne – 3437 i Zalesienie gruntów – 1066). W złożonych w Agencji dokumentach ponad 6,6 tys. rolników zadeklarowało, że będzie utrzymywać zwierzęta w podwyższonym dobrostanie ubiegając się o płatności dobrostanowe.
Każdy kto złożył wniosek do 31 maja 2022 r. może liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości, natomiast kto nie zdążył tego zrobić do 31 maja, będzie miał obniżone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski złożone po 27 czerwca nie są rozpatrywane.

Trudności, jakich doświadczają rolnicy, poprzez pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań, w szczególności ze względu na występujący w dalszym ciągu w 2022 roku kryzys związany z pandemią COVID-19, dodatkowo zwiększony przez konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także w związku z wystąpieniem suszy, stanowiły przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych PROW za rok 2022.

Od dnia 17 października 2022 r., czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów unijnych (dzień 16 października przypada w niedzielę) Agencja rozpoczęła realizację zaliczek. W ramach obowiązującego obecnie w Polsce systemu dopłat, Agencja realizuje wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich już po raz siódmy i po raz czwarty zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. Zaliczki będą wypłacane systematycznie w miarę dostępności środków na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa do 30 listopada. Od 1 grudnia Agencja rozpocznie realizację płatności końcowych i na ich realizację ma czas do końca czerwca kolejnego roku.

Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW – 85 proc. Zaliczki dotyczą wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego. W przypadku PROW zaliczki będą wypłacane dla działań w ramach Programu dotyczącego lat 2014-2020 i chodzi o:

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne;
Rolnictwo ekologiczne;
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;
Wypłata zaliczek będzie realizowana również w ramach wieloletnich zobowiązań w ramach działania PROW 2007–2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.
Przy kalkulacji kwoty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich jest brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw – również kontroli na miejscu, jako spełniające warunki do przyznania danej płatności. Zaliczki na poczet działań i podziałań PROW są natomiast wypłacane po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych, bez konieczności uwzględnienia wyników kontroli na miejscu. Wymóg przeprowadzenia i zakończenia kontroli wynika z przepisów unijnych.

Wszelkie środki, w tym również te w formie zaliczek, przekazywane są rolnikom wyłącznie na konta bankowe oraz rachunki prowadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które zostały wskazane we wniosku o wpis do ewidencji producentów składanym do ARiMR. Dlatego tak bardzo ważne jest aby rolnicy upewnili się, że ARiMR posiada ich aktualny numer rachunku bankowego. W celu aktualizacji numeru rachunku należy zgłosić się do biura powiatowego, gdzie należy zgłosić taką zmianę.

Jak podaje ministerstwo całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wynosi ok. 16,96 mld zł (o ok. 1,32 mld zł więcej niż w 2021 r.). Stawki dopłat bezpośrednich do hektara będą wyższe niż przed rokiem co wynika z wyższego od ubiegłorocznego kursu euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 30 września.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. do 31 maja mogli ubiegać się również o dofinasowanie do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. W skali kraju do otrzymania wsparcia zakwalifikowano ponad 418 tys. rolników, a przyznana im kwota pomocy wynosi 2,62 mld zł. W woj. warmińsko-mazurskim wnioski o to dofinasowanie złożyło ponad 12 tys. producentów rolnych, a przyznana im kwota pomocy wynosi ponad 121,72 mln zł. Agencja dokłada wszelkich starań, by środki trafiły do rolników jak najszybciej. Do 6 października środki trafiły na konta ponad 95 %, którym została przyznana pomoc.

źródło: ARiMR

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB