Czwartek, 18 lipca 2024

W ARiMR trwa kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe w ramach PROW

2022-04-28 15:43:29 (ost. akt: 2022-04-28 15:45:28)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

Od 15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW (dotyczy działania „Rolnictwo ekologiczne”, działania „Dobrostan zwierząt”, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego) za 2022 rok. Na półmetku składania wniosków w województwie warmińsko-mazurskim przesłało je ponad 6 tys. rolników.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie na Warmii i Mazurach złożyło ponad 42 tys. rolników. Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki, a od 1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania płatności końcowych. Na konta rolników trafiło do tej pory łącznie w postaci zaliczek i płatności końcowych ponad 1,02 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i ponad 283 mln zł w postaci płatności PROW. Płatności w ramach kampanii 2021 mogą być realizowane do 30 czerwca 2022 r.

W bieżącej kampanii, wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień w tym roku wypada w niedzielę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) do 16 maja. Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 10 czerwca. Należy jednak pamiętać, że za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie jednak zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Złożone zmiany po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się również z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.

W tegorocznym naborze, tak samo jak w ubiegłym roku, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW składa się wyłącznie elektronicznie. Została wprowadzona jednakże zmiana dotycząca sposobu logowania do aplikacji eWniosekPlus, a mianowicie logowanie następuje poprzez Portal Usług Elektronicznych (PUE) dostępny z poziomu strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem
https://www.gov.pl/web/arimr/portal-uslug-elektronicznych.

Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których korzystali rolnicy w poprzednich latach ubiegając się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian.

Rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz obszarowe PROW muszą się również i w tym roku przygotować na zmiany w zasadach przyznawania płatności.
W przypadku płatności bezpośrednich najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu dostępnych instrumentów wsparcia o Uzupełniającą Płatność Podstawową (UPP). Płatność ta będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni – do otrzymania UPP uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Płatność ta obejmuje aż 13 kategorii roślin takich jak: zboża, rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja; rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; rośliny strączkowe pastewne; len włóknisty i oleisty; konopie włókniste; rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (gatunki zostaną określone w przepisach); rośliny motylkowate drobnonasienne; rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy; mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Ponadto płatność ta będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych płatności została poszerzona o dwa nowe, a mianowicie o Pakiet 8. „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” i Pakiet 9. „Retencjonowanie wody”.
Pierwszy z tych pakietów „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” – ukierunkowany jest zgodnie z nazwą. Zobowiązanie jest podejmowane na okres 1 roku i może być realizowane na TUZ położonych poza obszarami Natura 2000. Płatność przyznawana jest tylko do TUZ pod warunkiem utrzymywania w gospodarstwie zwierząt trawożernych (bydło domowe, bawoły domowe, kozy, owce lub konie) przez rolnika lub małżonka w okresie 15.03-30.09. Stawka tej pomocy wynosi 838 zł/ha.

Z kolei wsparcie w ramach nowego pakietu „Retencjonowanie wody” ma stanowić rekompensatę strat spowodowanych utrzymywaniem wody na działkach przez co najmniej 12 dni w okresie między 1 maja a 30 września powodując zalanie lub podtopienie. Zobowiązanie to będzie podejmowane również na okres 1 roku, a płatność w wysokości 260 zł/ha przyznawana będzie do TUZ lub obszarów przyrodniczych. Ważną kwestią jest to, że pakiet ten może być realizowany jedynie na powierzchni, na której jednocześnie jest realizowane zobowiązanie w ramach wariantów pakietu 4 (poza wariantem 4.3. Murawy), pakietu 5 (poza wariantem 5.3. Murawy) lub pakietu 8. Rolnik ubiegający się o tą płatność nie ma obowiązku posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz dokumentacji przyrodniczej, a także prowadzenia rejestru działalności. Wdrożenie pakietu opierać się będzie na monitoringu satelitarnym tzn. płatność przyznawana będzie do powierzchni zalanej zgodnie z danymi otrzymanymi z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wprowadzono również zmiany w ramach Pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” poprzez rozszerzenie katalogu zwierząt o dwie rasy owiec: polska owca górska i białogłowa owca mięsna i dwie rasy kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska. Poprzez wprowadzone zmiany dopuszczono również zostanie mulczowania międzyplonów w pakiecie „Rolnictwo zrównoważone” oraz w pakiecie „Ochrona gleb i wód” oraz rozszerzono wdrażanie tzw. „wariantów ptasich” na całe obszary Natura 2000.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności dotyczą również rolników, którzy zdecydują się na ubieganie o płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
Doprecyzowane zostały niektóre wymogi dobrostanowe oraz terminy na zgłaszanie zmian w IRZ w zakresie kierunku użytkowania lub typu użytkowego bydła oraz obowiązujące przepisy dotyczące wstępowania do toczącego się postępowania na miejsce rolnika realizującego to działanie. Zmiany są też w zakresie wysokości zmniejszeń płatności dobrostanowej za niewypełnienie zobowiązań w zakresie zwiększonej powierzchni bytowej. Wprowadzono trzydniowy okres tolerancji w ramach pierwszego przedziału - „nie więcej niż o 5% i nie dłużej niż przez 2,5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów, ale dłużej niż 3 dni”.
Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc ARiMR. W placówkach Agencji przygotowane zostały bowiem specjalne stanowiska komputerowe, gdzie można wypełnić wniosek. Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków można konsultować również dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84.

źródło: ARiMR

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Christy Walton #3100107 | 45.128.*.* 24 maj 2022 23:44

    Witam, czy szukasz pożyczki konsolidacyjnej zadłużenia, pożyczki niezabezpieczonej, pożyczki biznesowej, pożyczki hipotecznej, pożyczki samochodowej, pożyczki studenckiej, pożyczki osobistej, kapitału podwyższonego ryzyka itp.! Jestem prywatnym pożyczkodawcą, udzielam pożyczek firmom i osobom prywatnym z niskim i rozsądnym oprocentowaniem 2%. Wyślij e-mail na adres: christywalton355@gmail.com

    ! - + odpowiedz na ten komentarz