środa, 8 grudnia 2021

Wsparcie działań inwestycyjnych – aktualne nabory wniosków w ARiMR

2021-11-05 11:15:58 (ost. akt: 2021-11-05 11:17:44)

Autor zdjęcia: .

Podziel się:

Druga połowa bieżącego roku pływa pod znakiem wielu naborów z działań inwestycyjnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To już ostatnie nabory z tego Programu, z których można otrzymać pomoc na rozwój lub utrzymanie produkcji rolnej w gospodarstwie, jak również na przetwarzanie produktów rolnych.

Od 21 czerwca do 20 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła nabór wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych".

Nabór dotyczył wszystkich pięciu obszarów wsparcia, a więc rozwoju produkcji prosiąt (obszar A), rozwoju produkcji mleka krowiego (obszar B), rozwoju produkcji bydła mięsnego (obszar C), związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D), oraz w obszarze nawadniania (obszar E). Do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wpłynęło 719 wniosków, które aktualnie są wprowadzane do systemu informatycznego i oczekują na opublikowanie listy rankingowej.

Warto tylko zauważyć, że do tej pory Warmińsko-Mazurski Oddział ]Regionalny wypłacił pomoc w ramach tego działania dla niemal 1700 beneficjentów na kwotę ponad 330 milionów złotych.Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Potrwa on do 26 listopada 2021 r. W ramach tego poddziałania wsparcie mogą uzyskać producenci trzody chlewnej, chcący zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń, oraz spółki wodne realizujące operacje dotyczące zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR jak dotąd zawarł 405 umów na kwotę ponad 32 milionów złotych. W ramach PROW 20214-2020 Oddział wypłacił już pomoc dla 161 beneficjentów na kwotę ponad 16 milionów złotych.

W listopadzie zaplanowano kolejny, już czwarty nabór wniosków na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych". Pomoc jest skierowana do rolników, którzy chcą dostosować swoje gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych, oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników, jak również wyposażyć swoje gospodarstwa w nowe maszyny i urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR dotychczas zawarto 316 umów w ramach tego poddziałania na kwotę ponad 23 milionów złotych, natomiast pomoc wypłacono dla 138 gospodarstw i łącznie wynosi ona ponad 10 milionów złotych.


Podmioty wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w dniach od 31 października do 29 listopada 2021 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania w tzw. okresie przejściowym Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2022, niniejszy nabór wniosków kierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych), oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor). W ramach PROW 2014-2020 pomoc otrzymało już 29 warmińsko-mazurskich przetwórców na kwotę ponad 55 milionów złotych.

Warto jeszcze wspomnieć o trwającym nieprzerwanie od 11 marca do 31 grudnia 2021 r. naborze wniosków na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Pomoc mogą otrzymać rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń. Wsparcie to nie cieszy się zbyt wielkim powodzeniem wśród rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, gdyż jak dotąd Oddział Regionalny wypłacił pomoc w ramach tego poddziałania dla 4 rolników w kwocie niemal 900 tysięcy złotych, jednak w obecnej sytuacji rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, warto zastanowić się nad zmianą profilu produkcji rolnej na taki, który nie jest narażony na niespodziewany nakaz zaprzestania działalności.

ARiMR
red.
rolniczeabs@rolniczeabc.pl

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB