środa, 8 grudnia 2021

Podsumowanie naboru wniosków na działania premiowe w W-M OR ARiMR

2021-09-28 09:40:37 (ost. akt: 2021-09-28 09:58:45)

Autor zdjęcia: fot.pixabay

Podziel się:

Podsumowanie naboru wniosków na działania premiowe w Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR W czerwcu bieżącego roku zakończyły się nabory na dwa działania premiowe z PROW 2014-2020.

Pomimo trwającej sytuacji pandemicznej, rolnicy chętnie składali wnioski, korzystając z alternatywnych kanałów komunikacji z pracownikami Agencji, takich jak poczta tradycyjna i elektroniczna, „wrzutnia” dokumentów, czy też elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 240 wniosków złożonych na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Był to już siódmy nabór z tego działania. Od pierwszego naboru, który odbył się w 2015 r. młodzi rolnicy na Warmii i Mazurach otrzymali kwotę ponad 90 mln zł.

W ramach drugiej operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” rolnicy złożyli 520 wniosków. Był to już dziewiąty nabór, w ramach którego beneficjentom z województwa warmińsko-mazurskiego wypłacono ponad 58 mln zł.
Młodzi rolnicy otrzymane środki przeznaczali głównie na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia posiadanego gospodarstwa, jak i na zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych w celu odmłodzenia parku maszynowego. Natomiast w przypadku restrukturyzacji małego gospodarstwa rolnicy najczęściej planują zakup sprzętu rolniczego niezbędnego w gospodarstwie oraz np. unowocześniają wyposażenie pasiek pszczelich.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem trwających i planowanych naborów wniosków w 2021 r. w ramach PROW 2014-2020 były to ostatnie nabory na działania, w ramach których można było otrzymać dofinansowanie na utworzenie gospodarstwa, czy też restrukturyzację już istniejącego. W ramach tych działań producent rolny zobowiązany był do przedstawienia w biznesplanie koncepcji budowy/rozwoju, czy też restrukturyzacji (załącznik do wniosku o przyznanie pomocy), który zawierał opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w tym strukturę produkcji, wielkość ekonomiczną, opis docelowej sytuacji gospodarstwa, tj. sytuacji po realizacji biznesplanu (w tym strukturę produkcji, wielkość ekonomiczną), informację o tym, w jaki sposób realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa odpowiednio do każdego działania oraz do zawarcia informacji dotyczących działań mających na celu rozwój tego gospodarstwa. Obecnie trwa proces oceny złożonych wniosków.
Przedstawione działania charakteryzują się tym, że udzielana pomoc ma formę premii. Wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wysokość przyznanych kwot jest zależna od typu operacji. W „Premii dla młodych rolników” jest to kwota 150 tys. zł, natomiast w „Restrukturyzacji małych gospodarstw” 60 tys. zł.
W przypadku „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w zależności od ilości tworzonych miejsc pracy wypłacane są kwoty: 150 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie), 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 nowych miejsc pracy oraz 250 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy.

Pod koniec ubiegłego roku przeprowadzony został nabór wniosków na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Działanie to jest kierowane do rolników, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na wsi. Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on kilkaset tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod którymi można zarejestrować i prowadzić firmę. Pieniądze można przeznaczyć m. in. na działalność polegającą na sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach; produkcję mebli i wyrobów z drewna; turystykę wiejską; przetwórstwo i sprzedaż produktów nie rolnych; świadczeniu usług opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi; działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną; sprzedaż internetową; działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne; działalność weterynaryjną.
Nabór przeprowadzony w roku 2020 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR wpłynęło 507 wniosków. Jest to rekordowa liczba z tego działania w naszym województwie. Sukcesywnie wydawane są decyzje o przyznaniu pomocy w odniesieniu do wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Rolnikom od początku naboru, tj. od 2017 r., wypłacona została kwota przekraczająca 38 mln zł. W ramach tego działania beneficjenci najczęściej podejmują działalność związaną z budownictwem – przygotowaniem terenu pod budowę, wykonywaniem robót wykończeniowych, wynajem maszyn i urządzeń budowalnych, w ramach usług – taxi, prowadzenie obiektów turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wiele innych.

Według aktualnego harmonogramu nabór wniosków z działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020 nastąpi w listopadzie 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań premiowych można uzyskać na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr w zakładce „Co robimy – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” oraz w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB