środa, 22 września 2021

Rusza kolejna edycja konkursu AgroLiga

2018-05-10 21:11:18 (ost. akt: 2018-09-28 11:51:23)

Podziel się:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „AgroLiga 2018”. Na szczeblu krajowym organizatorem jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad wydarzeniem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR.

Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych polskich rolników i agrofirm potrafiących utrzymywać swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystać z funduszy unijnych, osiągać bardzo wysokie efekty produkcyjne i ekonomiczne oraz być innowacyjnymi. O wysokiej randze konkursu AgroLiga świadczą dalsze dokonania laureatów, którzy po latach stają się wizytówkami naszego województwa.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2013-2017.

Do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu naszego województwa, do dnia 30 maja 2018 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów „Mistrz Wojewódzki” w obu kategoriach, odbędzie się 1 września 2018 r. podczas Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”.

Do kategorii Rolnik można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), jednak uzyskiwane z niej dochody nie mogą przewyższać dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firma można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
W wyniku przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i regulaminu, komisja konkursowa na etapie wojewódzkim dokonuje oceny i wyłania mistrzów oraz laureatów konkursu.
Przy wyborze Mistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy połączone z przestrzeganiem zasad BHP.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2018 w kategoriach Rolnik i Firma zostaną zgłoszeni do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2018.

Krajowy finał konkursu AgroLiga 2018 odbędzie się w II kwartale 2019 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem "AgroLiga 2018"
lub pocztą elektroniczną: m.pusz@w-modr.pl

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu AgroLiga:
http://w-modr.pl/files/File/DT/Agroliga/regulamin%20Agroliga.pdf
2. Karta zgłoszenia w kategorii Rolnik:
http://w-modr.pl/files/File/DT/Agroliga/karta%20-%20rolnik.pdf
3. Karta zgłoszenia w kategorii Firma:
http://w-modr.pl/files/File/DT/Agroliga/karta%20-%20firma.pdf

https://m.wm.pl/2018/09/orig/213-497256.jpg

Polub nas na Facebooku: