Czwartek, 19 maja 2022

Płatności na rok 2018. Wnioski w formie elektronicznej

2018-04-11 14:51:15 (ost. akt: 2018-04-11 15:08:55)
Każdy, kto chce ubiegać się w tym roku o dopłaty musi zacząć od założenia indywidualnego konta na stronie www.arimr.gov.pl — wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk, z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalneg

Każdy, kto chce ubiegać się w tym roku o dopłaty musi zacząć od założenia indywidualnego konta na stronie www.arimr.gov.pl — wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk, z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalneg

Autor zdjęcia: Katarzyna Kaczmarek, ARiMR

Podziel się:

W tym roku nastąpiły duże zmiany w zasadach składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz dopłaty do gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O co chodzi z tym wnioskiem internetowym, wyjaśnia z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR dr Marcin Kazimierczuk.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — http://www.arimr.gov.pl/.

Załóż indywidualne konto


— Zacznijmy od tego, że każdy, kto chce ubiegać się w tym roku o dopłaty musi zacząć od założenia indywidualnego konta na stronie www.arimr.gov.pl — wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk, z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Adres tej strony jest teraz wspólnym dla wszystkich miejscem wysyłania wniosków. — Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze loginu i kodu dostępu, powinien się zarejestrować. W tym celu zostanie poproszony przez system o podanie numeru identyfikacyjnego producenta, 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego z Ewidencji Producentów oraz kwoty ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR. Zalecane jest także podanie adresu e-mail — podaje dyrektor Kazimierczuk.

Szczegóły potrzebnych danych zapisane są w „Instrukcji wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus” zamieszczonej na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus — wnioski o dopłaty obszarowe przez internet”. — W przypadku problemów z dostępem do prawidłowych danych weryfikacyjnych można zwrócić się o pomoc do swojego biura powiatowego ARiMR — zachęca dyrektor Kazimierczuk. Aby skutecznie założyć konto, trzeba postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeżeli z czasem zdarzy się problem z dostępem, być może potrzebny będzie reset hasła. Umożliwia to kliknięcie w „Nie pamiętasz hasła?” i przejście wytyczonej ścieżki.

Tryb uproszczony


W roku 2018 w aplikacji eWniosekPlus dane zostały przygotowane na podstawie danych z wniosku z 2017, niezależnie od tego, czy wniosek został złożony elektronicznie, czy w formie papierowej. — Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku.

Wypełnianie rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację. Możliwe jest wypełnienie wniosku w trybie uproszczonym oraz trybie pełnym — tłumaczy dyrektor Kazimierczuk.

Tryb uproszczony umożliwia przegląd danych we wniosku o przyznanie płatności i złożenie go bez konieczności edycji danych.

Dostępny jest dla:
— rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,

— rolników, dla których powierzchnia gruntów ornych, zgodnie z bazą referencyjną ARiMR na działkach referencyjnych zadeklarowanych w roku 2017, wynosiła poniżej 10 ha.

— Warunkiem jest, że wskazani rolnicy nie ubiegają się o płatności rolnośrodowiskowe (PRS), płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PRSK), płatności ekologiczne (PE) i/lub płatności zalesieniowe. W ramach trybu uproszczonego dopuszczalna jest jedynie modyfikacja w zakresie wnioskowania o płatności do zwierząt bez konieczności przejścia do trybu pełnego — wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk.

Przejście do trybu pełnego


W zakładce Podsumowanie prezentowany jest przegląd danych we wniosku bez możliwości ich edycji. W przypadku konieczności edycji danych powierzchniowych poprzez np. dodanie lub usunięcie płatności lub działki referencyjnej, zmianę powierzchni zgłaszanej do płatności, nastąpi przejście do trybu pełnego, w którym dane wprowadza się w zakładkach Wniosek i Mapa.

W celu przesłania wniosku do ARiMR konieczne jest potwierdzenie poprawności prezentowanych danych. Pod sekcją Załączniki znajduje się checkbox „Potwierdzam poprawność danych”, który należy zaznaczyć, aby uaktywnić opcję „Wyślij wniosek”.

— Tryb pełny umożliwia pełną edycję danych we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 r. W trybie tym dostępne są trzy zakładki Wniosek, Mapa i Podsumowanie. W zakładce Wniosek między innymi: dokonuje się wyboru wnioskowanych płatności, dodaje się wymagane załączniki (np. umowa do płatności do powierzchni uprawy pomidorów), deklaruje się zwierzęta do płatności do krów lub płatności do bydła z wykorzystaniem danych zawartych w bazie identyfikacji i rejestracji zwierząt — podaje szczegóły dyrektor Kazimierczuk. — W zakładce Mapa można: dodawać i usuwać działki referencyjne, określać poszczególne uprawy, deklarować obszary proekologiczne — EFA (tylko na działkach referencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa) — dodaje.

Podczas rysowania upraw system podpowiada możliwe kolejne wnioskowania, np. w przypadku wyrysowania powierzchni uprawy buraka cukrowego aplikacja „zapyta”, czy rolnik ubiega się również o płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych wraz z informacją o konieczności dołączenia umowy i w przypadku potwierdzenia, zaznaczy takie wnioskowanie. Na podstawie wyrysowanych powierzchni konkretnych upraw system wykonuje agregację do działek głównych i podrzędnych, zarówno w części graficznej, jak i alfanumerycznej. W przypadku, gdy nie zostanie zaznaczona żadna z płatności, powierzchnia wyrysowanej uprawy zostanie potraktowana jako powierzchnia niezgłoszona do płatności.
Przykłady i omówienia zawarte są w szczegółowej „Instrukcji wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus”.

Korzyści jest wiele


Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:
— brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie płatności obszarowych,
— brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych,
— dostęp do aktualnych danych referencyjnych,
— możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych,
— wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników,
— wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności,
— wyświetlany na bieżąco przegląd danych do płatności za zazielenienie,
— możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

— Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków. Prezentowane dane z bazy referencyjnej oraz wszelkie sprawdzenia odbywają się w oparciu o najbardziej aktualny stan bazy referencyjnej — precyzuje z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Przedstawione informacje są z braku miejsca dość okrojone. Wyczerpujące omówienia znajdują się na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus — wnioski o dopłaty obszarowe przez internet”.

Najczęściej zadawane pytania:


? Czy jeśli rolnik po zalogowaniu do aplikacji w kampanii 2018 wejdzie na zły tryb uproszczony czy pełny, to aplikacja przekieruje go sama na właściwy?

ODP: Po zalogowaniu rolnika do aplikacji eWniosekPlus, aplikacja na podstawie danych z kampanii 2017 „sama” przekieruje rolnika do trybu uproszczonego bądź pełnego. W sytuacji kiedy beneficjent zostanie przez aplikację skierowany do trybu uproszczonego wypełniania wniosku będzie miał możliwość przejścia do trybu pełnego, w celu modyfikacji spersonalizowanych danych. Po przejściu do trybu pełnego będzie można powrócić do trybu uproszczonego tylko poprzez usunięcie wniosku roboczego. Rolnicy, którzy po raz pierwszy będą ubiegali się o przyznanie płatności w kampanii 2018 zostaną przekierowani przez aplikacje po zalogowaniu do trybu pełnego.

?Czy będzie można zapisać dane na wniosku roboczym i wypełniać go w podziale na kilka razy, czy jednorazowo trzeba będzie wypełnić cały wniosek i wysłać go do Agencji?

ODP: Nie ma limitu wejść na dany wniosek. W trakcie jego wypełniania można go zapisywać, zamykać i ponownie otwierać do czasu wysłania do ARiMR.

? Co zrobić jeżeli podczas zakładania konta do aplikacji, po wpisaniu danych pojawia się komunikat informujący o tym, że konto już istnieje i należy użyć dotychczasowych danych do logowania, których nie pamiętam?

ODP: W przypadku, gdy konto do aplikacji zostało założone we wcześniejszych kampaniach poprzez złożenie wniosku papierowego o nadanie loginu i kodu dostępu w biurze powiatowym ARiMR to loginem nie jest numer producenta a numer wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Jeżeli rolnik nie pamięta takiego loginu to w celu uzyskania tego loginu należy zgłosić się do odpowiedniego biura powiatowego ARiMR.

Dla beneficjentów, którzy uzyskali dostęp do aplikacji e-Wniosek w kampanii 2017 loginem jest numer producenta.

? Gdy wniosek zostanie wypełniony i wysłany w programie eWniosekPlus 15 marca 2018 r. czy będzie można jeszcze robić w nim jakieś zmiany?

ODP: W aplikacji eWniosekPlus będzie można aktualizować dane we wniosku po jego wysłaniu do ARiMR. Przesłanie zaktualizowanego wniosku będzie traktowane jako zmiana do wniosku.

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 4 (331) kwiecień 2018Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. FS #2482493 | 171.25.*.* 11 kwi 2018 18:15

    APLIKACJA E-WNIOSEK TO KOLEJNY KNOT AGENCJI. PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW PEŁNO JEST BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH NP: PODWAJANIE DEKLAROWANEJ POWIERZCHNI DZIAŁEK, SUMA POWIERZCHNI DZIAŁEK PODRZĘDNYCH RÓŻNI SIĘ OD DZIAŁKI GŁÓWNEJ, NIE WYSZUKUJE ISTNIEJĄCYCH DZIAŁEK EW. ITP. ARIMR INFORMACJE O BŁĘDACH CELOWO PRZEKAZUJE TYLKO DO BIUR POWIATOWYCH (ŻEBY UNIKNĄĆ GNIEWU ROLNIKÓW I SPADKU SONDAŻY) ZAMIAST ZAMIEŚCIĆ JE NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ. ZA TO W MEDIACH PODSEKRETARZ ZARUDZKI UDAJE, ŻE WSZYSTKO DZIAŁA WYŚMIENICIE.

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)