Niedziela, 26 maja 2024

Przewaga wzrostów w koniunkturze cenowej na rynkach rolnych

2017-09-18 12:30:01 (ost. akt: 2017-09-18 12:18:28)
Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Autor zdjęcia: Robert Stopa

Podziel się:

W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka raportów, w których znacznie podniesiono prognozy produkcji i eksportu pszenicy u trzech największych producentów ze wschodu — Rosji, Ukrainy i Kazachstanu (RUK).

Przewaga wzrostów w koniunkturze cenowej na rynkach rolnych
W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka raportów, w których znacznie podniesiono prognozy produkcji i eksportu pszenicy u trzech największych producentów ze wschodu — Rosji, Ukrainy i Kazachstanu (RUK).

Jednym z nich jest raport Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) z 24 sierpnia, oceniający sytuację popytowo-podażową na światowym rynku zbóż. Eksperci rady prognozują, że produkcja pszenicy w tych krajach w bieżącym sezonie wyniesie 119,8 mln t. Będzie to o 5,5 mln t, czyli 4,8 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Duża zwyżka szacunków plonów pszenicy


Jeszcze w lipcu br. oczekiwano, że zbiory będą niższe wobec 2016 r. o 6,5 mln t i wyniosą 107,8 mln t. To bardzo duża zwyżka szacunków, rzadko spotykana. W dużej mierze zaważyła ona na znacznym podniesieniu prognozy dla całego świata, bo o 10 mln t do 742 mln t.

Według autorów raportu największe zmiany nastąpią w Rosji, z kolei na Ukrainie produkcja ma być wprawdzie mniejsza niż rok wcześniej, ale skala spadku uległa dużej redukcji. Natomiast, jeśli chodzi o Kazachstan, to w 2017 r. zebranych ma zostać 13,8 mln t pszenicy (wobec 13,3 mln t szacowanych w lipcu), czyli 1,2 mln t — to 8 proc. mniej niż rok wcześniej.

Dalsze spadki cen zbóż w kraju


Według notowań Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec sierpnia kształtowała się na poziomie 468,16 zł/t, co oznacza spadek w ciągu miesiąca o 8,03 proc. W odniesieniu do adekwatnego okresu roku poprzedniego cena skupu jest jednak wciąż wyższa o 4,78 proc.


Cena żyta konsumpcyjnego w sierpniu także mocno straciła na wartości i na koniec miesiąca osiągnęła wartość 549,27 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem lipca jest to cena o 7,75 proc. niższa, jednak w porównaniu do końca sierpnia roku 2016 — to wzrost wartości o 11,05 proc.

Spadki w zbożach paszowych


Podobne trendy cenowe jak w zbożach konsumpcyjnych można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Wyjątkiem są — kukurydza i jęczmień. Średnie ceny skupu kukurydzy zwiększyły się z poziomu 720,04 do 737,34 zł/t (wzrost o 2,40 proc.). Jest to zarazem cena wyższa od notowanej rok wcześniej o 14,82 proc. W przypadku jęczmienia paszowego także wystąpił niewielki wzrost średniej ceny w skupie z 568,23 do 569,09 zł/t, co oznacza minimalny wzrost o 0,15 proc. w miesiącu. W porównaniu rok do roku cena z przełomu sierpnia i września 2016 roku była o 9,22 proc. wyższa od obecnie notowanej w skupie tego zboża. Ziarno owsa i pszenżyta to zboża, których notowania w sierpniu uległy spadkowi.

Notowana w ostatnim tygodniu miesiąca cena skupu owsa według ZSRIR MRiRW wyniosła 464,82 zł/t i jest o 17,11 proc. niższa od ceny z końca lipca. Także w porównaniu do roku ubiegłego jest to cena o 1,68 proc. niższa. Nieco mniejszym spadkiem cen, ale równie poważnym, charakteryzował się skup pszenżyta — to zmiana miesięczna z wartości 634,16 do 570,34 zł/t, co stanowi osłabienie o 10,06 proc. na koniec sierpnia. W porównaniu z rokiem ubiegłym daje to jednak cenę o 9,53 proc. wyższą.
Na światowych rynkach obrotu zbożami również odnotowano, podobnie jak na rynku krajowym, znaczne spadki notowań cenowych na giełdach.

Stabilizacja notowań w skupie oleistych


W ostatnich dniach, ceny rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej poruszają się w trendzie bocznym, w wąskim przedziale 366-370 euro/t. Uczestnicy rynku oczekują na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą nacisków WTO w kwestii obniżenia przez UE ceł antydumpingowych w imporcie argentyńskiego biodiesla. Decyzja powinna być podana do wiadomości 7 września br. Jednak pomimo tych szacunków ceny skupu na krajowym rynku obrotu rzepakiem, po półrocznym okresie nieustannego tracenia na wartości wyhamowały i wykazały w ostatnim tygodniu sierpnia wzrost z 1 554 zł/t (cena z przełomu lipca i sierpnia) do 1 582 zł/t. Jest to zatem wzrost ceny o 1,80 proc. W porównaniu z rokiem 2016, to jest to spadek o 3,36 proc.

Dalsza poprawa notowań żywca wieprzowego


Sierpień przyniósł, po chwilowym załamaniu, dalszą poprawę w tendencjach cenowych odnotowywanych w skupie żywca wieprzowego. Na koniec sierpnia cena wieprzowiny kształtowała się na poziomie 5,54 zł/kg wagi żywej, co przy cenie z końca lipca, wynoszącej 5,42 zł/kg wagi żywej oznacza przyrost o kolejne 2,18 proc. w skali miesiąca. Osiągnięta cena jest również o 4,26 proc. wyższa niż w tym samym okresie roku 2016, gdy wynosiła 5,31 zł/kg wagi żywej.

Ceny skupu żywca wołowego w sierpniu również uległy umocnieniu. Uzyskiwane w skupie ceny na koniec sierpnia osiągnęły wartość 6,44 zł/kg wagi żywej. Odnotowany wzrost wartości wyniósł więc 3,36 proc. Cena przed rokiem była również niższa od obecnej o 4,49 proc.

Wartości średnich cen skupu żywca drobiowego (brojlery kurze) w sierpniu podlegały ciągłemu, lekkiemu wzrostowi. Ceny brojlerów wzrosły z 3,42 do 3,43 zł/kg wagi żywej, co oznacza w rzeczywistości stabilizację ceny na tym samym poziomie. W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena jest niższa o 2,06 proc.

W notowaniach mięsa indyczego w dalszym ciągu zauważalny jest panujący od pewnego czasu stały spadek wartości. Notowane w skupie na koniec sierpnia ceny, utrzymywały się na poziomie wynoszącym 5,06 zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z 5,23 zł/kg wagi żywej zanotowanej na koniec lipca oznacza spadek o kolejne 3,17 proc. W porównaniu jednak do cen z roku poprzedniego cena z końca sierpnia 2016 roku była wyższa o 5,37 proc .

Dobre wiadomości dla producentów jaj


W dalaszym ciągu utrzymuje się wzrostowa tendencja w cenach skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec sierpnia wyniosła 33,75 zł/100 sztuk, co oznacza wzrost o 5,47 proc. w skali miesiąca oraz o 19,61 proc. w porównaniu rok do roku. Największy wzrost cen zanotowano w klasie wielkości „M”, gdzie wynosił on 7,96 proc. w sierpniu — z 28,90 do 31,20 zł/100 szt.


Bez zmian w obrocie artykułami mleczarskimi


Według najnowszych danych KE, w pierwszej połowie 2017 roku do mleczarni w Unii Europejskiej dostarczono 79,2 mln t mleka, czyli o 0,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2016. Warto jednak zauważyć, że o ile w I kw. 2017 r. dostawy mleka w UE były jeszcze o 2,3 proc. mniejsze w relacji rocznej, to już w II kw. 2017 r. odnotowano ich wzrost — o 1,0 proc. wobec II kw. 2016 r.
Według danych GUS (za Sparks Polska) w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. wolumen skupionego w Polsce mleka, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, zwiększył się o 4,2 proc. do 6,7 mld l. Warto zauważyć, że dynamika wzrostu skupu przyspiesza. W lipcu br. skupiono 999 mln l mleka, tj. o 6,6 proc. więcej niż w lipcu 2016 r.

Notowania cenowe artykułów i przetworów mleczarskich w zakładach przetwórczych objętych ZSRIR MRiRW na koniec sierpnia wykazały w obrocie masłem konfekcjonowanym wzrosty z wartości 23,91 zł/kg na koniec maja do 26,11 zł/kg na koniec sierpnia. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie wzrosła z 22,31 do 25,04 zł/kg. Jest to odpowiednio o 9,23 proc. i 12,25 proc. więcej niż w lipcu. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku (sierpień 2016) cena na masło konfekcjonowane wzrosła o 66,47 proc. do 15,68 zł/kg, natomiast na masło w blokach o 73,92 proc. do 14,40 zł/kg.

Ceny oferowane na rynku za mleko w proszku uległy wzrostowi jedynie za mleko pełne. Za kg tego asortymentu na koniec sierpnia oferowano 12,71 zł, a więc o 0,07 proc. więcej niż w lipcu. Za mleko odtłuszczone w proszku na koniec sierpnia płacono natomiast 7,41 zł/kg, a więc o 1,78 proc. mniej niż na koniec lipca 2017 roku. W porównaniu do końca sierpnia 2016 roku wartość mleka pełnego wzrosła o 37,85 proc., a odtłuszczonego o 0,55 proc.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 9 (324) wrzesień 2017

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB