Niedziela, 26 maja 2024

W połowie marca ruszyła nowa kampania dopłat bezpośrednich 2024

2024-04-04 13:21:49 (ost. akt: 2024-04-04 13:23:06)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

To już drugi rok, w którym obowiązują nowe zasady przyznawania i wypłaty interwencji w formie płatności bezpośrednich wynikające z wprowadzonego w zeszłym roku Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wdrożenie nowego okresu programowania spowodowało wiele zmian dla rolników ubiegających się o to wsparcie i diametralnie zmieniło dotychczasowy system wsparcia bezpośredniego. W kampanii 2024 r. resort rolnictwa wprowadził kilka zmian, których celem jest uproszczenie procesu wnioskowania o niektóre rodzaje płatności bezpośrednich oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. Obecna architektura wsparcia bezpośredniego składa się z dwóch podstaw – tego co jest obowiązkowe dla rolników, czyli warunkowości oraz działań dobrowolnych, czyli ekoschematów, pięciu powierzchniowych i dobrostanu zwierząt. Oprócz ekoschematów rolnicy mogą się ubiegać o takie płatności jak: dobrowolne wsparcie dochodu tzw. PWD, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wsparcie dochodów związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą obejmujące aż 13 sektorów produkcji, uzupełniającą płatność podstawową i płatność niezwiązaną do tytoniu.

Warunkowość to podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich, w skład której wchodzi m.in. 9 norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska tzw. normy GAEC. W 2024 r. rolników obowiązywać będą wszystkie normy GAEC (z wyjątkiem normy GAEC 2- dopiero od 2025 r.). Warto przypomnieć, że od 2024 r. rolników obowiązuje również norma GAEC 7 – Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych. W 2023 r. Polska skorzystała z derogacji od obowiązku wdrożenia tej normy.

Najważniejszym uproszczeniem jest wprowadzenie częściowej derogacji od normy GAEC 8 umożliwiającej rolnikom spełnienie tej normy poprzez przeznaczenie minimalnego udziału co najmniej 4% gruntów ornych na obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane lub uprawy wiążące azot lub międzyplony, czy też wsiewkę w uprawę w plonie głównym. Przy czym międzyplony i uprawy wiążące azot muszą być uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin. W przypadku normy GAEC 7 i GAEC 8 zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia na rzecz prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych lub posiadania innych dokumentów zawierających m.in. numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, informacje o wykonanych zabiegach. Na potrzeby wdrażania normy GAEC 4 Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych rozszerzono definicję nawozów. Zgodnie z nią nawóz oznacza każdą inną substancję zawierającą związek lub związki azotu rolniczo wykorzystywaną w celu zwiększenia wzrostu roślinności (m.in. produkty pofermentacyjne, pozostałości z gospodarstw rybackich, odchody zwierzęce oraz osady ściekowe wchodzące w zakres programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych).

Największym zainteresowaniem wśród rolników w ubiegłym roku, korzystających ze wsparcia w ramach ekoschematów cieszyło się „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, które obejmuje 8 praktyk. W 2023 roku 1 punkt był warty 104,89 zł. Największym powodzeniem nie cieszyły się najwyżej punktowane praktyki, ale raczej te, których realizacja nie sprawiła rolnikom zbyt dużo kłopotu. Na Warmii i Mazurach najwięcej rolników realizowało praktykę Uproszczone systemy uprawy, Zróżnicowana struktura upraw i na trzecim miejscu uplasowała się praktyka Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego.

W tegorocznej kampanii w ramach praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo utrzymano możliwość potwierdzania realizacji praktyk poprzez składanie oświadczenia o wykonaniu praktyk również, w sytuacji, jeżeli rolnik nie będzie mógł wykonać zdjęcia geotagowanego. Zrezygnowano z obowiązku prowadzenia rejestru. W odniesieniu do gruntów ornych wprowadzono odstępstwo umożliwiające złożenie oświadczenia lub zdjęcia geotagowanego o wykonaniu praktyk do 30 listopada, jeżeli mają zastosowanie przesłanki wskazujące na sytuacje uniemożliwiające dokonanie zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

Kolejna zmiana związana jest ze składem mieszanki międzyplonu wysiewanego w ramach realizacji praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe. Doprecyzowano, że w mieszance tej może być stosowana zarówno forma jara lub ozima roślin tworzących mieszankę międzyplonu ozimego, a w przypadku wsiewki śródplonowej zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym na rzecz prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych.

Wprowadzona zmiana w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w wariancie dotyczącym wapnowania ma na celu ograniczenie ilość dokumentów składanych przez rolnika do Agencji i polega na rezygnacji z obowiązku składania oświadczenia potwierdzającego, że rolnik nie otrzymał decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego.

Wniosek o dopłaty bezpośrednie, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć do ARiMR, wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr. Rolnicy, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować za pośrednictwem infolinii. Także w tym roku bezpłatną pomocą służą eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2024 r.

ARiMR

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB