środa, 12 maja 2021

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020

2020-11-24 19:26:07 (ost. akt: 2020-11-24 20:04:12) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Ostatnie dni na spisanie się

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 (Dz.U. 2019, poz. 28.
z późn. zm.) Powszechny Spis Rolny jest prowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Co oznacza, że rolnicy, którzy dotychczas nie uczestniczyli w spisie mają jeszcze kilka dni na spisanie się.

Prace po spisie

Po zakończonym spisie Główny Urząd Statystyczny i Urzędy Statystyczne rozpoczynają etap opracowania wyników z danych uzyskanych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zebrane w ramach spisu dane zostaną rozpowszechnione w postaci wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieści na stronie internetowej GUS harmonogram publikowania wynikowych informacji statystycznych ze spisu rolnego

Formy i kanały udostępniania wyników spisu

Uwzględniając oczekiwania i potrzeby poszczególnych grup odbiorców zostanie przygotowany katalog różnorodnych form i narzędzi udostępniania informacji wynikowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi do ich analizy i prezentacji.

Informacje wynikowe z PSR 2020 będą publikowane w postaci:

· informacji sygnalnych,
· publikacji,
· systemu bazodanowego,
· innych form udostępniania.

Udostępnianie informacji będzie się odbywać za pośrednictwem:

· Portalu Informacyjnego GUS,
· portali spisowych – rolny.spis.gov.pl, spis.gov.pl,
· baz i banków danych,
· Portalu Geostatystycznego,
· środowisk udostępniania danych dla naukowców, użytkowników zewnętrznych,
· mediów społecznościowych,
· programów transmisji danych do organizacji międzynarodowych.

Harmonogram udostępniania danych wynikowych

W marcu 2021 r. planowane jest udostępnienie informacji sygnalnej pt. Powszechny Spis Rolny 2020 – Informacja o wstępnych wynikach. Zostaną w niej przedstawione ogólnopolskie dane dotyczące:

· liczby gospodarstw rolnych ogółem oraz według grup obszarowych użytków rolnych
· użytkowników gospodarstw rolnych według płci i wieku,
· średniej powierzchni gospodarstwa ogółem,
· średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie,
· użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów,
· pogłowia podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, świń i drobiu),
· wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki oraz podstawowe maszyny i urządzenia rolnicze,
· liczby pracujących w gospodarstwach rolnych oraz nakładów ich pracy,
· porównania z informacjami wynikowymi z PSR 2010.

We wrześniu 2021 r. planowane jest wydanie publikacji Powszechny Spis Rolny 2020 – Raport
z wyników. Zostaną w niej przedstawione wstępne dane na poziomie województw, wzbogacone
o dodatkowy zakres informacyjny dotyczący:

· powierzchni upraw ogrodniczych,
· budynków inwentarskich,
· ochrony roślin i nawożenia;
· struktury dochodów gospodarstwa domowego użytkownika,
· przeznaczenia końcowej produkcji rolniczej.

Sukcesywnie od września 2021 r. do lutego 2022 r. w systemie bazodanowym GUS – Bank Danych Lokalnych (BDL), będą udostępniane kolejne, wstępne elementy charakterystyki gospodarstw rolnych na poziomie Polski, województw, powiatów.


W pełni zwalidowane dane wynikowe będą udostępniane, w okresie marzec – wrzesień 2022 r.,
w:

· Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

· Portalu Geostatystycznym, https://geo.stat.gov.pl/

· Bazach danych PSR 2020, https://spisrolny.gov.pl/

Przewiduje się również, w nawiązaniu do poprzednich spisów, wydanie trzech głównych publikacji:

· Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r. – czerwiec 2022 r.;

· Pracujący w gospodarstwach rolnych – listopad 2022 r.;

· Gospodarstwa domowe rolników – czerwiec 2023 r. W publikacji tej zostanie przedstawiona analiza gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021.

Bieżące informacje nt. PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.pl


Urząd Statystyczny w Olsztynie składa podziękowania wszystkim Rolnikom za udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB