Czwartek, 24 czerwca 2021

Wsparcie na inwestycje dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w ramach PROW 2014-2020

2018-12-06 15:49:05 (ost. akt: 2018-12-06 15:57:49)

Autor zdjęcia: fot.redakcja

Podziel się:

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opublikowana 1 października 2018 r. nowelizacja rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 roku (Dz. U. poz 1478, z późn. zm.) wprowadziła istotne ułatwienia w ubieganiu się o pomoc przez rolników na inwestycje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, które polegają m.in. na:
• zwiększeniu obszaru objętego pomocą na teren całej Polski (poprzednio były to obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.);
• zmniejszeniu liczby świń z 300 na 50 (średni stan z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru),
• rozszerzeniu zakresu udzielanej pomocy o urządzenia do dezynfekcji takie jak brama, kurtyna, tunel lub wykonanie inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemające bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
Pomoc na inwestycje dotyczące zapobieganiu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń udzielana jest w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie finansowe przyznaje się na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji. Wypłaca się je do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta 100 tys. zł - w przypadku rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie na nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
• ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
• utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
• zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
• przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.
O kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1. Jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
• od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
• od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
• powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty.
2. Jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty.
Kolejność przysługiwania pomocy w przypadku rolników wnioskujących o pomoc na inwestycje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę świń ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Dane pobiera się z ww. rejestru wg stanu na dzień rozpoczęcia terminu składania Wniosków. W przypadku budowy niecki dezynfekcyjnej kolejność przysługiwania pomocy ustala się na podstawie danych zawartych w kosztorysie inwestorskim lub projekcie budowlanym dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do Wniosku o pomoc finansową w dniu jego złożenia w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
dr Marcin Kazimierczuk

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB