Czwartek, 22 kwietnia 2021

Ostatnie dni rekrutacji do szkół rolniczych. Oferta z Warmii, Mazur i Mazowsza

2017-06-08 06:22:24 (ost. akt: 2017-06-08 20:04:36)
Szkołę rolniczą warto wybrać, jeśli na poważnie myśli się o związaniu swojej przyszłości właśnie z tą branżą

Szkołę rolniczą warto wybrać, jeśli na poważnie myśli się o związaniu swojej przyszłości właśnie z tą branżą

Autor zdjęcia: Monika Kopaczel - Radziulewicz

Podziel się:

Do 9 czerwca potrwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (niebawem — ponadpodstawowych). Placówki o profilach rolniczych muszą zmierzyć się nie tylko z wymuszoną przez reformę oświaty korektą programów nauczania, ale też niżem demograficznym czy spadkiem popularności zawodów związanych z agrokulturą.

Tak przynajmniej aktualną sytuację w szkolnictwie rolniczym ocenia kierownictwo Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Tam reforma edukacji nie ma wpływu na funkcjonowanie placówki. — Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach wymusza korektę programów nauczania, ale to dotyczy pracy merytorycznej, a nie organizacyjnej w szkole — mówi wicedyrektor ZSKŚiA Robert Płatosz.

Giżycki zespół szkół musi się za to zmierzyć z obserwowanym w ostatnich latach spadkiem liczby kandydatów chcących pobierać tam naukę. Zdaniem naszego rozmówcy wynika on m.in. z niżu demograficznego i zmian struktury wsi (coraz mniej ludzi mieszkających na wsiach utrzymuje się z pracy w gospodarstwie). — Trend spadkowy wynika także ze wspierania przez organy prowadzące kształcenia ogólnego jako tańszego niż zawodowe. Licea biorą wszystkich uczniów „jak leci”, co wiąże się z drastycznym spadkiem poziomu nauczania — ocenia Robert Płatosz. Jak dodaje, do tego wszystkiego dochodzą jeszcze malejąca ranga i prestiż szkół zawodowych — a szczególnie rolniczych — oraz brak właściwego doradztwa zawodowego w gimnazjach (kierowanie wszystkich uczniów do liceów ogólnokształcących).

W Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku chce się uczyć przede wszystkim młodzież pochodząca ze środowiska wiejskiego — stanowi ona ok. 65 proc. wszystkich uczniów placówki. Pozostali to mieszkańcy miast, zwykle wywodzący się z rodzin o niższym statusie społecznym.

Szkołę rolniczą warto wybrać, jeśli na poważnie myśli się o związaniu swojej przyszłości właśnie z tą branżą. Szybko postępująca technicyzacja, nowe trendy i zmieniające się regulacje prawne wręcz wymuszają potrzebę poszerzania na bieżąco swojej wiedzy w tym zakresie. Dobrym wyborem dla gimnazjalisty pragnącego zajmować się za kilka lat profesjonalnie rolnictwem są specjalistyczne technika i szkoły zawodowe. Ofertę dydaktyczną placówek prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez jednostki samorządu terytorialnego w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim prezentujemy poniżej.

Terminy uzupełniające od 17 lipca (poniedziałek) do 7 sierpnia (poniedziałek) 2017 r.
KN

Szkoły rolnicze na Mazowszu prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, http://www.zsgoladkowo.eu/

Technikum (4-letnie): technik hodowca koni, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (1 rok — forma zaoczna dla dorosłych): kwalifikacja R3. Prowadzenie produkcji rolniczej

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, http://bratne.republika.pl/

Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik ogrodnik, technik turystyki wiejskiej
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): ogrodnik, mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
Technikum uzupełniające (zaoczne, 3-letnie): technik rolnik
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, http://zs2.sokolowpodl.pl/

Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, http://lubiejewo.pl/

Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu z grafiką komputerową, technik agrobiznesu z pożarnictwem.
Branżowa Szkoła I stopnia ( 3 letnia) kształcąca w zawodach: kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, http://estudzieniec.pl/

Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): rolnik, mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
Szkoła Policealna: technik turystyki wiejskiej
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Szkoły rolnicze prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego


— Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, http://zsrcku.proste.pl/

Technikum (4-letnie): technik ogrodnik, technik geodeta, technik żywienia i usług gastronomicznych

— Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, http://zsrcku.com.pl/

Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik

Zaspół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwolenie im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, http://zsrtzwolen.pl/

Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik rolnik.
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne: kurs w zawodzie rolnik 613003, kursy i szkolenia z obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, kurs i szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, kursy prawa jazdy kategorii B i T.

— Zespół Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach, http://zs3losice.pl/

Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista.
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): rolnik, kucharz

Szkoły na Warmii i Mazurach prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, http://karolewo.com/

Technikum: (4-letnie) technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu.
Branżowa Szkoła I stopnia (od 01.09.2017 r.) 3-letnia: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

— Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, http://zsckr.net/

Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: rolnik, mechanizator rolnictwa
Szkoła policealna: weterynaria

Szkoły rolnicze prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego


— Zespół Szkół w Gródkach, http://zsgrodki.cba.pl/

Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
Branżowa Szkoła I Stopnia(3-letnia): klasa wielozawodowa

— Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie,
http://zsmalinowo.com/

Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik rolnik.
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): ogrodnik.

— Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku, http://zseit.paslek.edu.pl/

Technikum (4-letnie): technik przetwórstwa mleczarskiego, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia): mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych

— Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, http://zsksia.edu.pl/

Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji

—Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach, http://zsr-kisielice.pl/

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, ogrodnik
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2-letni, zaoczny): prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

— Zespół Szkół w Lubawie, http://zs.lubawa.pl/

Technikum (4-letnie): technik rolnik
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): klasa wielozawodowa (rolnik, elektryk, kucharz, stolarz, sprzedawca, fryzjer)

— Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu, http://zs.reszel.pl/

Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik technologii drewna.
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): klasa wielozawodowa (stolarz, sprzedawca, ślusarz, fryzjer, tapicer, operator obrabiarek skrawających) , klasa stolarska.

— Zespół Szkół Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, http://zsipo.lw.net.pl/

Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): rolnik, ogrodnik, kucharz, wędliniarz
Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego.

— Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, http://zsriojagarzewo.pl/

Technikum (4-letnie): technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik technologii drewna
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): rolnik, stolarz.

— Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, http://barlewiczki.pl/

Technikum (4-letnie): technik rolnik.

— Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, http://zsliz.olecko.szkolnastrona.pl/

Technikum (4-letnie): technik rolnik ze specjalnością mechanika maszyn rolniczych, technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością promocja zdrowia, technik architektury krajobrazu ze specjalnością florysta, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska, technik technologii drewna.
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): rolnik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zaoczny): rolnik, technik rolnik, kucharz.

— Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, http://smolajny.pl/

Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik agrobiznesu
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): rolnik, ogrodnik
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych (bezpłatne, zaoczne): R.3 — prowadzenie produkcji rolnej (3-semestry), R.16 — organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej( 2-semestry), R.21 projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu (3-semestry)

— Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, http://rolnik.edu.pl/

Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, energetyki odnawialnej, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności.

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, wędliniarz, kierowca mechanik, elektromechanik, ogrodnik.

— Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, http://zsnr1bialapiska.pl/

Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik rolnik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista.
Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia): mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik.
RADZ, AU

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 6 (321) czerwiec 2017 r


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB