środa, 21 kwietnia 2021

Pogorszenie notowań cenowych jaj spożywczych i artykułów mleczarskich

2017-03-10 08:51:56 (ost. akt: 2017-03-10 09:16:26)
Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku

Autor zdjęcia: Robert Stopa

Podziel się:

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego na początku grudnia 2016 r. pogłowie bydła w Polsce liczyło 5,98 mln sztuk i było o 0,22 mln sztuk wyższe niż w analogicznym okresie roku 2015, tj. o 3,9 proc. Jest to największy wzrost od 2000 r.

Najbardziej w relacji rocznej wzrosło pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat, bo o 6,9 proc. — do 1,64 mln sztuk oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku o 6,2 proc. — do 1,72 mln sztuk. Pogłowie krów zwiększyło się w tym czasie o 1,4 proc. — do 2,33 mln sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych wzrosło o 1,2 proc. — do 2,16 mln sztuk.

Wzrost ten może wynikać z poprawy opłacalności produkcji mleka w II półroczu 2016 r. W związku z powyższym część producentów sektora mleczarskiego zwiększyło stada krów
mlecznych.

Silne zboża w skupie


Według zestawienia notowań cenowych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2017 roku polski rynek obrotu zbożami, zarówno konsumpcyjnymi jak i paszowymi objęty został dalszym wzrostem cen skupu.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec lutego kształtowała się na poziomie 694,97 zł/t, natomiast cena żyta konsumpcyjnego osiągnęła wartość 576,60 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem stycznia przedstawione ceny są wyższe odpowiednio o 2,11 proc. u pszenicy i o 2,23 proc. w przypadku żyta. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskiwane w skupie ceny są w przypadku pszenicy konsumpcyjnej wyższe o 5,55 proc., natomiast w przypadku żyta konsumpcyjnego wyższe o 9 proc.

Jak wspomniano, także w notowaniach cen skupu zbóż paszowych w lutym można było zaobserwować dalszą poprawę ich wartości. Średnie ceny skupu kukurydzy wzrosły z poziomu 647,16 do 656,13 zł/t (wzrost o 1,39 proc.), jest to jednakże cena o 3,06 proc. niższa od notowanej rok wcześniej. Także w obrocie owsem paszowym oraz pszenżytem zanotowano zwyżkę cen ziarna, odpowiednio: u owsa — o 2,92 proc. (z 535,15 na 550,78 zł/t) i u pszenżyta — o 0,43 proc. (z 618,31 do 620,99 zł/t).


Jedynie w przypadku jęczmienia paszowego średnia cena w skupie obniżyła się z 625,20 zł/t do 598,80 zł/t, co oznaczało spadek o 4,22 proc. w lutym. Także w porównaniu do końca lutego roku 2016 ziarno tego zboża jest tańsze o 0,52 proc.
Również na rynkach światowych obrotu zbożami odnotowano dalsze wzrosty cen zarówno zbóż paszowych jak i zbóż konsumpcyjnych.

Ciągły wzrost ceny rzepaku


W skupie nasion rzepaku w Polsce luty był kolejnym miesiącem, który przyniósł dalszy wzrost cen płaconych przez firmy skupujące. Na koniec lutego cena skupu nasion rzepaku kształtowała się na poziomie 1 890 zł/t i jest o 33 zł wyższa niż w styczniu (wzrost o 1,78 proc.), porównanie z ceną sprzed roku także wykazuje wzrost o 11,44 proc. (cena — 1 696,00 zł/t).

Niższe ceny żywca wieprzowego


Na rynku trzody chlewnej trudne uwarunkowania związane z afrykańskim pomorem świń pogłębiają i tak już tragiczną sytuację w produkcji świń i będą oddziaływać w kierunku dalszego spadku cen. Znaczne, jeżeli nie kluczowe znaczenie będzie miało ewentualne ponowne otwarcie ważnych pozaunijnych rynków zbytu.

Rynek mięsa wołowego nie napotyka na tak znaczne ograniczenia i w obrębie UE może w dalszym ciągu lekko się rozwijać. Nie będzie to miało jednak większego znaczenia dla kształtowania się cen skupu.

Jak wynika z powyższych informacji, luty przyniósł znaczne zmiany w tendencjach cenowych odnotowywanych w skupie żywca zarówno mięsa czerwonego (wołowiny i wieprzowiny) jak i białego (brojlerów i indyków). Dalszej poprawie podlegały jedynie notowania cenowe brojlerów kurzych oraz żywca indyczego. Uzyskiwane w lutym ceny za brojlery podlegały stałemu wzrostowi z 3,10 do 3,28 zł/kg masy ciepłej poubojowej. Wzrost ceny w skali miesiąca wyniósł więc 5,62 proc., natomiast w skali roku cena uległa obniżce o 0,78 proc. W skupie żywca indyczego w omawianym okresie również odnotowano wzrost wynoszący 0,17 zł/kg wagi żywej (z 4,84 na 5,01 zł/kg wagi żywej). Jest to zatem cena o 3,54 proc. niższa, a w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku jest o 11,39 proc. niższa.

W lutym po wahaniach cenowych notowania w skupie żywca wołowego uległy minimalnemu spadkowi z poziomu 6,36 do 6,35 kg/kg wagi żywej. Jest to spadek zaledwie o 0,10 proc. w skali miesiąca. Osiągnięta na koniec lutego cena wołowiny jest jednocześnie o 5,38 proc. wyższa niż w tym samym okresie roku 2016 (6,03 zł/kg wagi żywej).

Najbardziej drastyczny spadek odnotowano w średnich cenach skupu żywca wieprzowego. W lutym ceny tego żywca uległy spadkowi z 4,93 do 4,80 zł/kg wagi żywej, co oznacza spadek o 2,66 proc. W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest jednak ciągle wyższa o 15,60 proc.
Podobne jak w Polsce tendencje w obrocie żywcem można było zaobserwować na rynkach europejskich i światowych.

Obniżka cen jaj spożywczych


Luty przyniósł obniżki cen za oferowany asortymentem jaj spożywczych w poszczególnych klasach wielkości. Średnia cena w notowaniach na koniec lutego 2017 wyniosła 32,63 zł/100 sztuk, co oznaczało spadek o 14,14 proc. w skali miesiąca. W porównaniu do ubiegłego roku uzyskiwane średnie ceny są również niższe, choć zaledwie o 0,71 proc. Szczegółowe informacje dotyczące cen jaj spożywczych w poszczególnych klasach zawiera tabela.


Spadek zapotrzebowania na masło


W lutym obrót zarówno tłuszczem mlecznym jak i mlekiem w proszku na rynku artykułów mleczarskich w Polsce uległ dalszemu spowolnieniu. W przypadku obrotu masłem konfekcjonowanym oraz w blokach odnotowany spadek jest bardzo znaczny. Cena płacona za masło konfekcjonowane spadła z 19,29 zł/kg na początku lutego do 17,70 zł/kg w notowaniach na początek marca 2017 roku, natomiast cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie spadła z 17,66 do 16,08 zł/kg. Jest to odpowiednio o 8,24 proc. i o 8,94 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku cena na masło konfekcjonowane wzrosła o 36,03 proc., natomiast na masło w blokach o 51,24 proc.

Ceny oferowane na rynku za pełne mleko w proszku także ulegały kolejnym obniżkom wartości. Za kg tego produktu na początek marca oferowano 11,63 zł, a więc o 7,54 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Za mleko odtłuszczone w proszku na przełomie lutego i marca płacono o 1,91 proc. mniej niż przed miesiącem, a więc 8,38 zł/kg. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 mleko pełne uzyskało cenę o 27,41 proc., a odtłuszczone o 19,02 proc. wyższą.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 3 (318) 8 marca 2017 r

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB