Czwartek, 22 kwietnia 2021

Od 18 października - nowe przepisy identyfikacji i rejestracji zwierząt

2016-10-17 10:30:50 (ost. akt: 2016-10-17 10:54:47)
Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni

Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Od 18 października zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. W związku z tym rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie bezwzględnie muszą stosować się do nowych zasad. Wprowadzenie nowych zasad ma na celu przede wszystkim zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Nowe zaostrzone zasady skierowane są zwłaszcza do hodowców trzody chlewnej.

Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

Znakowanie 30 dni od urodzenia


Hodowca trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Znakowanie zwierzęcia to założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z odpowiednim numerem identyfikacyjnym.

Gdy świnia opuszcza siedzibę stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.
Oznakowane świnie zgłaszamy do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od oznakowania.

Utrata kolczyka


W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.


Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:
- zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
- uboju zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

24 godziny na zgłoszenie


Tylko 24 godziny będzie miał posiadacz świń na zgłoszenie powiatowego biura ARiMR zmiany stanu stada świń, zmniejszonej lub zwiększonej liczebności stada , czy też uboju zwierzęcia gospodarskiego. Dotyczy to hodowców z terenu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, gdy gospodarstwo będzie się znajdowało na obszarze określonym jako zapowietrzony, zagrożony.

W takim przypadku rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Wszyscy posiadacze zwierząt gospodarskich (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązani są do wykonania spisu zwierząt przebywających w stadzie- co najmniej raz w roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Następnie liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt należy przekazać do Kierownika Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieścić w księgach rejestracji.

Kto powinien zgłaszać i kiedy


Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną.

Obowiązek ten spoczywa na:

- posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
- podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
- podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
- podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
- podmiocie prowadzącym rzeźnię,
- podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.


Zgłoszenia należy dokonać:

nie później niż w dniu:
- wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
- uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
- unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

w terminie 14 dni od dnia:
- wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
- wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

mkr

Źródło:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)
Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Teodor #2107993 7 lis 2016 16:07

    Nowe przepisy z każdej strony... dobrze chociaż, że niektóre rzeczy sie nie zmieniają i np. dalej dostaję zwroty z Klubu SuperHodowcy.

    ! - + odpowiedz na ten komentarz