Piątek, 23 kwietnia 2021

Przewaga spadków na rynkach płodów rolnych

2016-07-11 11:43:36 (ost. akt: 2016-07-11 11:48:30)

Podziel się:

Przewiduje się, że na koniec obecnego sezonu światowy bilans pszenicy może już czwarty sezon z rzędu zamknąć się nadwyżką ziarna. Bardziej zrównoważony będzie natomiast światowy bilans kukurydzy.

Według notowań Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec czerwca kształtowały się na poziomie 655,36 zł/t, co oznacza wzrost w miesiącu wynoszący 3,37 proc. W odniesieniu do adekwatnego okresu roku poprzedniego cena skupu jest jednak niższa o 2,22 proc.

Cena żyta konsumpcyjnego w czerwcu również lekko wzrosła i na koniec miesiąca osiągnęła wartość 524,13 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem maja jest to cena wyższa o 0,65 proc., a w porównaniu do końca czerwca roku 2015 jest to wzrost o 6,35 proc.

Stabilizacja cen zbóż w obrocie krajowym


Podobne trendy cenowe jak w zbożach konsumpcyjnych można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Średnie ceny skupu kukurydzy zwiększyły się z poziomu 681,29 do 711,56 zł/t, to wzrost o 4,44 proc. Jest to zarazem cena o 23,34 proc. wyższa od notowanej rok wcześniej. W przypadku jęczmienia paszowego także wystąpił niewielki wzrost średniej ceny w skupie z 595,96 do 601,47 zł/t, co oznacza wzrost o 0,92 proc. w miesiącu, a w porównaniu rok do roku cena z przełomu czerwca i lipca 2015 roku była o 7,25 proc. niższa od obecnie notowanej w skupie tego zboża.

Jedynym zbożem, którego notowania cenowe w ciągu czerwca uległy spadkowi jest owies paszowy. Notowana w ostatnim tygodniu cena skupu według ZSRIR MRiRW wyniosła 557,61 zł/t i jest o 1,19 proc. niższa od ceny z maja. Jednakże w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to cena o 25,06 proc. wyższa.

W przeciwieństwie do naszego rynku na światowych rynkach obrotu zbożami odnotowano znaczne spadki cen na giełdach.


Pogorszenie notowań w skupie oleistych


Przewiduje się iż światowa produkcja rzepaku w nadchodzącym sezonie 2016/17 ulegnie zmniejszeniu czwarty sezon z rzędu i wyniesie 66,2 mln ton, tj. o 2 mln ton mniej niż zebrano w poprzednim sezonie. Tym samym światowy bilans rzepaku w sezonie 2016/17 pozostanie napięty. Pomimo tych szacunków ceny skupu na krajowym rynku obrotu rzepakiem w przeciągu miesiąca uległy znacznemu spadkowi z wartości 1 774 zł/t notowanych na przełomie maja i czerwca osiągnęły po miesiącu wartość 1 680 zł/t. Jest to cena niższa o 5,30 proc. W zestawieniu z ceną sprzed roku jest to cena porównywalna z lekką tendencją wzrostową (wzrost o 1,02 proc.)

Dalsza poprawa notowań żywca wieprzowego


Czerwiec przyniósł dalszą poprawę w skupie żywca wieprzowego. Cena wieprzowiny na koniec minionego miesiąca kształtowała się na poziomie 5,10 zł/kg wagi żywej, co przy cenie z końca maja wynoszącej 4,66 zł/kg wagi żywej oznacza przyrost o kolejne 9,53 proc. Osiągnięta cena jest również o 14,50 proc. wyższa niż w tym samym okresie roku 2015 (4,46 zł/kg wagi żywej).

Natomiast notowania żywca wołowego w czerwcu uległy stabilizacji. Uzyskiwane w skupie ceny na koniec miesiąca osiągnęły wartość 6,25 zł/kg masy ciepłej poubojowej. Jest to identyczna wartość jak z końca maja. Również przed rokiem cena skupu żywca wołowego była identyczna jak obecnie uzyskiwana.

W czerwcu wartość średnich cen skupu żywca drobiowego (brojlery kurze i żywiec indyczy) podlegała ciągłemu, lekkiemu spadkowi. W omawianym okresie ceny brojlerów obniżyły się z poziomu 3,48 do 3,43 zł/kg wagi żywej, co oznacza spadek o 1,53 proc. W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest niższa o 6,88 proc.

W dalszym ciągu w notowaniach cenowych mięsa indyczego od pewnego czasu jest stały spadek wartości cen. Notowane w skupie na koniec czerwca ceny wynoszące 5,13 zł/kg wagi żywe w porównaniu z 5,22 zł/kg wagi żywej zanotowanej na koniec maja, oznacza spadek o kolejne 1,73 proc. Również w porównaniu do cen w analogicznym okresie poprzedniego roku cena z końca czerwca 2016 roku jest niższa o 11,50 proc.

Niekorzystne prognozy dla producentów jaj


W dalaszym ciągu utrzymuje się spadkowa tendencja w cenach skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec czerwca br. wynosla 30,11 zł/100 sztuk, co oznacza spadek o 4,94 proc. w skali miesiąca oraz spadek o 15,24 proc. w porównaniu rok do roku. Największe spadki cenowe zanotowano w klasie wielkości „L”, gdzie wyniosły 11,35 proc. w ciągu ostatniego miesiąca (z 35,64 zł/100 szt. do 31,59 zł/100 szt.), znaczny wzrost cen odnotowano natomiast w klasie najmniejszej („S”), w której wzrost ceny wyniósł 11,01 proc. (z 23,23 zł/100 szt. na 25,79 zł/100 szt.).


Lepiej w obrocie artykułami mleczarskimi


Według ostatnich danych w maju i czerwcu dynamika wzrostu skupu mleka uległa spowolnieniu. Panująca sytuacja w skupie pociąga za sobą wzrosty cen.

Notowania cenowe obrotu masłem konfekcjonowanym wzrosły z wartości 11,52 zł/kg na koniec maja do 12,78 zł/kg na koniec czerwca. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie wzrosła z 10,30 do 11,41 zł/kg. Jest to odpowiednio o 10,92 i 10,83 procent więcej niż w maju. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena za masło konfekcjonowane spadła o 2,72 proc., natomiast za masło w blokach o 1,42 proc.

Ceny oferowane na rynku za mleko w proszku również uległy wzrostowi. Za kg mleka pełnego w proszku na koniec czerwca oferowano 8,75 zł, a więc o 8,37 proc. więcej niż w maju, natomiast za mleko odtłuszczone w proszku na koniec czerwca płacono 7,03 zł/kg a więc jedynie o 0,11 proc. więcej niż na koniec maja 2016 roku. W porównaniu do końca czerwca 2015 roku wartość mleka pełnego spadła o 7,60 proc., a odtłuszczonego zmniejszyła się o 6,76 proc.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 7 (310) 6 lipiec 2016 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB