Czwartek, 22 kwietnia 2021

Chcesz zalesiać? Składaj wniosek

2016-06-20 08:00:00 (ost. akt: 2016-06-15 15:28:46)
Wsparcie, które można uzyskać na posadzenie lasu, wynosi od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar, dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy przed zwierzyną poprzez ogrodzenie — 8,82 zł/m kw albo paliki — 1 132 zł/ha

Wsparcie, które można uzyskać na posadzenie lasu, wynosi od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar, dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy przed zwierzyną poprzez ogrodzenie — 8,82 zł/m kw albo paliki — 1 132 zł/ha

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Podziel się:

Od 5 do nawet 7,6 tys. zł można dostać na hektar nowego lasu. A do tego dochodzą jeszcze pieniądze na ogrodzenie lub zabezpieczenie sadzonek palikami. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w tym zakresie.

Biura powiatowe Agencji będą je przyjmować od 1 czerwca do 1 sierpnia. Chodzi o działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To bardzo ważna pomoc dla rolników, którzy gospodarują na słabej klasy ziemiach, nie mogąc liczyć na obfite zbiory. ARiMR zapewnia, że posadzenie na takich gruntach lasu, spowoduje, że przez kolejnych 12 lat będą otrzymywać pomoc finansową.
A jest ona niebagatelna, bo wsparcie, które można uzyskać na posadzenie lasu, wynosi od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar (jest uzależniona m.in. od gatunków posadzonych drzew czy nachylenia terenu). Co ważne, dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną poprzez ogrodzenie (8,82 zł/m kw.) albo otoczenie trzema palikami (1 132 zł/ha).
„Zanim jednak rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy, powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy na jego gruntach można będzie posadzić las. Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem, rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się o przyznanie wsparcia na taką inwestycję” — precyzuje w komunikacie biuro prasowe ARiMR.

Po zakończeniu naboru wniosków, zostaną one zweryfikowane pod kątem obowiązujących kryteriów. Agencja zapowiedziała, że punkty będzie można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów: leżących w strefie ekologicznych korytarzy, przylegających do lasu czy do śródlądowych wód powierzchniowych, a także tych o nachyleniu powyżej 12 stopni. Później powstanie lista rankingowa, która zostanie ogłoszona 1 października.

Zobacz, co się zmieniło:
Jak przypomina ARiMR, rok 2016 jest drugim, w którym rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020. Ale nastąpiły zmiany przepisów ułatwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

Najważniejsze z nich to:
— możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków;
— zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności, wskazane w planie zalesienia, takie jak: powierzchnie pod liniami przesyłowymi (których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami), śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych, uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu, elementy krajobrazu (tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m);
— w przypadku, gdy gmina, na terenie której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określającej grunty przeznaczone do zalesienia;
— możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie;
— zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej (obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50 000 euro);
— brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Dariusz Kucman
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 6 (309) 8 czerwca 2016 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB