Niedziela, 7 marca 2021

Nawet 15 mln zł na jedną inwestycję

2015-11-23 08:00:00 (ost. akt: 2015-11-20 11:55:33)
Kolejny nabór będzie dotyczył rolników, którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

Kolejny nabór będzie dotyczył rolników, którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Mikro, małe i średnie firmy działające w branży przetwórstwa spożywczego lub handlu hurtowego produktami rolnymi będą mogły w grudniu starać się o dofinansowanie swoich inwestycji.

W grudniu rusza rozdzielanie pieniędzy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna pula w tym przypadku to 693 mln euro.

Do 30 grudnia można złożyć wniosek


W naborze, który odbędzie się od 1 do 30 grudnia, o pieniądze mogą starać się tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze, czyli podmioty, które mogły ubiegać się o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej. Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach jednego naboru, można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na dane przedsiębiorstwo, a zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną nie może się odbyć później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Dotychczas wypłacono już 3,6 mld zł


W przeszłości źródło to cieszyło się dużą popularnością. Bardzo możliwe, że o nowe środki będzie się starać sporo podmiotów. Uruchamiane właśnie działanie jest pewnego rodzaju kontynuacją pomocy z PROW 2007-2013 w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", choć są w nim nowe elementy.

Do tej pory od okresu przedakcesyjnego wypłacono branży rolno-spożywczej ponad 6 mld zł, a tylko w latach 2007-2013 podpisano 1,8 tys. umów i wypłacono ponad 3,6 mld zł. Powstało 361 nowych zakładów przetwórczych, zmodernizowano 906 istniejących, zakupiono 268 linii produkcyjnych i 1 127 specjalistycznych środków transportu.

W grę wchodzi także wsparcie na zakup lub leasing maszyn i urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży
Fot. Zbigniew Woźniak
W grę wchodzi także wsparcie na zakup lub leasing maszyn i urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży

Na co i jaka wysokość wsparcia?


W tegorocznym naborze starać się można o dotację na budowę, modernizację lub przebudowę „obiektów produkcyjnych lub magazynowych stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń” (nie ma natomiast mowy o budowie nowych zakładów — za wyjątkiem beneficjenta rolnik, drugi nabór). W grę wchodzi także wsparcie na zakup lub leasing maszyn i urządzeń, do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży; oprogramowania służącego do zarządzania lub sterowania procesem produkcji i magazynowania; aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania; urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. Wykluczony jest natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.
Pomoc będzie udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów poniesionych na daną inwestycję. Jej maksymalna wysokość to — w okresie realizacji całego programu — 3 mln zł dla jednego producenta oraz 15 mln zł dla przedsiębiorstwa, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów. Natomiast minimalne wsparcie na jedną operację to 100 tys. zł.

Później dla rolników i ich domowników


Kolejny nabór w ramach tego poddziałania będzie dotyczył pomocy skierowanej do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Do rolników, domowników, małżonków rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Dofinansowanie wyniesie od 10 do 300 tys. zł.

Kryteria wyboru


Preferowane będą projekty m.in. realizowane grupowo, innowacyjne, spełniające wymogi ochrony środowiska, wykorzystujące surowce ekologiczne. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów, które będzie mnożna otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane będą też za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem.

Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5, natomiast w przypadku rolników to 5 pkt (kolejny nabór).

Dariusz Kucman, d.kucman@kurierpszasnyski.pl
Anna Uranowska, a.uranowska@rolniczeabc.pl


Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 11 (302) 18 listopada 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB