środa, 12 maja 2021

Dalszy wzrost cen skupu większości produktów rolnych

2015-08-12 15:30:23 (ost. akt: 2015-08-13 13:28:52)

Podziel się:

Według informacji GUS opublikowanej 30 lipca 2015 r. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami są wstępnie szacowane na 25,9-26,6 mln ton, o 3-5 proc. poniżej zbiorów z 2014 r., ale o 3-6 proc. powyżej średnich zbiorów w ostatnich pięciu latach (2010-2014).

Wstępnie oceniono, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami w 2015 r. wyniosła około 7,2 mln ha wobec 6,7 mln ha w 2014 r. Plony według oceny GUS mogły wynieść 3,6-3,7 t/ha, o 9,3-11,3 proc. mniej niż w poprzednim sezonie.

Zboża konsumpcyjne na koniec miesiąca dużo tańsze


Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia 2015 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie na przełomie lipca i sierpnia płacono 664,54 zł/t, co oznacza spadek w ciągu miesiąca o 5,26 proc. W odniesieniu do roku poprzedniego to spadek o 0,73 proc. Także cena żyta konsumpcyjnego na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się osiągając poziom 496,44 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem czerwca cena tego zboża spadła o 3,57 proc., jednak w porównaniu do końca lipca 2014 roku osiągnięta cena jest wyższa o 1,49 proc.Dalszy wzrost cen zbóż paszowych


W odróżnieniu od zbóż konsumpcyjnych w skupie zbóż paszowych ceny w dalszym ciągu zyskiwały na wartości. Średnie ceny skupu kukurydzy wzrosły z poziomu 586,49 do 643,07 zł/t (wzrost o 9,65 proc.). Jest to jednakże cena o 15,92 proc. niższa od notowanej rok wcześniej.

W przypadku jęczmienia paszowego wzrost cen w skupie jest nieco niższy. Miesięczna różnica w cenie tego zboża wynosi 5,75 proc. (z 557,66 do 589,71 zł/t). Również w porównaniu do notowań z przełomu lipca i sierpnia 2014 roku jest to cena wyższa o 8,13 proc.

Dużo niższe wartości osiągnęły owies i pszenżyto. W przypadku tego pierwszego cena skupu wynosząca na koniec lipca 434,10 zł/t jest o 0,61 proc. wyższa niż w czerwcu i o tyle samo (0,61 proc.) niższa niż rok temu.

Pszenżyto z ceną skupu 554,07 zł/t podrożało przez miesiąc o 0,46 proc. Osiągnięta cena jest wyższa również w odniesieniu do poprzedniego roku — różnica wynosiła 4,44 proc.

Na rynkach zagranicznych zdecydowane spadki


Podobnie jak miesiąc wcześniej na rynkach obrotu zbożami w krajach Unii Europejskiej i rynkach światowych odnotowano dalsze spadki cen zarówno zbóż konsumpcyjnych jak i cen zbóż paszowych.

Rzepak w skupie mocno staniał


Pod koniec lipca br. GUS opublikował „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 roku”. Powierzchnię uprawy rzepaku i rzepiku w Polsce pod tegoroczne zbiory oszacowano na ponad 0,8 mln ha, tj. o ok. 13 proc. mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,6 mln t, tj. o ponad 20 proc. mniej od rekordowo wysokich ubiegłorocznych.

Według Sparksa jednak tegoroczna produkcja rzepaku w Polsce będzie wyższa niż szacuje GUS, przede wszystkim w wyniku większego areału zbiorów od podanego przez GUS. Sparks zakłada, że łączny areał zbiorów rzepaku wyniesie ok. 890 tys. ha i będzie o 5 proc. niższy niż w 2014 r. Z kolei przeciętne plony rzepaku wyniosą ok. 32 dt/ha. Uwzględniając powyższe, tegoroczne zbiory rzepaku w kraju mogą wynieść ok. 2,85 mln ton, czyli o 15 proc. mniej od ubiegłorocznej produkcji, ale o 10 proc. więcej od średniej wielkości zbiorów w ostatnich 5 latach.

Według notowań Zintegrowanego Systememu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW ceny nasion rzepaku w ostatnim miesiącu spadły. Dopiero w ostatnim tygodniu lipca notowana cena lekko wzrosła i wyniosła 1 470 zł/t, co w porównaniu z wartością 1 611 zł/t odnotowaną na przełomie czerwca i lipca tego roku oznacza spadek o 8,75 proc. Porównanie z ceną sprzed roku wykazuje jednak znaczny wzrost wynoszący 11,96 proc.

Kolejne zwyżki na rynku żywca


W lipcu, podobnie jak w czerwcu przeważały zwyżkowe tendencje cenowe w skupie zarówno żywca czerwonego jak białego. Po raz kolejny podwyżce uległy ceny wieprzowiny oraz żywca brojlerów kurzych. Także taniejący dotychczas żywiec indyczy odnotował wzrost. Jedynie w przypadku żywca wołowego spadły ceny skupu. Cena wołowiny na koniec lipca kształtowała się na poziomie 5,78 zł/kg. Oznacza to, że przez miesiąc nastąpił spadek o 5,83 proc. Cena ta jest jednak wciąż wyższa o 0,58 proc. niż w tym samym okresie roku 2014 (5,75 zł/kg wagi żywej).

Uzyskiwane w skupie ceny za żywiec wieprzowy po lekkim wzroście w dwóch pierwszych dekadach lipca i spadku w ostatnim tygodniu na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku osiągnęły wartość 4,34 zł/kg masy ciepłej poubojowej. W porównaniu do końca czerwca wzrost wyniósł zatem 1,35 proc., natomiast w skali roku nastąpił spadek o 14,52 proc.

Wartość średnich cen skupu żywca drobiowego (brojlery kurze) w lipcu podlegały stopniowemu, ale stałemu wzrostowi. Ostatecznie ceny wzrosły z 3,58 do 3,78 zł/kg wagi żywej, co oznacza wzrost o 5,50 proc. w skali miesiąca. W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest jednak niższa o 4,09 proc.

Jak już wcześniej zaznaczono także w przypadku mięsa indyczego odnotowano wzrost cen skupu. Na koniec lipca cena kształtowała się na poziomie 5,82 zł/kg wagi żywe co w porównaniu z ceną w wysokości 5,76 zł/kg wagi żywej zanotowaną na koniec czerwca oznacza wzrost wynoszący 1,10 proc. W porównaniu do cen z poprzedniego roku obecna cena z końca lipca jest jednak o 1,02 proc. niższa.

Ceny jaj spożywczych mocno w górę


W lipcu utrzymywała się silna tendencja wzrostowa cen skupu jaj spożywczych. Średnia cena w notowaniach na koniec miesiąca wyniosła 35,43 zł/100 sztuk, co oznacza miesięczny wzrost o 10,44 proc. oraz o 12,46 proc. w porównaniu rok do roku. Największy wzrost wartości cen skupu odnotowano w najmniejszej klasie wielkości „S”. Wynosi on 20,80 proc. w ciągu miesiąca — z 22,60 do 27,30 zł/100 szt. W pozostałych klasach wielkościowych ceny skupu także podlegały wzrostom, ale już w mniejszym wymiarze.
Koniec passy w obrocie przetworami mlecznymi


Jak wskazuje Komisja Europejska, popyt na mleko i przetwory mleczne na świecie osłabł w 2014 i w pierwszej połowie 2015 roku. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do takiej sytuacji był spadek importu z Chin. Również działania podjęte przez Rosję dotyczące przedłużenia do sierpnia 2016 r. ograniczeń w handlu na wiele produktów rolno-spożywczych, w tym produktów mlecznych, wpłynęły na spadki cen. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, Komisja Europejska przewiduje, że ceny mleka oraz produktów mlecznych w kolejnych miesiącach utrzymają się na stosunkowo niskim poziomie.

Wśród notowanych w ZSRIR artykułów w lipcu we wszystkich przypadkach zaobserwowano spadki cen w obrocie krajowym. Masło konfekcjonowane oraz pełne mleko w proszku należały do tych artykułów, których cena obrotu uległa najmniejszemu spadkowi. Cena masła konfekcjonowanego spadła z 13,19 do 13,10 zł/kg (o 0,69 proc.). Za mleko pełne w proszku płacono 9,46 zł/kg (cena z końca czerwca 9,53 zł/kg). Cena ta jest więc o 0,73 proc. niższa niż w czerwcu. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena na pełne mleko w proszku spadła o 30,20 proc., natomiast na masło konfekcjonowsane o 15,35 proc.

Cena sproszkowanego mleka odtłuszczonego w tym samym okresie spadła z 7,46 do 7,14 zł/kg (spadek w ciągu miesiąca o 4,26 proc.). Cena oferowana na rynku za masło w blokach również uległa zmniejszeniu. Za kg masła w blokach na koniec lipca oferowano 11,66 zł, a więc o 0,95 proc. mniej niż w czerwcu. Natomiast w porównaniu do końca lipca 2014 roku masło w blokach kosztuje o 16,19 proc. mniej, a odtłuszczone mleko w proszku o 37,80 proc. mniej.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 8 (299) 12 sierpnia 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB