środa, 12 maja 2021

Szkoły rolnicze na Mazowszu i na Warmii i Mazurach - rekrutacja do 22 czerwca

2015-06-12 08:00:00 (ost. akt: 2015-06-12 08:29:01)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu.

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu.

Autor zdjęcia: pixabay.com

Podziel się:

Na kontynuację nauki w szkole rolniczej najczęściej decydują się ci, którzy planują przejęcie gospodarstwa po rodzicach. Podobno najchętniej wybierane kierunki, to technikum mechanizacji rolnictwa i technikum agrobiznesu.

Tak jest w jednej z mazowieckich placówek — Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie (pow. ostrowski). Jak zdradza jej dyrektor Tadeusz Budzisz, liczba młodych ludzi, którzy wybierają tę szkołę w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie. — Wcześniej był odwrót od tego typu kształcenia, obecnie liczba uczniów jest niższa, ale od kilku lat jest stała. Szkoły rolnicze wybierają ci, którzy są związani z rolnictwem, żeby przejąć gospodarstwo po rodzicach potrzebują wykształcenia — mówi.

Bo uprawa roślin czy hodowla zwierząt nie wygląda już tak, jak kilkadziesiąt lat temu. Wszechobecna mechanizacja i rozwój technologii wymusza na rolnikach zdobywanie wiedzy na ten i inne tematy. Aby była systematyczna, warto wybrać szkołę rolniczą — czteroletnie technikum bądź trzyletnią — zawodową. Krócej trwają zaoczne, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kończące się egzaminem państwowym.

Terminy rekrutacji we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych są jednakowe. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji i trwa od 11 maja do 22 czerwca.

Elżbieta Ludwikowska, "Kurier Makowski"

Szkoły rolnicze na Mazowszu prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, www.goladkowo.pl
Technikum (4-letnie): technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik hodowca koni, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, www.bratne.republika.pl
Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik ogrodnik, technik turystyki wiejskiej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): ogrodnik, mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
Technikum uzupełniające (zaoczne, 3-letnie): technik rolnik
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, zs2.sokolowpodl.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, www.lubiejewo.pl
Technikum (4-letnie): technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: rolnik, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, www.zszstudzieniec.home.pl
Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik, kucharz, mechanik — operator pojazdów i maszyn rolniczych
Szkoła Policealna: technik turystyki wiejskiej
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: prowadzenie produkcji rolniczej

Szkoły rolnicze prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (dane z kuratorium oświaty)

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, www.zsrcku.proste.pl
Technikum (4-letnie): technik ogrodnik, technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, www.zsrcku.com.pl
Technikum (4-letnie): technik weterynarii, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, www.zsrtzwolen.republika.pl
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik rolnik
Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne: agroturystyczny, obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych, ekologiczny, ochrony roślin

Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach, www.zsr.przysucha.pl
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik ogrodnik
Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu

Zespół Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach, www.zs3losice.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik, kucharz

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), www.old.inventor-mokobody.pl
Technikum (4-letnie): technik mechanizacji rolnictwa

Szkoły rolnicze na Warmii i Mazurach prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, www.karolewo.com
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, www.zsckr.net
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Szkoły rolnicze prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego

Zespół Szkół Ekonomicznych w Braniewie
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): ogrodnik

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Gródkach, www.zsgrodki.cba.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik hodowli koni, technik inżynierii środowiska i melioracj, technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): operator maszyn i pojazdów rolniczych, ogrodnik

Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, www.zsmalinowo.com
Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu,
www.zsisiu.elblag.com.pl
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): ogrodnik

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku, www.zseit.paslek.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik przetwórstwa mleczarskiego, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, www.zsr.elk.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz, piekarz

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, www.zsksia.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach, www.zsr-kisielice.pl
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, ogrodnik, piekarz
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2-letni, zaoczny): prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zespół Szkół w Lubawie, www.zs.lubawa.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu, www.zsrio.reszel.iap.pl
Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz

Zespół Szkół Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, www.zsipo.lw.net.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik przetwórstwa mleczarskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik, ogrodnik, kucharz, piekarz, wędliniarz

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, www.zsriojagarzewo.ugu.pl
Technikum (4-letnie): technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, www.barlewiczki.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): Kucharz

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, www.zsliz.olecko.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik ze specjalnością mechanika maszyn rolniczych, technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością promocja zdrowia, technik architektury krajobrazu ze specjalnością florysta
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2-letni, zaoczny): rolnik, technik rolnik, kucharz

Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, www.smolajny.pl
Technikum (4-letnie): technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: rolnik, ogrodnik Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (2-letni, zaoczny): rolnik

Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, www.rolnik.edu.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności (cukiernik, wędliniarz), technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): rolnik, ogrodnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, wędliniarz, kucharz

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, www.zsnr1bialapiska.pl
Technikum (4-letnie): technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu, technik rolnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, rolnik

Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, www.zsz.pisz.pl Technikum (4-letnie): technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): kucharz, piekarz

abc

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 6 (297) 10 czerwca 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB