środa, 21 kwietnia 2021

Rynki rolne: przewaga spadków cenowych na rynkach płodów rolnych

2015-05-30 08:00:00 (ost. akt: 2015-05-26 13:22:24)
Ceny płodów rolnych

Ceny płodów rolnych

Podziel się:

30 kwietnia Główny Urząd Statystyczny opublikował „Wstępną ocenę przezimowania upraw ozimych”. Wynika z niej, że zboża ozime w bieżącym roku przezimowały jeszcze lepiej niż w ubiegłym.

Mimo rekordowej produkcji w 2014 r., znacznie przewyższającej wyniki z drugiego najlepszego roku, ceny pszenicy wciąż są wysokie w stosunku do innych zbóż. Ma to wpływ na hamowanie tendencji wzrostowej cen na rynku zbóż wynikającej z wyczerpywania się zapasów.


Obniżki cen zbóż w kraju i na rynkach światowych


Według notowań Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec maja kształtowała się na poziomie 723,34 zł/t, co oznacza minimalny spadek w ciągu miesiąca wynoszący 1,59 proc. W odniesieniu do adekwatnego okresu roku poprzedniego cena skupu jest niższa o 9,12 proc.

Cena żyta konsumpcyjnego w ciągu kwietnia również znacznie spadła i na koniec miesiąca osiągnęła wartość 474,22 zł/t. Oznacza to, że w zestawieniu z końcem marca jest to cena niższa o 6,56 proc., a w porównaniu do końca kwietnia z 2014 roku, spadek ten wynosi 24,26 proc.
Podobne trendy cenowe jak w zbożach konsumpcyjnych można było zauważyć w skupie zbóż paszowych. Jedynym wyjątkiem jest kukurydza, której średnie ceny skupu zwiększyły się z poziomu 577,91 do 582,82 zł/t (wzrost o 0,34 proc.). Jest to zarazem cena o 22,66 proc. niższa od notowanej w roku 2014.

W przypadku jęczmienia paszowego wystąpiło duże obniżenie średniej ceny w skupie z 599,02 do 582,82 zł/t, co oznacza spadek o 2,78 proc. W porównaniu rok do roku cena z przełomu kwietnia i maja 2014 roku jest o 33,51 proc. wyższa od obecnie notowanej w skupie.
Na rynkach obrotu zbożami w krajach UE także odnotowano zachowanie równowagi cenowej z niewielkimi tendencjami do spadków.W skupie nasion rzepaku względna stabilizacja cenowa


Według wspomnianej wyżej oceny, rośliny w stan zimowego spoczynku (jesienią 2014 r.) weszły na ogół prawidłowo wyrośnięte, jednak niezbyt dobrze rozkrzewione. Warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały większych strat w uprawach ozimych. Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,4 proc. rzepaku i rzepiku ozimego, przy czym powierzchnię pod zbiory 2015 r. obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS oszacował na ponad 0,8 mln ha. Największe straty w powierzchni sięgające około 2 proc. powierzchni plantacji, odnotowano w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Warto dodać, że przed rokiem do zaorania zakwalifikowano 0,5 proc. powierzchni zasiewów rzepaku, a przed dwoma laty 2 proc.

Według notowań rynkowych ZSRIR MRiRW w kwietniu wartość cen w skupie nasion rzepaku uległa stabilizacji z tendencją wzrostową. Z wartości 1 543 zł/t notowanych na przełomie marca i kwietnia osiągnęły na początku maja 2015 roku wartość 1 547 zł/t. Jest to cena wyższa o 0,26 proc. Porównanie z ceną sprzed roku wykazuje jednak znaczny spadek aż o 13,77 proc.

Poprawa notowań jedynie w skupie żywca wołowego


Ostatni miesiąc przyniósł dalsze pogorszenie w skupie żywca wieprzowego, kurcząt brojlerów i żywca indyczego. Notowana na koniec kwietnia cena wieprzowiny kształtowała się na poziomie 4,35 zł/kg wagi żywej, co przy cenie z końca marca, wynoszącej 4,40 zł/kg wagi żywej oznacza obniżkę o 1,27 proc. w skali miesiąca. Osiągnięta na koniec kwietnia cena jest również o 18,63 proc. niższa niż w tym samym okresie roku 2014 (5,15 zł/kg wagi żywej).

Także wartość średnich cen skupu żywca drobiowego (brojlery kurze i żywiec indyczy) w kwietniu podlegały ciągłemu spadkowi. W omawianym okresie ceny brojlerów spadły z poziomu 3,51 do 3,27 zł/kg wagi żywej, co oznacza obniżkę aż o 7,33 proc. W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego cena ta jest niższa o 11,68 proc.

W cenach mięsa indyczego również spadek wartości. Notowane w skupie na koniec kwietnia ceny utrzymywały się na poziomie wynoszącym 5,86 zł/kg wagi żywej, co w porównaniu z 5,89 zł/kg wagi żywej zanotowanej na koniec marca oznacza utratę wartości o kolejne 0,43 proc. Jednak w porównaniu do analogicznego okresie poprzedniego roku, cena z końca kwietnia oznacza wzrost o 3,16 proc.

Jak już wcześniej wspomniano, ceny skupu żywca wołowego w ciągu ostatniego miesiąca jako jedyne uległy nieznacznemu wzrostowi. Uzyskiwane w skupie ceny za żywiec wołowy na koniec kwietnia osiągnęły wartość 6,07 zł/kg masy ciepłej poubojowej. W porównaniu do wartości z końca marca wynoszacej 6,05 zł/kg masy ciepłej poubojowej miesięczny wzrost cen wyniósł 0,29 proc., natomiast w skali roku to wzrost o 1,47 proc.

Kolejne niekorzystne prognozy dla producentów jaj


W dalszym ciągu utrzymuje się spadkowa tendencja w notowaniach cen skupu jaj spożywczych. Średnia cena na koniec kwietnia 2015 roku wyniosła 32,73 zł/100 sztuk, co oznacza spadek o 5,96 proc. w skali miesiąca, jednak w porównaniu rok do roku oznacz to wzrost o 3,51 proc. Największe spadki cenowe zanotowano w klasie wielkości „S”, gdzie wyniosły 22,22 proc., z 30,80 do 25,20 zł/100 szt. Jedyną klasą wielkościową, w której odnotowano w skali miesiąca wzrost jest klasa największa („XL”), w której wzrost ceny wyniósł 0,47proc. (z 42,40 na 42,60 zł/100 szt.)
Miesiąc spadku cen artykułów mleczarskich


Notowania cenowe artykułów i przetworów mleczarskich zawarte w ZSRIR MRiRW dotyczące pierwszych czterech miesięcy 2014 roku wskazują, że po zwyżkach w pierwszym kwartale od początku kwietnia ceny zbytu produktów mleczarskich stale tracą na wartości. Na koniec kwietnia 2015 r. w zakładach przetwórczych objętych wspomnianym systemem zbierania informacji rynkowych, ceny obrotu masłem konfekcjonowanym spadły z wartości 14,14 zł/kg na koniec marca do 13,75 zł/kg. Cena masła oferowanego w blokach w tym samym okresie spadła z 12,71 do 11,96 zł/kg. Jest to odpowiednio o 2,81 i 6,21 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogiczego okresu sprzed roku cena na masło konfekcjonowane spadła o 16,25 proc., natomiast na masło w blokach o 20,54 proc.

Ceny oferowane na rynku za mleko w proszku również uległy dalszej obniżce. Za kg mleka pełnego w proszku na koniec kwietnia oferowano 10,04 zł, a więc o 5,52 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, natomiast za mleko odtłuszczone w proszku na koniec kwietnia płacono 7,78 zł/kg, a więc aż o 1,16 proc. mniej niż na koniec marca 2015 roku. W porównaniu do końca kwietnia 2014 roku wartość mleka pełnego obniżyła się o 43,13 proc., a odtłuszczonego spadła o 57,72 proc.

mgr inż. Robert Stopa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB