środa, 12 maja 2021

„Premie dla młodych rolników” w PROW 2014-2020 - o czym trzeba już wiedzieć?

2015-04-20 08:00:00 (ost. akt: 2015-04-17 09:27:47)
Osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 — do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą m. in. wystąpić o płatności bezpośrednie, w tym w roku 2015 i wcześniej

Osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 — do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą m. in. wystąpić o płatności bezpośrednie, w tym w roku 2015 i wcześniej

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 100 tys. zł, ma głownie na celu ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, w wieku do 40 lat.

Beneficjentem tego działania może być osoba, która:
— nie ukończy 40 roku życia do dnia złożenia wniosku o pomoc;
— posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy (szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych zawarty będzie w załączniku do rozporządzenia dot. tego działania);
— rozpoczęła lub rozpocznie urządzanie gospodarstwa, tj. stanie się właścicielem lub obejmie w posiadanie gospodarstwo rolne (przynajmniej 1 ha użytków rolnych) — przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, ale nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed złożeniem tego wniosku;
— do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący, co oznacza, że po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem;
— zobowiąże się do zrealizowania biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa;
— jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
— nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kto jest kierującym gospodarstwem rolnym w rozumieniu programu?
To osoba, która prowadzi gospodarstwo osobiście na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa).
Oznacza to, że osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 — do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą:
— zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej;
— wystąpić o płatności bezpośrednie, w tym w roku 2015 i wcześniej;
— wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej;
— prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.
Czynności te zostały zakwalifikowane, jako wykonywane przez kierującego gospodarstwem.

Zobowiązania i wymogi wnioskodawcy, o których już teraz trzeba wiedzieć


Zgodnie z zapisami w PROW 2014-2020, wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie i zobowiązuje się do jego realizacji.

Wymogi dotyczące gospodarstwa wskazanego w biznesplanie:
— powierzchnia użytków rolnych — równa co najmniej średniej krajowej (w tym dla woj. warmińsko- mazurskiego) oraz nie większa niż 300 ha;
— przynajmniej 70 proc. minimalnej powierzchni, (części podstawowej gospodarstwa), musi stanowić przedmiot:
a) własności beneficjenta,
b) użytkowania wieczystego lub
c) dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
— wielkość ekonomiczna — w wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 proc. Docelowo wielkość ta nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

Zobowiązania beneficjenta „Premii dla młodych rolników”:

— Prowadzenie gospodarstwa rolnego, jako kierujący, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.
Pierwszą ratę pomocy, w wysokości 80 000 złotych, wypłaca się beneficjentowi na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy— pod warunkiem wypełnienia wszystkich zobowiązań, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Drugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu, jednak nie później niż w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
— Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy — na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie.
— Zrealizowanie biznesplanu w terminie zaplanowanym, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
— Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej ewidencji co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.
— Spełnienie warunku rolnika aktywnego zawodowo, w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący.
— Realizacja działań (zobowiązań), z tytułu których przyznano rolnikowi punkty, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Jeżeli np. wnioskodawca zadeklarował działalność w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, działalność ta powinna być prowadzona do końca okresu związania celem.


Kolejność wynikająca z sumy uzyskanych punktów


Pomoc (premia) będzie przyznawana wg kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru. Punkty będą przyznawane m.in. za: powierzchnię UR powyżej średniej wojewódzkiej; kwalifikacje; rodzaj planowanej produkcji; kompleksowość biznesplanu; wpływ na realizację celów przekrojowych; różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub jego największą część, a młodym rolnikiem; przejęcie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw przejętych w całości.

Premia dla młodych rolników:
— może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020 — osobie i na gospodarstwo,
— nie może być przyznana osobie, która uzyskała już wsparcie w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, ani na gospodarstwo, na które przyznano i wypłacono ww. premię. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa — pod warunkiem, że małżonek młodego rolnika spełnia wymogi dotyczące tego działania.

Od 20 maja więcej na szkoleniach dla rolników


Szersze informacje można uzyskać na stronie: www.minrol.gov.pl oraz w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i Oddziale w Olecku. Zainteresowanych rolników zapraszamy również na szkolenia z PROW 2014-2020, które w terminie od 20 maja do 8 czerwca br. odbędą się w każdym powiecie. Informację na ich temat można uzyskać u kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz w WMODR w Olsztynie.

mgr inż. Maria Suszko, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 4 (295) 15 kwietnia 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. xyz #1806137 | 82.160.*.* 1 wrz 2015 14:56

  Ja mam dopiero 19 lat i nie mogę składać na młodego ponieważ prowadzę gospodarstwo już ponad rok i to mnie dyskwalifikuje . A każdy mówi że młody rolnik to osoba która nie ukończyła 40 roku życia.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Janek #1798749 | 82.139.*.* 21 sie 2015 09:18

  W trakcie naboru wniosków nowelizuje się rozporządzenie to skandal jak są przygotowywane dokumenty w MRiRW. W trakcie naboru zmienia się reguły gry to jest niedopuszczalne! Dobrze aby Komisja UE przyjrzała się prowadzonym naborom wniosków w roku 2015.

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. janek #1750741 | 95.49.*.* 9 cze 2015 18:09

  Dlaczego zrobiona taką sprytna pułapkę dla młodych ludzi z tym aby nie można było na siebie złożyć dopłat bo staną sie juz KIERUJĄCYM niby na kogo mam złożyć na sąsiada??? skoro na początku tego roku wszedłem w posiadanie gospodarstwa a nie było jeszcze jasnych kryteriów odnośnie premi dla młodego rolnika to teraz juz nie mogę starać sie o premię 100 tys na to wychodzi

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. Tom #1734346 | 83.17.*.* 14 maj 2015 11:51

  Czy należy być na krusie czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie???

  ! - + odpowiedz na ten komentarz